ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-01-31 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r. LV/297/18 Obowiązujący
52 2018-01-31 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji przedszkolnego oddziału zamiejscowego w Smardzewie funkcjonującego w ramach Gminnego Przedszkola w Szczańcu z Oddziałem Zamiejscowym w Smardzewie LV/296/18 Obowiązujący
53 2017-12-28 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2018-2023 LIV/295/17 Obowiązujący
54 2017-12-28 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2017-2020 LIV/294/17 Obowiązujący
55 2017-12-28 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2018 LIV/293/17 Obowiązujący
56 2017-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Szczaniec na rok 2017,które nie wygasają z upływem roku budżetowego LIV/292/17 Obowiązujący
57 2017-12-28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2017 Liv/291/17 Obowiązujący
58 2017-12-28 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków LIV/290/17 Obowiązujący
59 2017-12-28 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 LIV/289/17 Obowiązujący
60 2017-12-28 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. LIV/288/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu