ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2014-11-07
Zakres przedmiotowy
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na" Posadowieniu 2 zbiorników naziemnych na olej napędowy 2x2000 litrów - przenośny magazyn paliw na potrzeby wewnętrzne zakładu zlokalizowanego na działce nr 1232/6 w miejscowości Myszęcin , Gmina Szczaniec"
Lp: 62
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie krzewów
Lp: 63
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie krzewów
Lp: 64
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości
Lp: 65
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości
Lp: 66
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2014-09-26
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Szczaniec na działce nr 123 oraz 353 obręb wsi Szczaniec, powiat świebodziński, województwo Lubuskie"
Lp: 67
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : " Budowie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Szczaniec".
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-05-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-04-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Nawigacja między stronami listy informacji