ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:34:49 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady ksztacenia nauczycieli w 2012 roku Administrator Systemu
09:34:49 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2012 Administrator Systemu
09:34:49 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniaja rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni Administrator Systemu
09:34:49 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Szczaniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku Administrator Systemu
09:34:49 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego inwestycji. Administrator Systemu
09:34:49 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2012 Administrator Systemu
09:34:49 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Szczańcu z Oddziałem Zamiejscowym w Smardzewie Administrator Systemu
09:34:49 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 26/2012 ws prawie powołania komisji do spraw naboru kandydatów na stanowisko "Pracownik ds. organizacyjno-administracyjnych oraz promocji gminy" Administrator Systemu
09:34:49 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Administrator Systemu
09:34:48 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu