ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-03-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2500m kwadratowych krzewów z gatunku tarnina, dzika róża, czeremcha, drzewka owocowe z działki nr 184/1 obręb wsi Wolimirzyce
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-03-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity z działki nr 63 obręb wsi Myszęcin
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-03-10
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew z gatunku wierzba płacząca i świerk pospolity z działki nr 170/4 obręb wsi Smardzewo
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-03-04
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z gatunku robinia akacjowa z działki nr 229 obręb wsi Wilenko - pas drogi powiatowej 1217F
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-03-04
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa z gatunku klon jawor z działki nr 143/1 obręb wsi Ojerzyce- pas drogi powiatowej nr 1210F
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-26
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcia drzewa gatunku lipa z działki nr 127/2 obręb wsi Opalewo , pas drogi powiatowej
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-26
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity z działki nr 243/4 obręb wsi Szczaniec
Lp: 48
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-02-19
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity z działki nr 63 obręb wsi Myszęcin
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-12
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usuniecie drzew z gatunku wierzba i olsza rosnących na działce nr 133/7 obręb wsi Koźminek
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-02-10
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usuniecie 2500 m kwadratowych z gatunku tarnina, dzika róża, czeremcha, drzewka owocowe z działki nr 184/1 obręb wsi Wolimirzyce

Nawigacja między stronami listy informacji