Gmina Szczaniec
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500033787-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Szczaniec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 512100-N-2018
Data: 31/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Szczaniec, Krajowy numer identyfikacyjny 97077051100000, ul. Szczaniec  73, 66225   Szczaniec, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 410 379, e-mail ziutek@szczaniec.pl, faks 683 410 379.
Adres strony internetowej (url): www.szczaniec.pl, www.bip.szczaniec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data:2018-02-15 godz.10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2018-02-19 godz.10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych