Gmina Szczaniec
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500162820-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.
Szczaniec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587416-N-2018
Data: 12/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Szczaniec, Krajowy numer identyfikacyjny 97077051100000, ul. Szczaniec  73, 66225   Szczaniec, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 410 379, e-mail ziutek@szczaniec.pl, faks 683 410 379.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szczaniec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lu programu współfinansowanego ze środków Unii Europejsjkiej - NIE
W ogłoszeniu powinno być: amówienie dotyczy projektu lu programu współfinansowanego ze środków Unii Europejsjkiej- TAK. Nazwa Programu: Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych