ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 91
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-12-31
Zakres przedmiotowy
O wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości należącej do Powiatu Świebodzińskiego
Lp: 92
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-12-31
Zakres przedmiotowy
O wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości należącej do Powiatu Świebodzińskiego
Lp: 93
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-12-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Lp: 94
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-12-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości
Lp: 95
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2013-12-10
Zakres przedmiotowy
Zawiadomieniu o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
Lp: 96
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-12-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy drodze powiatowej 1210F w miejscowości Szczaniec.
Lp: 97
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-12-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 142/1 obręb Myszęcin
Lp: 98
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-11-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości.
Lp: 99
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-10-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewówz działki nr 480/19 w obrębie wsi Szczaniec
Lp: 100
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-10-15
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 20/4 w obrębie wsi Szczaniec

Nawigacja między stronami listy informacji