ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-19
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku przedszkola-przychodni-mieszkalny na działce nr 1239 obręb wsi Szczaniec
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-19
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku OSP w Szczańcu na działkach nr 114/4 i 114/3 obręb wsi Szczaniec
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-18
Zakres przedmiotowy
Budowa ścieżki rowerowej Kupienino -Szczaniec w pasie drogi powiatowej nr 1210F
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-13
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku usługowego wraz ze zmianą geometrii dachu z dobudowa schodów zewnętrznych oraz podnośnika umożliwiającego dostęp do budynku osoba niepełnosprawnym, na działce nr 116/2 obręb wsi Szczaniec
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-21
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku usługowego wraz ze zmianą geometrii dachu z dobudową schodów zewnętrznych oraz podnośnika umożliwiającego dostęp do budynku osobą niepełnosprawnym na działce nr 116/2 obręb wsi Szczaniec
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-10
Zakres przedmiotowy
Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 166/2 w miejscowości Myszęcin
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-08
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr 155/2, obręb wsi Opalewo, gmina Szczaniec
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-09-12
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 155/2 obręb Opalewo - instalacja A
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-28
Zakres przedmiotowy
Budowa stacji regazyfikacji LNG Q=12m3/h wraz z układem redukcyjno- pomiarowym w miejscowości Szczaniec działka nr 123, gmina Szczaniec
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-09
Zakres przedmiotowy
Budowa stacji regazyfikacji LNG Q=125m3/h wraz z układem redukcyjno pomiarowym w m. Szczaniec działka nr 123, gmina Szczaniec

Nawigacja między stronami listy informacji