ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 91
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-09-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości z działki nr 829 obręb wsi Szczaniec
Lp: 92
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Lp: 93
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-09-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z działki nr 170/2 w obrębie wsi Koźminek
Lp: 94
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Lp: 95
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-09-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Lp: 96
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-08-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości na działce nr 123/4 obręb wsi Koźminek
Lp: 97
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-08-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacz nieruchomości działki nr 848/1 i 848/2 położonej w obrębie wsi Szczaniec
Lp: 98
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-08-19
Zakres przedmiotowy
Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości działka nr 2/2 i 184/1, obręb Dąbrówka Mała
Lp: 99
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-08-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 33/1 i nr 3 w obrębie wsi Szczaniec.
Lp: 100
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-07-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr 346, 348/3, 348/4 i 788/2 obręb wsi Szczaniec

Nawigacja między stronami listy informacji