ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-09 2018-11-28 10:00:00 Przebudowa gminnych dróg dojazdowych do pól uprawnych w miejscowościach Wolimirzyce i Ojerzyce. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 78.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 699 KiB)
 • Przedmiar -Ojerzyce (PDF, 36.9 KiB)
 • Trasa Ojerzyce (PDF, 558.7 KiB)
 • Trasa Wolimierzyce (PDF, 321.7 KiB)
 • Przedmiar Wolimirzyce (PDF, 37.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.5 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 137 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 72 KiB)
 • Opis Techniczny -Wolimirzyce (PDF, 2.5 MiB)
 • Opis Techniczny Ojerzyce (DOCX, 14.8 KiB)
 • Formularz rozliczeniowy (DOCX, 16.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 479.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 350.3 KiB)
2 2018-09-18 2018-10-11 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków miejscowości Smardzewo. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ -pierwsza strona (PDF, 214.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 129.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 34.2 KiB)
 • Oświadczenie art.24 (DOCX, 34.1 KiB)
 • Oświadczenie art.25 (DOCX, 34.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 111.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTM, 26.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ i przedłużenie terninu (PDF, 220.9 KiB)
 • Przedmiar- kanalizacja (PDF, 81.4 KiB)
 • Kasnalizacja -sieć (RAR, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 584.5 KiB)
 • Technologia (PDF, 202 KiB)
 • Technologia rys.1 (PDF, 749.6 KiB)
 • Technologia -rys.3 (PDF, 438.7 KiB)
 • Technologia rys.4 (PDF, 614.2 KiB)
 • Technologia rys.5 (PDF, 1021.4 KiB)
 • Technologia rys.6 (PDF, 711.5 KiB)
 • Technologia rys.7 (PDF, 1.3 MiB)
 • Technologia rys.8 (PDF, 559.9 KiB)
 • Technologia rys.9(1) (PDF, 558.6 KiB)
 • Technologia rys.9 (PDF, 558.6 KiB)
 • Technologia rys.10 (PDF, 1.4 MiB)
 • Technologia rys.11 (PDF, 427.2 KiB)
 • STWiOR-oczyszczalnia (PDF, 2.8 MiB)
 • STWiOR-oczyszczalnia(2) (PDF, 2.8 MiB)
 • STWiOR-oczyszczalnia(3) (PDF, 2.8 MiB)
 • STWiOR-oczyszczalnia (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiary-oczyszczalnia (RAR, 163.9 KiB)
 • Budynek techniczny-1 (RAR, 4.1 MiB)
 • Budynek techniczny-2 (RAR, 19.8 MiB)
 • Projekt zgospodarowania terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • OS i K -branża elektryczna (RAR, 50.8 MiB)
 • Projekt (RAR, 19.4 MiB)
 • Projekt(1) (RAR, 19.4 MiB)
 • Technologia - rys.2(1) (PDF, 42.8 MiB)
 • Technologia rys.2 (PDF, 42.8 MiB)
 • Technologia -opis (PDF, 10.7 MiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (PDF, 317.8 KiB)
 • Informacja RODO (DOCX, 19.2 KiB)
 • Klauzula RODO (DOCX, 19.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 331.9 KiB)
3 2018-09-14 2018-09-25 10:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 68.7 KiB)
 • SIWZ -strona pierwsza (PDF, 233.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 154.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 359.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ-II (PDF, 272.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 269.1 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 341.5 KiB)
4 2018-08-20 2018-09-11 10:00:00 Przebudowa gminnych dróg dojazdowych do pól uprawnych w miejscowościach Wolimirzyce i Ojerzyce -część II i III. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 78.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 137.5 KiB)
 • Formularz rozliczeniowy (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 69.7 KiB)
 • Przedmiar - droga Wolimirzyce (PDF, 41 KiB)
 • Mapa - droga Wolimirzyce (PDF, 321.7 KiB)
 • Przedmiar - droga Ojerzyce (PDF, 40.8 KiB)
 • Mapa -droga Ojerzyce (PDF, 558.7 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 272.1 KiB)
5 2018-07-27 2018-08-14 10:00:00 „Przebudowa gminnych dróg dojazdowych do pól uprawnych w miejscowościach Szczaniec, Wolimirzyce i Ojerzyce .” rozstrzygnięty
 • Ogłszenie o zamówieniu (HTM, 85.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 137.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 67.6 KiB)
 • Formularz rozliczeniowy (DOCX, 16.6 KiB)
 • Przedmiar -droga Szczaniec (PDF, 51.5 KiB)
 • Mapa -droga Szczaniec (PDF, 587.9 KiB)
 • Przedmiar -droga Wolimirzyce (PDF, 37.1 KiB)
 • Mapa - droga Wolimirzyce (PDF, 317.8 KiB)
 • Przedmiar- droga Ojerzyce (PDF, 36.9 KiB)
 • Mapa- droga Ojerzyce (PDF, 554.9 KiB)
 • Informacja z otawarcia ofert (PDF, 302.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 282.8 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 225.2 KiB)
6 2018-07-12 2018-07-27 10:00:00 Budowa siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, pumptracka i toru rowerowego na terenie Gminy Szczaniec w części -,, Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Brudzewo, Dąbrówka Mała, Kiełcze, Opalewo.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 69.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 138 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 91 KiB)
 • Przedmiary robót (PDF, 221.4 KiB)
 • PB-wiata Brudzewo (PDF, 515.3 KiB)
 • PB-wiata Dąbrówka Mała (PDF, 502.7 KiB)
 • PB-wiata Kiełcze (PDF, 513.8 KiB)
 • PB-wiata Opalewo (PDF, 504.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTM, 20.4 KiB)
 • Formularz rozliczeniowy (DOCX, 17.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 283.9 KiB)
 • Ocena ofert (DOCX, 32.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 33.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (HTM, 20.3 KiB)
7 2018-06-28 2018-07-16 10:00:00 Budowa Otwartych Stref Aktywności w Szczańcu i Smardzewie gm. Szczaniec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 67.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.6 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 140.5 KiB)
 • Formularz ofertowy-zał.1 (DOC, 56 KiB)
 • Oświadczenie -zał.nr 2 (DOC, 33.5 KiB)
 • Oświadczenie zał. nr 3 (DOC, 33.5 KiB)
 • Zasoby zał.nr 4 (DOCX, 23.5 KiB)
 • Grupa kapitałowa zał.nr 5 (DOCX, 24.3 KiB)
 • Dokum.projektowa- OSA Szczaniec (PDF, 4.5 MiB)
 • Przedmiar -OSA Szczaniec (PDF, 394.4 KiB)
 • Dokum.projektowa -OSA Smardzewo (PDF, 4.5 MiB)
 • Przeddmiar -OSA Smardzewo (PDF, 395.6 KiB)
 • Formularz rozliczeniowy (DOCX, 13.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.4 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 268.7 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 29.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 37.7 KiB)
8 2018-06-19 2018-07-04 10:00:00 Budowa siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, pumptracka i toru rowerowego na terenie Gminy Szczaniec. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 88 KiB)
 • SIWZ -pieresza strona (PDF, 235.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 689.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 140.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 57 KiB)
 • Formularz rozliczeniowy (DOCX, 16.4 KiB)
 • Oświadczenie -zał.2 (DOC, 33.5 KiB)
 • Oświadczenie -zał.3 (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 24.7 KiB)
 • Przedmiar- siłownie (PDF, 124.9 KiB)
 • PB-silownie (PDF, 109.6 KiB)
 • Przedmiar - wiaty (PDF, 217.7 KiB)
 • PB- wiata Brudzewo (PDF, 511.7 KiB)
 • PB-wiata D.Mała (PDF, 499 KiB)
 • PB-wiata Kiełcze (PDF, 510.2 KiB)
 • PB.-wiata Opalewo (PDF, 501 KiB)
 • Przedmiar -Pumptrack i tor (PDF, 173.1 KiB)
 • PB-- Pumptrack (PDF, 551.8 KiB)
 • PB- tor (PDF, 389.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 592.6 KiB)
 • Unieważnienie częśći II (PDF, 305 KiB)
 • Wybór ofert (PDF, 637.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 49.6 KiB)
 • Korekta do informacji z otwarcia ofert (PDF, 283.5 KiB)
 • Korekta do informacji o wyborrze oferty częściowej (DOC, 40.5 KiB)
9 2018-04-23 2018-05-09 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin- Aglomeracja Szczaniec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119 KiB)
 • SIWZ-kanalizacjja i wodociąg (PDF, 10.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ -kanalizacja (RAR, 72.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - Wodociągi (RAR, 72.7 KiB)
 • PFU -wodociągi (RAR, 99.7 MiB)
 • Wzór umowy -kanalizacja (DOCX, 61.5 KiB)
 • OPZ-kanalzacja (DOCX, 25 KiB)
 • Prrzedmiar san.- kanalizacja (RAR, 245.9 KiB)
 • Przedmiar elekt.-kanalizacja (RAR, 130.6 KiB)
 • Wzór umowy-wodociąg (DOCX, 64.7 KiB)
 • OPZ-wodociąg (DOC, 64 KiB)
 • Oświadczenie projektanta -wodociąg (PDF, 791.6 KiB)
 • Oswiadczenie projektanta-kanlizcja (PDF, 830.7 KiB)
 • Dokumentacja (RAR, 371.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 483.3 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 565.2 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 70.7 KiB)
10 2018-04-05 2018-04-20 10:00:00 Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 43.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.5 MiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 1.6 MiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ (XLSX, 63.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do OPZ (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 159.5 KiB)
 • Szczacunkowe zestawienie kosztów (DOCX, 24.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 100.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 301.9 KiB)
 • Wybór oferty (DOC, 48.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówieniu (DOCX, 17.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu