ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 471
ePUAP 190
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 39290
Interpretacje prawne 941
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 2440
Skład Rady Gminy 1477
Komisje Rady Gminy 1131
Interpelacje 7861
Protokoły z Sesji Rady Gminy 5908
Transmisje obrad Rady Gminy 5678
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 742
Raport o stanie Gminy Szczaniec w 2018r. 614
Skład Rady Gminy 17680
Komisje Rady Gminy 9014
Akty prawne 693208
Interpelacje 39142
terminarz sesji i komisji 4568
Oświadczenia majątkowe 14718
Oświadczenia majątkowe 6165
Radni - kadencja 2010-2014 48073
Radni - kadencja 2014-2018 43758
za rok 2016 20463
za rok 2017 11728
na koniec kadencji 1762
Pracownicy Urzędu Gminy 32907
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 44158
radni kadencji 2018-2023 457
początek kadencji radnych 7519
Oświadczenie majątkowe za 2018r 2403
Druki oświadczeń majątkowych 4156
Jednostki pomocnicze 3261
Szczaniec 1656
Statut 3700
Władza sołecka 3656
Fundusz sołecki 1206
rok 2016 5838
Dokumenty sołectwa 8817
Smardzewo 1692
Statut 3516
Władza Sołecka 3188
Fundusz sołecki 1156
rok 2016 6100
Dokumenty sołectwa 3759
Wilenko 1731
Statut 2961
Władza sołecka 3203
Fundusz sołecki 1091
rok 2016 5126
Dokumenty sołectwa 5675
Wolimirzyce 1422
Statut 2822
Władza sołecka 3485
Fundusz sołecki 1121
rok 2016 5242
Dokumenty sołectwa 5364
Opalewo 1765
Statut 2667
Władza sołecka 2589
Fundusz sołecki 2446
rok 2016 4983
Dokumenty sołectwa 3527
Ojerzyce 1487
Statut 3362
Władza sołecka 3288
Fundusz sołecki 1102
rok 2016 5428
Dokumenty sołectwa 4726
Myszęcin 2346
Statut 2989
Władza sołecka 5960
Fundusz sołecki 1247
rok 2016 4188
Dokumenty sołectwa 6771
Koźminek 1718
Statut 2791
Władza sołecka 2768
Fundusz sołecki 1215
rok 2016 3616
Dokumenty sołectwa 3535
Kiełcze 1399
Statut 2758
Władza sołecka 3467
Fundusz sołecki 1070
rok 2016 3559
Dokumenty sołectwa 7309
Dąbrówka Mała 1464
Statut 2686
Władza sołecka 2719
Fundusz sołecki 1037
rok 2016 6190
Dokumenty sołectwa 2418
Brudzewo 2617
Statut 2424
Władza sołecka 4247
Fundusz sołecki 2287
rok 2016 4546
Dokumenty sołectwa 2412
Statut Gminy Szczaniec 8197
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 5924
Budżet Gminy Szczaniec 2319
Rok 2012 6396
Rok 2013 5072
Rok 2014 7050
Rok 2015 5765
Rok 2016 9423
Rok 2017 4732
Rok 2018 6076
Rok 2019 7969
Rok 2020 93
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 9775
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 4705
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 5507
Aktualności 1193
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 3737
Gminna Ewidencja Zabytków 2996
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 3326
ORGANIZACJA URZĘDU 10433
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 9156
Zarządzenia Wójta 15946
Rok 2012 62221
Rok 2013 39857
Rok 2014 2293
Rok 2015 109528
Rok 2016 86838
rok 2017 27948
Rok 2018 18894
rok 2019 17743
Rok 2020 44
Obwieszczenia 183296
Rada Gminy 1726
Interpretacje przepisów prawa 21658
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 1187
WYBORY 13663
Wybory Ławników 4946
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 851
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 6353
harmonogram dyżurów 1106
Parlament Europejski 2019 2512
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 944
Referendum Ogólnokrajowe 1899
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4633
Sprawy petentów 3036
Przetargi 110852
Ogłoszenia o pracy 33583
Aktualne 12784
W toku 13313
Wyniki 43146
Rejestr informacji o środowisku 136107
Zamówienia publiczne 159538
Aktualne 159046
W toku 94422
Wyniki 105280
Archiwalne 104455
Wyniki innych postępowań 85307
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 145497
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 164328
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 40747
kadencja 2018-2023 256
protokół z sesji 839
Protokół z komisji 203
Ochrona Środowiska 6553
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1338
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 4959
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 5010
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 7019
Pracownicy młodociani 1222
Rok 2018 363
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 40048
Uchwały 838
Analiza stanu gospodarki odpadami 1618
Rok 2015 664
Rok 2016 2226
Rok 2017 381
Rok 2018 672
Sprawozdania 682
Rok 2015 590
Rok 2016 1818
rok 2017 1344
rok 2018 1204
rok 2019 754
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 6600
PETYCJE 975
Rok 2017 1449
Rok 2019 643
Mienie Gminy 7484
Informacja o stanie mienia 2016 r. 1766
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 10843
Pożytek publiczny 2014 2366
Pożytek Publiczny 2015 7631
Pożytek publiczny 2016 34533
Pożytek Publiczny 2017 26358
Pożytek Publiczny 2018 20654
Pożytek Publiczny 2019 18996
Pożytek Publiczny 2020 144
Kontrole 1927
Rok 2015 2719
Rok 2014 2272
Rok 2016 3619
Rok 2019 573
Do pobrania 37446
Informacje 9100
Stypendia 7254
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4657
Rok 2015 1328
2017 5918
2016 987
Radca Prawny 4891
Co i jak załatwić 3215
Referaty 1688
Sprawy 1531
Konsultacje 2152
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 17110
Pomoc Publiczna w roku 2017 1110
Pomoc publiczna w 2018 roku 1224
Wniosek 500 plus 14056
Rejestry Publiczne 9375
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 71936
Spólki Wodne 1605
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 2302
Sprawozdania 654
2016 268
I kwartał 2259
II kwartał 974
III kwartał 950
IV kwartał 1031
2017 262
I kwartał 976
II kwartał 1058
III kwartał 964
IV kwartał 1086
2018 5282
2015 1101
2019 79
I kwartał 1302
II kwartał 715
III kwartał 135

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1199025
Redakcja biuletynu 3017
Mapa serwisu 3387
Statystyki 3502
Kanały RSS 2483
Kontakt 47241
« powrót do poprzedniej strony