ˆ

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kontakt

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-04 15:20:33 przez Administrator Systemu

Koordynator ds. dostepnosci

Koordynator ds. dostępności
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:
 • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
 • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi standardami i wytycznymi,
 • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak  w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzach obiektów,
 • oceną dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zielonych,
 • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań standardów oraz wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców  z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności,
 • współpracą z  środowiskami osób z niepełnosprawnościami (fundacje, stowarzyszenia),
 • współpracą z inwestorami, konsultacjami i pomocą we wdrażaniu standardów i wytycznych w projektach realizowanych na terenie Gminy Szczaniec,
 • długofalowym projektem etapowego dostosowania Gminy Szczaniec do obowiązujących norm projektowania uniwersalnego (tzw. mapa drogowa).
 
           KONTAKT
           Czesław Słodnik
           Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Szczańcu.
           tel. 571 441 506
           e-mail
« powrót do poprzedniej strony