ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakończenie zadania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-10 10:50:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Supińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Supińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-10 10:50:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-10 10:53:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-10 10:53:40
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-26 13:23:32

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-26 13:17:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

                              Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
 
                                                                 O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających                                                           azbest na terenie Gminy Szczaniec
 
Realizacja Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1)  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w porozumieniu z NFOŚiGW od pięciu lat realizuje na terenie województwa lubuskiego  Program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Celem Programu jest unieszkodliwianie oraz zabezpieczenia jak największej ilości odpadów zawierających azbest.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego.
Gmina Szczaniec planuje w roku 2017 wystąpić do WFOŚiGW w Zielonej Górze w porozumieniu z NFOŚiGW  o dofinansowanie zadania z zakresu pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczaniec",  w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczaniec.
 
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości kosztów kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane  - koszty  demontażu , zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć kosztu jednostkowego w wysokości 800 zł/Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.
 
Planowany termin realizacji zadania maj - lipiec 2017 r.
 
W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczaniec. Wnioski należy składać w terminie do dnia 12 grudnia 2016r. w Urzędzie Gminy Szczaniec , na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Gminy Szczaniec pok. nr 4 lub ze strony internetowej www.szczaniec.pl – zakładka aktualności , www.gminaszcaniec.samorząd.pl. lub www.bip.szczaniec.pl
Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane i będą zwracane wnioskodawcom.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.                                            W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem. Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Gminy Szczaniec kompletnego wniosku.
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Szczaniec przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczaniec - pok. 4, tel. 683410192
 
 
Wójt Gminy Szczaniec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /-/  Krzysztof Neryng
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Wojtaszak Data wytworzenia informacji: 2016-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Szczaniec Data wprowadzenia do BIP 2016-10-26 13:17:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-26 13:21:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-26 13:25:11
Artykuł był wyświetlony: 1746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkodliwość Azbestu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-19 14:10:03

Segregacja odpadów – Selektywne zbieranie odpadów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-26 13:23:07

korekta sprawozdania za rok 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-10 12:43:41

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczaniec za 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-25 12:39:44

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-14 11:53:35

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Szczaniec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-02 13:25:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2015-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Supińska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-02 13:25:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2013-07-02 13:29:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-01-04 09:25:19
Artykuł był wyświetlony: 4350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu