ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-19
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usuniecie 2 sztuk drzewa gatunku brzoza brodawkowata , rosnacego na działce nr 113 obręb wsi Ojerzyce
Lp: 52
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-01-19
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny z działki nr 199/3 obręb wsi Wolimirzyce - pas drogo powiatowej nr 1209F
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-01-18
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew gatunku lipa z działki nr 127/2 obręb wsi Opalewo - pas drogi powiatowej 1211F
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-01-18
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku wierzba i olsza z działki nr 133/7 obręb wsi Koźminek
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-01-13
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity z działki nr 243/4 obręb wsi Szczaniec
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-22
Zakres przedmiotowy
O wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku wierzba płacząca i świerk pospolity z działki nr 170/4 obręb wsi Smardzewo
Lp: 57
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-17
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku brzoza brodawkowata z działki nr 113 obręb wsi Ojerzyce
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie linii oczyszczania i uszlachetniania gliceryny surowej na działce nr 158/8 położonej w obrębie wsi Myszęcin".
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii uszlachetniania i oczyszczania gliceryny surowej na działce nr 158/8 w obrębie wsi Myszęcin, 66-225 Szczaniec
Lp: 60
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-11-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Nawigacja między stronami listy informacji