ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2014-09-26
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Szczaniec na działce nr 123 oraz 353 obręb wsi Szczaniec, powiat świebodziński, województwo Lubuskie"
Lp: 52
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : " Budowie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Szczaniec".
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-05-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-04-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-03-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-03-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-03-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-02-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Nawigacja między stronami listy informacji