ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 773
ePUAP 411
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 40958
Interpretacje prawne 992
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 2766
Skład Rady Gminy 1724
Komisje Rady Gminy 1344
Interpelacje 9577
Protokoły z Sesji Rady Gminy 7397
Transmisje obrad Rady Gminy 7204
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 868
Raport o stanie Gminy Szczaniec w 2018r. 760
Skład Rady Gminy 18325
Komisje Rady Gminy 9572
Akty prawne 754623
Interpelacje 42332
terminarz sesji i komisji 5026
Oświadczenia majątkowe 15101
Oświadczenia majątkowe 6573
Radni - kadencja 2010-2014 50905
Radni - kadencja 2014-2018 46971
za rok 2016 22238
za rok 2017 13387
na koniec kadencji 2055
Pracownicy Urzędu Gminy 35683
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 48921
radni kadencji 2018-2023 529
początek kadencji radnych 9063
Oświadczenie majątkowe za 2018r 4024
Druki oświadczeń majątkowych 4331
Jednostki pomocnicze 3403
Szczaniec 1724
Statut 3955
Władza sołecka 3929
Fundusz sołecki 1262
rok 2016 6214
Dokumenty sołectwa 9509
Smardzewo 1811
Statut 3774
Władza Sołecka 3449
Fundusz sołecki 1216
rok 2016 6522
Dokumenty sołectwa 4040
Wilenko 1829
Statut 3141
Władza sołecka 3501
Fundusz sołecki 1140
rok 2016 5463
Dokumenty sołectwa 6124
Wolimirzyce 1517
Statut 2991
Władza sołecka 3771
Fundusz sołecki 1175
rok 2016 5621
Dokumenty sołectwa 5720
Opalewo 1890
Statut 2844
Władza sołecka 2784
Fundusz sołecki 2583
rok 2016 5298
Dokumenty sołectwa 3747
Ojerzyce 1559
Statut 3576
Władza sołecka 3561
Fundusz sołecki 1149
rok 2016 5770
Dokumenty sołectwa 5116
Myszęcin 2461
Statut 3175
Władza sołecka 6500
Fundusz sołecki 1298
rok 2016 4450
Dokumenty sołectwa 7256
Koźminek 1800
Statut 2976
Władza sołecka 3005
Fundusz sołecki 1266
rok 2016 3856
Dokumenty sołectwa 3778
Kiełcze 1492
Statut 2918
Władza sołecka 3712
Fundusz sołecki 1109
rok 2016 3821
Dokumenty sołectwa 7848
Dąbrówka Mała 1539
Statut 2861
Władza sołecka 2926
Fundusz sołecki 1086
rok 2016 6604
Dokumenty sołectwa 2576
Brudzewo 2805
Statut 2589
Władza sołecka 4543
Fundusz sołecki 2422
rok 2016 4843
Dokumenty sołectwa 2565
Statut Gminy Szczaniec 8467
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 6205
Budżet Gminy Szczaniec 2368
Rok 2012 6818
Rok 2013 5385
Rok 2014 7534
Rok 2015 6166
Rok 2016 10082
Rok 2017 5319
Rok 2018 6893
Rok 2019 9424
Rok 2020 248
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 10273
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 4945
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 5838
Aktualności 1375
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 3966
Gminna Ewidencja Zabytków 3247
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 3547
ORGANIZACJA URZĘDU 11432
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 9621
Zarządzenia Wójta 16779
Rok 2012 66590
Rok 2013 42771
Rok 2014 2470
Rok 2015 116167
Rok 2016 93732
rok 2017 30529
Rok 2018 22449
rok 2019 23500
Rok 2020 343
Obwieszczenia 204024
Rada Gminy 1917
Interpretacje przepisów prawa 22588
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 1918
WYBORY 14336
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10maja 2020 72
Wybory Ławników 5262
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 893
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 7181
harmonogram dyżurów 1225
Parlament Europejski 2019 3011
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 1312
Referendum Ogólnokrajowe 1970
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5140
Sprawy petentów 3120
Przetargi 117876
Ogłoszenia o pracy 35681
Aktualne 13878
W toku 14249
Wyniki 45770
Rejestr informacji o środowisku 143988
Zamówienia publiczne 176001
Aktualne 171348
W toku 104261
Wyniki 116004
Archiwalne 114870
Wyniki innych postępowań 95057
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 150960
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 175060
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 43869
kadencja 2018-2023 292
protokół z sesji 969
Protokół z komisji 225
Ochrona Środowiska 6752
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1394
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 5319
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 5307
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 7534
Pracownicy młodociani 1408
Rok 2018 411
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 42754
Uchwały 940
Analiza stanu gospodarki odpadami 1813
Rok 2015 713
Rok 2016 2410
Rok 2017 419
Rok 2018 842
Sprawozdania 723
Rok 2015 637
Rok 2016 1942
rok 2017 1472
rok 2018 1329
rok 2019 917
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 6919
PETYCJE 1076
Rok 2017 1619
Rok 2019 894
Mienie Gminy 7844
Informacja o stanie mienia 2016 r. 1916
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 11262
Pożytek publiczny 2014 2450
Pożytek Publiczny 2015 8003
Pożytek publiczny 2016 36355
Pożytek Publiczny 2017 27920
Pożytek Publiczny 2018 21967
Pożytek Publiczny 2019 21333
Pożytek Publiczny 2020 1310
Kontrole 2007
Rok 2015 2866
Rok 2014 2414
Rok 2016 3871
Rok 2019 799
Do pobrania 40506
Informacje 9580
Stypendia 7646
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4825
Rok 2015 1391
2017 6295
2016 1047
Radca Prawny 5155
Co i jak załatwić 3306
Referaty 1722
Sprawy 1585
Konsultacje 2222
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 18121
Pomoc Publiczna w roku 2017 1292
Pomoc publiczna w 2018 roku 1628
Wniosek 500 plus 14878
Rejestry Publiczne 10167
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 75200
Spólki Wodne 1910
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 2676
Sprawozdania 729
2016 305
I kwartał 2650
II kwartał 1111
III kwartał 1110
IV kwartał 1187
2017 313
I kwartał 1142
II kwartał 1239
III kwartał 1138
IV kwartał 1265
2018 6376
2015 1266
2019 110
I kwartał 1719
II kwartał 1025
III kwartał 263
IV kwartał 45

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1331173
Redakcja biuletynu 3141
Mapa serwisu 3522
Statystyki 3677
Kanały RSS 2603
Kontakt 50485
« powrót do poprzedniej strony