ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
491 2013-03-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji XXVIII/173/13 Obowiązujący
492 2013-02-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Szczaniec: Nr VIII/44/11 z dnia 1 czerwca 2011 r., Nr XXXVII/250/10 z dnia 13 lipca 2010 r., Nr XXII/223/10 z dnia 26 lutego 2010 r., Nr XXII/164/09 z dnia 27 lutego 2009 r. XXVII/172/13 Uchylony
493 2013-02-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kmunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec oraz terminów i miejsca składania deklaracji XXVII/171/13 Zmieniony
494 2013-02-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec XXVII/170/13 Obowiązujący
495 2013-02-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XXVII/169/13 Obowiązujący
496 2013-02-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu XXVII/168/13 Obowiązujący
497 2013-02-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy XXVII/167/13 Uchylony
498 2013-02-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. XXVII/166/13 Obowiązujący
499 2013-02-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Szczaniec z siedzibą w Wolimirzycach reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Nerynga, Panią Wiesławę Sieńkowską, Pana Daniela Sokołowskiego i Pana Jacka Sokołwskiego na działalność Wójta Gminy Szczaniec XXVII/165/13 Obowiązujący
500 2013-02-27 Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji XXVII/164/13 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu