ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-15
Zakres przedmiotowy
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw i myjni samochodowej z infrastrukturą towarzyszącą'' na działce nr ewid. 709/1, obręb wsi Szczaniec, gm Szczaniec
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-18
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznych Myszęcin, Szczaniec, Wilenko wraz z infrastrukturą towarzyszącą''
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-28
Zakres przedmiotowy
Budowa stacji paliw i myjni samochodowej na działce nr 709/1 obręb wsi Szczaniec
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-26
Zakres przedmiotowy
,,Budowa elektrowni słonecznych Myszęcin, Szczaniec, Wilenko wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' na działka nr ewid.257/2, 280, 362/2, 359/1 oraz na częściach działek nr ewid.1/8, 269/2, 263/9, 282, 1/5 obręb Myszęcin, oraz na działkach nr 232/8, 282/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 232/9 obręb Wilenko oraz na części działki 10/1, 4/3, 4/2 obręb Szczaniec
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ,,Budowie i eksploatacji instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 30/2 i 39/2 obręb Wilenko , gmina Szczaniec
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-07
Zakres przedmiotowy
Budowa i eksploatacja instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 3082 i 39/2 obręb Wilenko
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-05-06
Zakres przedmiotowy
Budowa ścieżki rowerowej Kupienino Szczaniec w pasie drogi powiatowej nr 1210F
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-21
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku przedszkola, przychodni, mieszkalny na działce nr 1239 obręb wsi Szczaniec
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-21
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku OSP na działkach nr 114/4 i 114/3 obręb wsi Szczaniec
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-01
Zakres przedmiotowy
Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 166/2 obręb wsi Myszęcin

Nawigacja między stronami listy informacji