ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/27/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 86/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX/25/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej centrum usług społecznych poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu w Centrum Usług Społecznych w Szczańcu oraz nadania statutu
Nr aktu prawnego
XX/24/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Nr aktu prawnego
XX/23/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/22/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczaniec
Nr aktu prawnego
XIX/21/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XIX/20/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XIX/19/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XIX/18/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne z przeznaczeniem na praktykę lekarza rodzinnego
Nr aktu prawnego
XIX/17/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji