ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Nr aktu prawnego
XI/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2019-2028
Nr aktu prawnego
XI/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2019
Nr aktu prawnego
XI/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu udzielania dotacji z budżetu spółkom wodnym
Nr aktu prawnego
XI/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
Nr aktu prawnego
XI/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2018r.
Nr aktu prawnego
XI/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
Nr aktu prawnego
XI/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy
Nr aktu prawnego
XI/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2019-2028
Nr aktu prawnego
X/79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2019
Nr aktu prawnego
X/78/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji