ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
491 2012-11-28 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2012 XXV/146/12 Obowiązujący
492 2012-11-28 Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 r. XXV/149/12 Obowiązujący
493 2012-11-28 Uchwała Rady Gminy w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec XXV/148/12 Obowiązujący
494 2012-11-28 Uchwała Rady Gminy w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji XXV/147/12 Obowiązujący
495 2012-11-28 Uchwała Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 r. na terenie Gminy Szczaniec XXV/145/12 Obowiązujący
496 2012-11-28 Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji XXV/144/12 Obowiązujący
497 2012-10-24 Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2013 XXIV/143/12 Obowiązujący
498 2012-10-24 Uchwała Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Szczaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXIV/142/12 Obowiązujący
499 2012-10-24 Uchwała Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Szczaniec na stłe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu XXIV/141/12 Obowiązujący
500 2012-10-24 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2012-2020 XXIV/140/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu