ˆ

Wniosek 500 plus

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

informacje na temat wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-17 12:32:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Z dniem 1 kwietnia 2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczańcu, sekretariat Urzędu Gminy Szczaniec, Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu, filia Biblioteki w Smardzewie będą przyjmować wnioski i wypłacały środki w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus".
 
Jakie dofinansowanie dla rodziny?
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie nowy program wsparcia rodzin, w ramach którego będzie można wnioskować o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają pomoc również na pierwsze lub jedyne dziecko.
 
Nowa pomoc finansowa przysługiwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 
Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.
 
 
 
Gdzie i jak składać wnioski?
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. osobiście w OPS , UG, biblioteka oraz  za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także poprzez e-wniosek dostępny na portalu:
- emp@atia - Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl,
- PUE – Platformy Usług Elektronicznych pue.zus.pl,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną (lista banków zostanie opublikowana w najbliższym czasie).
 
 
W jakim terminie składać wnioski?
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie) , to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od
1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016r., prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 
Gdzie znajdę formularze? W tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w  serketariacie UG i bibliotece są już dostępne formularze wniosku wraz z załącznikami.
RODZINA 500+
Kto udzieli mi informacji nt. programu / pomocy przy wypełnianiu wniosku ?
Na wszelkie Państwa pytania odnośnie programu "Rodzina 500 plus" odpowie pracownik OPS osobiście, bądź telefonicznie pod numerem 68 34 107 11 lub drogą e-mailową
 
INFOLINIA W LUBUSKIM 95-711 55 00
 
Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
 
 
Wnioski i Oświadczenia
 
 
Jakie dofinansowanie dla rodziny?
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie nowy program wsparcia rodzin, w ramach którego będzie można wnioskować o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają pomoc również na pierwsze lub jedyne dziecko.
 
Nowa pomoc finansowa przysługiwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 
Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.
 
 

Akapit nr - brak tytułu

« powrót do poprzedniej strony