ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 101
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-10-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 170/2 w obrębie wsi Koźminek
Lp: 102
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-10-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Lp: 103
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-10-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 220 w obrębie wsi Wilenko
Lp: 104
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-10-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z działki nr 222 w obrębie wsi Wilenko.
Lp: 105
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu
Lp: 106
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-09-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości z działki nr 829 obręb wsi Szczaniec
Lp: 107
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Lp: 108
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-09-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z działki nr 170/2 w obrębie wsi Koźminek
Lp: 109
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Lp: 110
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-09-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Nawigacja między stronami listy informacji