ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-22
Zakres przedmiotowy
O wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku wierzba płacząca i świerk pospolity z działki nr 170/4 obręb wsi Smardzewo
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-17
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki nr 113 obręb wsi Ojerzyce
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie linii oczyszczania i uszlachetniania gliceryny surowej na działce nr 158/8 położonej w obrębie wsi Myszęcin".
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii uszlachetniania i oczyszczania gliceryny surowej na działce nr 158/8 w obrębie wsi Myszęcin, 66-225 Szczaniec
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-11-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Lp: 46
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2014-11-07
Zakres przedmiotowy
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na" Posadowieniu 2 zbiorników naziemnych na olej napędowy 2x2000 litrów - przenośny magazyn paliw na potrzeby wewnętrzne zakładu zlokalizowanego na działce nr 1232/6 w miejscowości Myszęcin , Gmina Szczaniec"
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie krzewów
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie krzewów
Lp: 49
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości

Nawigacja między stronami listy informacji