ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 81
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-01-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Lp: 82
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-01-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów
Lp: 83
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-01-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Lp: 84
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-01-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Lp: 85
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-01-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Lp: 86
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-01-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Lp: 87
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-01-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości
Lp: 88
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-01-14
Zakres przedmiotowy
,Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Lp: 89
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-01-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów
Lp: 90
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-01-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu

Nawigacja między stronami listy informacji