ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 35053
Interpretacje prawne 830
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 1811
Skład Rady Gminy 929
Komisje Rady Gminy 723
Interpelacje 4449
Protokoły z Sesji Rady Gminy 2909
Transmisje obrad Rady Gminy 2805
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 418
Raport o stanie Gminy Szczaniec w 2018r. 237
Skład Rady Gminy 16223
Komisje Rady Gminy 7752
Akty prawne 563414
Interpelacje 32103
terminarz sesji i komisji 3656
Oświadczenia majątkowe 14137
Oświadczenia majątkowe 5247
Radni - kadencja 2010-2014 41234
Radni - kadencja 2014-2018 36750
za rok 2016 16811
za rok 2017 8087
na koniec kadencji 1191
Pracownicy Urzędu Gminy 27381
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 35126
radni kadencji 2018-2023 296
początek kadencji radnych 4325
Oświadczenie majątkowe za 2018r 18
Druki oświadczeń majątkowych 3742
Jednostki pomocnicze 2930
Szczaniec 1470
Statut 3115
Władza sołecka 2973
Fundusz sołecki 1090
rok 2016 4947
Dokumenty sołectwa 7155
Smardzewo 1503
Statut 2938
Władza Sołecka 2531
Fundusz sołecki 1022
rok 2016 5144
Dokumenty sołectwa 3062
Wilenko 1513
Statut 2558
Władza sołecka 2465
Fundusz sołecki 969
rok 2016 4324
Dokumenty sołectwa 4630
Wolimirzyce 1237
Statut 2377
Władza sołecka 2787
Fundusz sołecki 982
rok 2016 4413
Dokumenty sołectwa 4459
Opalewo 1532
Statut 2246
Władza sołecka 2123
Fundusz sołecki 2119
rok 2016 4212
Dokumenty sołectwa 2994
Ojerzyce 1318
Statut 2812
Władza sołecka 2666
Fundusz sołecki 986
rok 2016 4617
Dokumenty sołectwa 3927
Myszęcin 2089
Statut 2532
Władza sołecka 4789
Fundusz sołecki 1098
rok 2016 3609
Dokumenty sołectwa 5600
Koźminek 1531
Statut 2363
Władza sołecka 2191
Fundusz sołecki 1060
rok 2016 3015
Dokumenty sołectwa 2930
Kiełcze 1213
Statut 2357
Władza sołecka 2808
Fundusz sołecki 929
rok 2016 3007
Dokumenty sołectwa 6063
Dąbrówka Mała 1292
Statut 2256
Władza sołecka 2204
Fundusz sołecki 911
rok 2016 5116
Dokumenty sołectwa 2021
Brudzewo 2239
Statut 2007
Władza sołecka 3501
Fundusz sołecki 1936
rok 2016 3803
Dokumenty sołectwa 2047
Statut Gminy Szczaniec 7557
Budżet Gminy Szczaniec 2174
Rok 2012 5416
Rok 2013 4308
Rok 2014 5929
Rok 2015 4862
Rok 2016 7963
Rok 2017 3406
Rok 2018 4197
Rok 2019 4387
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 5337
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 8473
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 4713
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 4149
Aktualności 943
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 3249
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 2783
Gminna Ewidencja Zabytków 2481
ORGANIZACJA URZĘDU 8150
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 8079
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 591
Zarządzenia Wójta 14097
Rok 2012 52960
Rok 2013 32886
Rok 2014 1900
Rok 2015 93378
Rok 2016 72073
rok 2017 22532
Rok 2018 11083
rok 2019 7006
Obwieszczenia 133921
Rada Gminy 1334
Interpretacje przepisów prawa 19836
Referendum Ogólnokrajowe 1773
WYBORY 11976
Wybory Ławników 4055
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 775
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 3905
harmonogram dyżurów 765
Parlament Europejski 2019 1115
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 73
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3619
Przetargi 96697
Sprawy petentów 2844
Ogłoszenia o pracy 29155
Aktualne 10682
W toku 11532
Wyniki 37708
Rejestr informacji o środowisku 117270
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 130790
Zamówienia publiczne 124724
Aktualne 128425
W toku 69580
Wyniki 78458
Archiwalne 78211
Wyniki innych postępowań 61596
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 138516
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 33052
kadencja 2018-2023 171
protokół z sesji 510
Protokół z komisji 132
Ochrona Środowiska 6067
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1188
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 4194
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 4284
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 5907
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 33919
Uchwały 709
Analiza stanu gospodarki odpadami 1243
Rok 2015 580
Rok 2016 1776
Rok 2017 307
Rok 2018 269
Sprawozdania 606
Rok 2015 510
Rok 2016 1477
rok 2017 973
rok 2018 892
rok 2019 358
Pracownicy młodociani 792
Rok 2018 245
PETYCJE 795
Rok 2017 1097
Rok 2019 119
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 5913
Do pobrania 31535
Mienie Gminy 6693
Informacja o stanie mienia 2016 r. 1420
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 9934
Pożytek publiczny 2014 2171
Pożytek Publiczny 2015 6710
Pożytek publiczny 2016 29955
Pożytek Publiczny 2017 22388
Pożytek Publiczny 2018 17386
Pożytek Publiczny 2019 10209
Informacje 7841
Kontrole 1781
Rok 2015 2373
Rok 2014 1937
Rok 2016 3028
Rok 2019 145
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4257
Rok 2015 1180
2017 5054
2016 844
Wniosek 500 plus 12075
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 14730
Pomoc Publiczna w roku 2017 751
Pomoc publiczna w 2018 roku 437
Ogłoszenia 64390
Spólki Wodne 999
Stypendia 6400
Radca Prawny 4288
Co i jak załatwić 3069
Referaty 1589
Sprawy 1429
Konsultacje 1969
Rejestry Publiczne 7459
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 1574
Sprawozdania 524
2016 188
I kwartał 1440
II kwartał 621
III kwartał 604
IV kwartał 675
2017 188
I kwartał 650
II kwartał 705
III kwartał 650
IV kwartał 732
2018 2882
2015 751
2019 38
I kwartał 451
II kwartał 139

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 884972
Redakcja biuletynu 2812
Mapa serwisu 3149
Statystyki 3244
Kanały RSS 2281
Kontakt 40900
« powrót do poprzedniej strony