ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-07
Zakres przedmiotowy
Budowa i eksploatacja instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 3082 i 39/2 obręb Wilenko
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-05-06
Zakres przedmiotowy
Budowa ścieżki rowerowej Kupienino Szczaniec w pasie drogi powiatowej nr 1210F
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-21
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku przedszkola, przychodni, mieszkalny na działce nr 1239 obręb wsi Szczaniec
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-21
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku OSP na działkach nr 114/4 i 114/3 obręb wsi Szczaniec
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-01
Zakres przedmiotowy
Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 166/2 obręb wsi Myszęcin
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-19
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku przedszkola-przychodni-mieszkalny na działce nr 1239 obręb wsi Szczaniec
Lp: 27
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-19
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku OSP w Szczańcu na działkach nr 114/4 i 114/3 obręb wsi Szczaniec
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-18
Zakres przedmiotowy
Budowa ścieżki rowerowej Kupienino -Szczaniec w pasie drogi powiatowej nr 1210F
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-13
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku usługowego wraz ze zmianą geometrii dachu z dobudowa schodów zewnętrznych oraz podnośnika umożliwiającego dostęp do budynku osoba niepełnosprawnym, na działce nr 116/2 obręb wsi Szczaniec
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-21
Zakres przedmiotowy
Termomodernizacja budynku usługowego wraz ze zmianą geometrii dachu z dobudową schodów zewnętrznych oraz podnośnika umożliwiającego dostęp do budynku osobą niepełnosprawnym na działce nr 116/2 obręb wsi Szczaniec

Nawigacja między stronami listy informacji