ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 206
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 36891
Interpretacje prawne 881
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 2097
Skład Rady Gminy 1163
Komisje Rady Gminy 866
Interpelacje 5902
Protokoły z Sesji Rady Gminy 4105
Transmisje obrad Rady Gminy 3992
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 554
Raport o stanie Gminy Szczaniec w 2018r. 403
Skład Rady Gminy 16871
Komisje Rady Gminy 8279
Akty prawne 620670
Interpelacje 35268
terminarz sesji i komisji 4036
Oświadczenia majątkowe 14387
Oświadczenia majątkowe 5613
Radni - kadencja 2010-2014 44190
Radni - kadencja 2014-2018 39793
za rok 2016 18403
za rok 2017 9690
na koniec kadencji 1441
Pracownicy Urzędu Gminy 29793
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 39356
radni kadencji 2018-2023 370
początek kadencji radnych 5825
Oświadczenie majątkowe za 2018r 800
Druki oświadczeń majątkowych 3907
Jednostki pomocnicze 3107
Szczaniec 1551
Statut 3386
Władza sołecka 3283
Fundusz sołecki 1142
rok 2016 5348
Dokumenty sołectwa 7892
Smardzewo 1589
Statut 3183
Władza Sołecka 2824
Fundusz sołecki 1082
rok 2016 5552
Dokumenty sołectwa 3383
Wilenko 1621
Statut 2728
Władza sołecka 2800
Fundusz sołecki 1024
rok 2016 4680
Dokumenty sołectwa 5089
Wolimirzyce 1309
Statut 2559
Władza sołecka 3091
Fundusz sołecki 1044
rok 2016 4792
Dokumenty sołectwa 4859
Opalewo 1634
Statut 2426
Władza sołecka 2329
Fundusz sołecki 2269
rok 2016 4536
Dokumenty sołectwa 3222
Ojerzyce 1387
Statut 3069
Władza sołecka 2951
Fundusz sołecki 1038
rok 2016 4959
Dokumenty sołectwa 4297
Myszęcin 2210
Statut 2738
Władza sołecka 5328
Fundusz sołecki 1168
rok 2016 3859
Dokumenty sołectwa 6119
Koźminek 1622
Statut 2541
Władza sołecka 2458
Fundusz sołecki 1137
rok 2016 3279
Dokumenty sołectwa 3216
Kiełcze 1299
Statut 2523
Władza sołecka 3106
Fundusz sołecki 997
rok 2016 3240
Dokumenty sołectwa 6619
Dąbrówka Mała 1371
Statut 2434
Władza sołecka 2427
Fundusz sołecki 971
rok 2016 5578
Dokumenty sołectwa 2204
Brudzewo 2399
Statut 2189
Władza sołecka 3837
Fundusz sołecki 2093
rok 2016 4132
Dokumenty sołectwa 2206
Statut Gminy Szczaniec 7841
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 5583
Budżet Gminy Szczaniec 2224
Rok 2012 5835
Rok 2013 4645
Rok 2014 6460
Rok 2015 5241
Rok 2016 8600
Rok 2017 4017
Rok 2018 4974
Rok 2019 5961
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 9034
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 5063
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 4406
Aktualności 1062
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 3466
Gminna Ewidencja Zabytków 2715
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 3021
ORGANIZACJA URZĘDU 9163
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 8537
Zarządzenia Wójta 14929
Rok 2012 57251
Rok 2013 36000
Rok 2014 2078
Rok 2015 100503
Rok 2016 78865
rok 2017 24933
Rok 2018 14432
rok 2019 11258
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 824
Obwieszczenia 156263
Rada Gminy 1500
Interpretacje przepisów prawa 20190
WYBORY 12756
Wybory Ławników 4412
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 814
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 5005
harmonogram dyżurów 923
Parlament Europejski 2019 1763
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 449
Referendum Ogólnokrajowe 1833
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4009
Sprawy petentów 2940
Przetargi 102428
Ogłoszenia o pracy 30966
Aktualne 11632
W toku 12237
Wyniki 40008
Rejestr informacji o środowisku 125328
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 137663
Zamówienia publiczne 140718
Aktualne 142523
W toku 80887
Wyniki 90537
Archiwalne 90064
Wyniki innych postępowań 72584
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 150062
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 36833
kadencja 2018-2023 209
protokół z sesji 656
Protokół z komisji 170
Ochrona Środowiska 6298
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1250
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 4523
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 4594
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 6415
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 36614
Uchwały 764
Analiza stanu gospodarki odpadami 1409
Rok 2015 616
Rok 2016 1978
Rok 2017 341
Rok 2018 451
Sprawozdania 640
Rok 2015 549
Rok 2016 1631
rok 2017 1133
rok 2018 1017
rok 2019 533
Pracownicy młodociani 983
Rok 2018 298
PETYCJE 877
Rok 2017 1260
Rok 2019 312
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 6232
Mienie Gminy 7070
Informacja o stanie mienia 2016 r. 1565
Do pobrania 34038
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 10366
Pożytek publiczny 2014 2260
Pożytek Publiczny 2015 7124
Pożytek publiczny 2016 31939
Pożytek Publiczny 2017 24153
Pożytek Publiczny 2018 18795
Pożytek Publiczny 2019 14018
Kontrole 1857
Rok 2015 2524
Rok 2014 2099
Rok 2016 3289
Rok 2019 330
Informacje 8442
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4436
Rok 2015 1248
2017 5442
2016 909
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 15811
Pomoc Publiczna w roku 2017 911
Pomoc publiczna w 2018 roku 793
Ogłoszenia 67806
Spólki Wodne 1248
Stypendia 6769
Radca Prawny 4572
Konsultacje 2058
Co i jak załatwić 3133
Referaty 1633
Sprawy 1481
Wniosek 500 plus 12981
Rejestry Publiczne 8241
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 1918
Sprawozdania 586
2016 221
I kwartał 1804
II kwartał 773
III kwartał 759
IV kwartał 831
2017 223
I kwartał 800
II kwartał 860
III kwartał 783
IV kwartał 876
2018 3906
2015 900
2019 54
I kwartał 851
II kwartał 355

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1026778
Redakcja biuletynu 2904
Mapa serwisu 3261
Statystyki 3355
Kanały RSS 2368
Kontakt 43661
« powrót do poprzedniej strony