Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-26 13:21:34 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                              Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
 
                                                                 O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających                                                           azbest na terenie Gminy Szczaniec
 
Realizacja Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1)  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w porozumieniu z NFOŚiGW od pięciu lat realizuje na terenie województwa lubuskiego  Program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Celem Programu jest unieszkodliwianie oraz zabezpieczenia jak największej ilości odpadów zawierających azbest.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego.
Gmina Szczaniec planuje w roku 2017 wystąpić do WFOŚiGW w Zielonej Górze w porozumieniu z NFOŚiGW  o dofinansowanie zadania z zakresu pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczaniec",  w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczaniec.
 
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości kosztów kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane  - koszty  demontażu , zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć kosztu jednostkowego w wysokości 800 zł/Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.
 
Planowany termin realizacji zadania maj - lipiec 2017 r.
 
W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczaniec. Wnioski należy składać w terminie do dnia 12 grudnia 2016r. w Urzędzie Gminy Szczaniec , na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Gminy Szczaniec pok. nr 4 lub ze strony internetowej www.szczaniec.pl – zakładka aktualności , www.gminaszcaniec.samorząd.pl. lub www.bip.szczaniec.pl
Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane i będą zwracane wnioskodawcom.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.                                            W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem. Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Gminy Szczaniec kompletnego wniosku.
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Szczaniec przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczaniec - pok. 4, tel. 683410192
 
 
Wójt Gminy Szczaniec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /-/  Krzysztof Neryng
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Wojtaszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Szczaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-26 13:17:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-26 13:21:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-26 13:25:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5464 raz(y)