ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-15
Zakres przedmiotowy
Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych WILENKO I do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10MW w tym z magazynem energii na działce nr 58/2 Wilenko, gm. Szczaniec
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-15
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej Szczaniec o łącznej mocy do 40MW, na działkach nr ewid. 232/8, 232/9, 282/2, obręb Wilenko oraz nr 359/1, 362/2 obręb Myszęcin
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-03
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej Szczaniec o łącznej mocy do 40MW na działkach nr ewid. 232/8, 232/9, 282/2 obręb Wilenko oraz nr 359/1, 362/2, obręb Myszęcin, gm. Szczaniec
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-23
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej WILENKO II do 1,0MW każda o łącznej mocy do 10MW w tym z magazynem energii działka nr 266 Wilenko
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-23
Zakres przedmiotowy
Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaiczny WILENKO I do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10MW w tym z magazynem energii , działka nr 58/2 obręb Wilenko
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-15
Zakres przedmiotowy
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw i myjni samochodowej z infrastrukturą towarzyszącą'' na działce nr ewid. 709/1, obręb wsi Szczaniec, gm Szczaniec
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-18
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznych Myszęcin, Szczaniec, Wilenko wraz z infrastrukturą towarzyszącą''
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-28
Zakres przedmiotowy
Budowa stacji paliw i myjni samochodowej na działce nr 709/1 obręb wsi Szczaniec
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-26
Zakres przedmiotowy
,,Budowa elektrowni słonecznych Myszęcin, Szczaniec, Wilenko wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' na działka nr ewid.257/2, 280, 362/2, 359/1 oraz na częściach działek nr ewid.1/8, 269/2, 263/9, 282, 1/5 obręb Myszęcin, oraz na działkach nr 232/8, 282/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 232/9 obręb Wilenko oraz na części działki 10/1, 4/3, 4/2 obręb Szczaniec
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ,,Budowie i eksploatacji instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 30/2 i 39/2 obręb Wilenko , gmina Szczaniec

Nawigacja między stronami listy informacji