ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:33:19 Upublicznienie elementu informacja o wydaniu decyzji w prawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa obiektu biurowo- socjalnego na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pod nazwą "budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Szczaniec ", na działce nr ewid.123 położonej w obrębie miejscowości Szczaniec w gminie Szczaniec Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2018-05-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:53:37 Upublicznienie elementu informacja Oferta uproszczona-VICTORIA Szczaniec
(widoczna od 2018-05-22 00:00:00)
Józef Chłopowiec

Zmiany z dnia: 2018-05-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:31:06 Upublicznienie elementu informacja Oferta uproszczona-Koło wędkarskie AMUR
(widoczna od 2018-05-16 00:00:00)
Józef Chłopowiec
10:30:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego"położonej na działkach nr 371/6, 371/8, 250 obręb wsi miejscowości Szczaniec, gmina Szczaniec Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2018-05-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:38:20 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin- Aglomeracja Szczaniec Józef Chłopowiec
09:38:20 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin- Aglomeracja Szczaniec Józef Chłopowiec

Zmiany z dnia: 2018-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:36:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczaniec Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2018-05-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:41:42 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin- Aglomeracja Szczaniec Administrator Systemu
14:48:33 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin- Aglomeracja Szczaniec Józef Chłopowiec
14:48:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin- Aglomeracja Szczaniec Józef Chłopowiec

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec