ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXX/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczaniec"
Nr aktu prawnego
XXX/82/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXX/81/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Myszęcin, w rejonie autostrady A2
Nr aktu prawnego
XXIX/80/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2021-2028
Nr aktu prawnego
XXIX/79/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/78/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLVII/246/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury-Szczanieckiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu
Nr aktu prawnego
XXIX/77/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Szczaniec
Nr aktu prawnego
XXIX/76/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVIII/75/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szczańcu
Nr aktu prawnego
XXVIII/74/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji