ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 32893
Interpretacje prawne 791
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 1554
Skład Rady Gminy 621
Komisje Rady Gminy 553
Interpelacje 2720
Protokoły z Sesji Rady Gminy 1572
Transmisje obrad Rady Gminy 1622
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 259
Raport o stanie Gminy Szczaniec w 2018r. 77
Skład Rady Gminy 15467
Komisje Rady Gminy 7041
Akty prawne 486282
Interpelacje 28523
terminarz sesji i komisji 3158
Oświadczenia majątkowe 13930
Oświadczenia majątkowe 4779
Radni - kadencja 2010-2014 37342
Radni - kadencja 2014-2018 33091
za rok 2016 14719
za rok 2017 6479
na koniec kadencji 907
Pracownicy Urzędu Gminy 24700
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 31065
radni kadencji 2018-2023 211
początek kadencji radnych 2659
Druki oświadczeń majątkowych 3569
Jednostki pomocnicze 2790
Szczaniec 1399
Statut 2806
Władza sołecka 2596
Fundusz sołecki 1041
rok 2016 4426
Dokumenty sołectwa 6258
Smardzewo 1419
Statut 2624
Władza Sołecka 2186
Fundusz sołecki 971
rok 2016 4617
Dokumenty sołectwa 2693
Wilenko 1427
Statut 2372
Władza sołecka 2105
Fundusz sołecki 928
rok 2016 3906
Dokumenty sołectwa 4043
Wolimirzyce 1171
Statut 2177
Władza sołecka 2405
Fundusz sołecki 934
rok 2016 3980
Dokumenty sołectwa 3941
Opalewo 1432
Statut 2033
Władza sołecka 1878
Fundusz sołecki 1942
rok 2016 3805
Dokumenty sołectwa 2701
Ojerzyce 1244
Statut 2505
Władza sołecka 2313
Fundusz sołecki 933
rok 2016 4175
Dokumenty sołectwa 3477
Myszęcin 1959
Statut 2318
Władza sołecka 4053
Fundusz sołecki 1039
rok 2016 3311
Dokumenty sołectwa 4988
Koźminek 1443
Statut 2149
Władza sołecka 1904
Fundusz sołecki 998
rok 2016 2721
Dokumenty sołectwa 2620
Kiełcze 1150
Statut 2147
Władza sołecka 2449
Fundusz sołecki 876
rok 2016 2729
Dokumenty sołectwa 5360
Dąbrówka Mała 1230
Statut 2042
Władza sołecka 1925
Fundusz sołecki 855
rok 2016 4462
Dokumenty sołectwa 1828
Brudzewo 2057
Statut 1802
Władza sołecka 3072
Fundusz sołecki 1747
rok 2016 3373
Dokumenty sołectwa 1861
Statut Gminy Szczaniec 7249
Budżet Gminy Szczaniec 2120
Rok 2012 4929
Rok 2013 3946
Rok 2014 5276
Rok 2015 4409
Rok 2016 7218
Rok 2017 2684
Rok 2018 3231
Rok 2019 2742
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 5096
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 7916
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 4296
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 3914
Aktualności 842
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 3051
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 2546
Gminna Ewidencja Zabytków 2262
ORGANIZACJA URZĘDU 7160
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 7545
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 366
Zarządzenia Wójta 13221
Rok 2012 47120
Rok 2013 29136
Rok 2014 1719
Rok 2015 83896
Rok 2016 63364
rok 2017 19432
Rok 2018 7172
rok 2019 2788
Obwieszczenia 109172
Rada Gminy 1162
Interpretacje przepisów prawa 19458
Referendum Ogólnokrajowe 1729
WYBORY 11654
Wybory Ławników 3639
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 746
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 2809
harmonogram dyżurów 590
Parlament Europejski 2019 353
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3200
Przetargi 89332
Sprawy petentów 2765
Ogłoszenia o pracy 27257
Aktualne 9826
W toku 11006
Wyniki 34732
Rejestr informacji o środowisku 106780
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 122570
Zamówienia publiczne 106325
Aktualne 111730
W toku 55522
Wyniki 63212
Archiwalne 63235
Wyniki innych postępowań 48252
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 124087
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 28915
kadencja 2018-2023 143
protokół z sesji 353
Protokół z komisji 107
Ochrona Środowiska 5826
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1131
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 3777
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 3926
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 5305
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 30759
Uchwały 666
Analiza stanu gospodarki odpadami 1076
Rok 2015 547
Rok 2016 1565
Rok 2017 281
Rok 2018 90
Sprawozdania 579
Rok 2015 478
Rok 2016 1333
rok 2017 829
rok 2018 737
rok 2019 191
Pracownicy młodociani 586
Rok 2018 199
PETYCJE 732
Rok 2017 948
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 5620
Do pobrania 28772
Mienie Gminy 6336
Informacja o stanie mienia 2016 r. 1277
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 9459
Pożytek publiczny 2014 2091
Pożytek Publiczny 2015 6237
Pożytek publiczny 2016 27470
Pożytek Publiczny 2017 20262
Pożytek Publiczny 2018 15767
Pożytek Publiczny 2019 6202
Informacje 7273
Kontrole 1728
Rok 2015 2207
Rok 2014 1782
Rok 2016 2732
Rok 2019 26
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4051
Rok 2015 1119
2017 4592
2016 791
Wniosek 500 plus 11209
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 13656
Pomoc Publiczna w roku 2017 600
Pomoc publiczna w 2018 roku 128
Ogłoszenia 60432
Spólki Wodne 737
Stypendia 6025
Radca Prawny 4043
Co i jak załatwić 3007
Referaty 1553
Sprawy 1365
Konsultacje 1914
Rejestry Publiczne 6590
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 1207
Sprawozdania 465
2016 159
I kwartał 971
II kwartał 469
III kwartał 449
IV kwartał 513
2017 155
I kwartał 499
II kwartał 550
III kwartał 485
IV kwartał 575
2018 1706
2015 589
2019 24
I kwartał 173
II kwartał 53

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 725577
Redakcja biuletynu 2738
Mapa serwisu 3043
Statystyki 3146
Kanały RSS 2215
Kontakt 38280
« powrót do poprzedniej strony