ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-22 2018-01-12 10:00:00 Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury rozstrzygnięty
 • Ogło9szenie o zamówieniu (HTML, 192.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 107.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 106.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 104.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 109 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 114.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 118.5 KiB)
 • PFU (PDF, 243.8 KiB)
 • Rysunek 1.0. (PDF, 1.2 MiB)
 • Rysunek 2.0 (PDF, 211 KiB)
 • Rysunek nr 1.0. (PDF, 1.5 MiB)
 • Rysunek nr 2.0. (JPG, 2.2 MiB)
 • Rysunek nr 3.0 (JPG, 2.4 MiB)
 • Rysunek nr 4.0 (JPG, 2.5 MiB)
 • Rysunek nr 5.0 (PDF, 1 MiB)
 • Rtysunek nr 6.0 (JPG, 2.2 MiB)
 • Opis PFU (PDF, 281.9 KiB)
 • Okładka do PFU (PDF, 907.2 KiB)
 • Modefikacja do SIWZ (PDF, 473.6 KiB)
 • Formularz oferowy-nowe brzmienie (DOC, 194 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ- nr 2 (DOC, 216.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 512.8 KiB)
 • Uniweażnienie --części 2 (PDF, 351 KiB)
2 2017-12-13 2017-12-21 10:00:00 Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Szczaniec do placówek oświatowych oraz sprawowanie opieki nad tymi dziećmi. rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 538.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 306.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 831.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 42 KiB)
3 2017-07-28 2017-08-16 10:00:00 Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 9.7 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 6.3 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr2 (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 39 KiB)
 • Przedmiar elektryczny (PDF, 2.8 MiB)
 • Predmiar sanitarny (PDF, 202.6 KiB)
 • Przedmiar ogólnobudowlany (PDF, 289.3 KiB)
 • PB-rys 01 (PDF, 15.6 MiB)
 • PB-rys 02 (PDF, 1.2 MiB)
 • PB-rys 03 (PDF, 177.7 KiB)
 • PB-rys.04 (PDF, 400.7 KiB)
 • PB-rys 05 (PDF, 209.6 KiB)
 • PB-rys 06 (PDF, 354.8 KiB)
 • PB-rys 07 (PDF, 183 KiB)
 • PB-rys 08 (PDF, 179 KiB)
 • PB-rys 09 (PDF, 1.9 MiB)
 • PB-rys 10 (PDF, 1.6 MiB)
 • PB rys. 11 (PDF, 166.6 KiB)
 • PB-rys.12 (PDF, 114 KiB)
 • PB-rys 13 (PDF, 129.6 KiB)
 • PB-RYs 14 (PDF, 158.9 KiB)
 • PB-rys 15 (PDF, 77.8 KiB)
 • PB-rys 16 (PDF, 112.3 KiB)
 • PB rys 17 (PDF, 98.3 KiB)
 • PB rys 18 (PDF, 133.5 KiB)
 • PB-rys 19 (PDF, 121.6 KiB)
 • PB rys.20 (PDF, 25.1 MiB)
 • STWiOR (PDF, 6.8 MiB)
 • PB- branża instalacyjna (PDF, 20.9 MiB)
 • PB-rys 19 (PDF, 121.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 110 KiB)
 • Branża elektr.rys.01 (PDF, 1.2 MiB)
 • Branża elektr.rys.02 (PDF, 1 MiB)
 • Brazżalektr.rys.03 (PDF, 2.5 MiB)
 • Branża elektr. rys.04 (PDF, 1.1 MiB)
 • Branża elektr. rys.05 (PDF, 2.2 MiB)
 • Branża elektryczna rys.06 (PDF, 1.2 MiB)
 • Branża elektryczna rys.07 (PDF, 1.1 MiB)
 • Branża elektr.rys.08 (PDF, 1022.2 KiB)
 • Branża elektr. rys 09 (PDF, 474.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 467.5 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (PDF, 187.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zebraniu wykonawców (PDF, 294.5 KiB)
 • protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 324.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 713.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 932.4 KiB)
4 2017-06-28 2017-07-14 10:00:00 Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu. rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (DOC, 94 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 16 MiB)
 • STWiOR-OPS (PDF, 4.4 MiB)
 • STWiOR -SZOK (PDF, 6.8 MiB)
 • Umowa -wzór (DOC, 158 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia-nieaktualny (DOC, 56.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 85.2 KiB)
 • Przedmiary-SZOK (RAR, 2.1 MiB)
 • Przedmiary - OPS (RAR, 847 KiB)
 • PB-branża budowlana- SZOK (RAR, 10.1 MiB)
 • PB-Branża elektryczna-SZOK (RAR, 10.1 MiB)
 • PB-Braża instalacyjna -SZOK (PDF, 20.9 MiB)
 • PB-branża budowlana-OPS (RAR, 39.6 MiB)
 • PB-branża instalacyjna-OPS (PDF, 10.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zebraniu wykonawców (PDF, 297.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia -aktualny (DOC, 59 KiB)
 • Modyfikacja I (PDF, 243.4 KiB)
 • Modyfikacja-2 (PDF, 749.5 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 365.7 KiB)
 • Unieważnienie I części przetargu (PDF, 335.2 KiB)
 • Zaproszenie i wybór oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 855 KiB)
5 2017-01-13 2017-01-23 10:00:00 „Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec od 01 lutego 2017r. do 31 stycznia 2019r.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 103 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 453.5 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 282.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 644 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 51.5 KiB)
6 2016-12-09 2016-12-19 10:00:00 Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Szczaniec do placówek oświatowych. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 69 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 6.9 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 146.5 KiB)
 • Sprostowanmie do SIWZ (DOC, 39.5 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 307.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 759 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 57 KiB)
7 2016-09-02 2016-09-19 10:00:00 Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 97.5 KiB)
 • SIWZ stroma tytułowa (PDF, 234.5 KiB)
 • SIWZ- z załącznikami (DOC, 577.5 KiB)
 • Wizualizacja (JPG, 420.7 KiB)
 • Wizualizacja (JPG, 505.4 KiB)
 • Wizualizacja (JPG, 491.6 KiB)
 • Mapa ewidencyjna (JPG, 813 KiB)
 • Przedmiar -branża budowlana (PDF, 223.8 KiB)
 • Przedmiar- branża sanitarna (PDF, 106.4 KiB)
 • Przedmiar- branża elektryczna (PDF, 2.8 MiB)
 • Specyfikacja budowlana (PDF, 586.1 KiB)
 • Specyfikacja budowlana (PDF, 534.8 KiB)
 • Specyfikacja budowlana (PDF, 572.7 KiB)
 • Specyfikacja budowlana (PDF, 572.5 KiB)
 • Spec.budowlana (PDF, 589.6 KiB)
 • Specyfikaca elektryczna (PDF, 204.5 KiB)
 • Specyfikacja sanitarna (PDF, 459.1 KiB)
 • Spec.strona tytułowa (PDF, 108.7 KiB)
 • Branża budowlana-Opis techniczny (PDF, 578.2 KiB)
 • Informacja BIOZ (PDF, 539.4 KiB)
 • Spis zawartości projektu (PDF, 497.5 KiB)
 • Oświadczenie projektanta (PDF, 498 KiB)
 • Branża budowlana- str.tytułowa (PDF, 506.7 KiB)
 • Branża budowlana- rys.nr 1 (PDF, 2.2 MiB)
 • Branża budowlana rys. nr 2 (PDF, 841.5 KiB)
 • Branża budowlana rys . nr 3 (PDF, 618.8 KiB)
 • Branża budowlana rys. nr 4 (PDF, 723.4 KiB)
 • Branża budowlana rys nr 5 (PDF, 612.5 KiB)
 • Branża budowlana rys. nr 6 (PDF, 581.8 KiB)
 • Branża budowlana rys. nr 7 (PDF, 1 MiB)
 • Branża budowlana rys.nr 8 (PDF, 645.5 KiB)
 • Branża budowlana rys. nr 9 (PDF, 663.4 KiB)
 • Branża budowlana rys. nr 10 (PDF, 883.8 KiB)
 • Branża budowlana rys. nr 11 (PDF, 649.5 KiB)
 • Branża budowlana rys. nr 12 (PDF, 590.7 KiB)
 • Branża elektryczna -Opis techniczny (PDF, 1.7 MiB)
 • Branża elektryczna -rys. 1 (JPG, 1.6 MiB)
 • Branża elektryczna rys.2 (JPG, 1.6 MiB)
 • Branża elektryczna-rys.3 (JPG, 198.1 KiB)
 • Branża sanitarna- strona tytułowa (PDF, 145.7 KiB)
 • Branża sanitarna - Opis instalacji wewnętrznej (PDF, 861.4 KiB)
 • Branża sanitarna - rys.1 (PDF, 373.3 KiB)
 • Branża sanitarna- rys. 2 (PDF, 136.3 KiB)
 • Branża sanitarna - rys.3 (PDF, 321.9 KiB)
 • Branża sanitarna - rys.4 (PDF, 135.5 KiB)
 • Branża sanitarna - rys.5 (PDF, 290 KiB)
 • Branża sanitarna - rys.6 (PDF, 576.2 KiB)
 • Branża sanitarna - rys.7 (PDF, 250.1 KiB)
 • Branża sanitarna - rys.8 (PDF, 185.5 KiB)
 • Branża sanitarna - rys.9 (PDF, 153 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 354.8 KiB)
 • Zawiadomienie owyborze oferty (PDF, 775.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
8 2016-07-01 2016-07-19 09:00:00 Przebudowa gminnej drogi publicznej w Kiełczu, Nr DG-005705F Smardzewo-Kiełcze-Jeziory w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj’’. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 66 KiB)
 • SIWZ (DOC, 538.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 44.7 KiB)
 • PFU -Kiełcze (PDF, 6.7 MiB)
 • Mapa ewidencyjna (PDF, 578.3 KiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 334.4 KiB)
 • Plan zagospodarowania (PDF, 1 MiB)
 • Przekrój normalny (PDF, 191.9 KiB)
 • Strona tytułowa SIWZ (PDF, 230.2 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (PDF, 386.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 828.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 36.5 KiB)
 • Protokół z postępowania (PDF, 2.7 MiB)
9 2016-06-20 2016-07-04 09:00:00 Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Ojerzycach – w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj''. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOT, 67.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 540.5 KiB)
 • PFU - droga Ojerzyce (PDF, 7.7 MiB)
 • Plan orientacyjny-mapa (PDF, 303.4 KiB)
 • Mapa ewidencyjuna (PDF, 667.4 KiB)
 • Plan zagospodarowania terenu- rys.2.1 (PDF, 894.8 KiB)
 • PLan zagospodarowania- rys.2.2. (PDF, 879 KiB)
 • Przekrój normalny- 1,2. (PDF, 285.2 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 51.3 KiB)
 • SIWZ -strona tytułowa (DOC, 540.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 791.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 584.8 KiB)
 • Protokółó z postępowania (PDF, 2.7 MiB)
10 2016-06-10 2016-06-27 09:00:00 Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej, Nr DG-005704F,Wolimirzyce-Dąbrówka Mała- w formule -Zaprojektuj i wybuduj. rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (DOC, 67.5 KiB)
 • Mapa-orientacja (PDF, 407.2 KiB)
 • Mapa -plan zagospodarowania terenu (PDF, 691 KiB)
 • Mapa -plan zgospodarowania terenu 1 (PDF, 591.1 KiB)
 • Rysunek -przekrój drogi (PDF, 149.8 KiB)
 • Program Funkcjonalno -Użytkowy (DOC, 145.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 44.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 534.5 KiB)
 • SIWZ - strona tytułowa (PDF, 224 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 202.3 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (PDF, 497.3 KiB)
 • Protokół zsesji otwarcia ofert (PDF, 468 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 76.5 KiB)
 • Protokół z postępowania (PDF, 2.7 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu