ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 3572
ePUAP 2635
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 53248
Interpretacje prawne 1469
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 6604
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 3629
Komisje Rady Gminy 2843
Interpelacje 27452
Protokoły z Sesji Rady Gminy 27364
Transmisje obrad Rady Gminy 22025
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 2220
Skład Rady Gminy 21000
Komisje Rady Gminy 13426
Akty prawne 1341853
Interpelacje 65310
terminarz sesji i komisji 8070
Oświadczenia majątkowe 18041
Oświadczenia majątkowe 10968
Radni - kadencja 2014-2018 69710
za rok 2016 36748
za rok 2017 26786
na koniec kadencji 4182
Pracownicy Urzędu Gminy 56451
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 80731
radni kadencji 2018-2023 1205
początek kadencji radnych 20475
Oświadczenie majątkowe za 2018r 16301
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 7657
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 3811
oświadczenia majątkowe za 2021 768
Druki oświadczeń majątkowych 5859
Jednostki pomocnicze 4922
Szczaniec 2493
Statut 5995
Władza sołecka 5953
Fundusz sołecki 1792
rok 2016 9398
Dokumenty sołectwa 15389
Smardzewo 3035
Statut 5751
Władza Sołecka 5335
Fundusz sołecki 1746
rok 2016 10193
Dokumenty sołectwa 6281
Wilenko 2608
Statut 4618
Władza sołecka 5656
Fundusz sołecki 1639
rok 2016 8403
Dokumenty sołectwa 9471
Wolimirzyce 2182
Statut 4459
Władza sołecka 5863
Fundusz sołecki 1714
rok 2016 8671
Dokumenty sołectwa 8911
Opalewo 2867
Statut 4394
Władza sołecka 4250
Fundusz sołecki 3912
rok 2016 8272
Dokumenty sołectwa 5822
Ojerzyce 2239
Statut 5413
Władza sołecka 5497
Fundusz sołecki 1669
rok 2016 8811
Dokumenty sołectwa 7875
Myszęcin 3458
Statut 4662
Władza sołecka 10025
Fundusz sołecki 1849
rok 2016 6519
Dokumenty sołectwa 11027
Koźminek 2593
Statut 4534
Władza sołecka 4706
Fundusz sołecki 1767
rok 2016 5917
Dokumenty sołectwa 5803
Kiełcze 2337
Statut 4321
Władza sołecka 5664
Fundusz sołecki 1554
rok 2016 5743
Dokumenty sołectwa 12267
Dąbrówka Mała 2269
Statut 4285
Władza sołecka 4470
Fundusz sołecki 1630
rok 2016 10182
Dokumenty sołectwa 3934
Brudzewo 4298
Statut 4094
Władza sołecka 6546
Fundusz sołecki 3604
rok 2016 7507
Dokumenty sołectwa 3849
Statut Gminy Szczaniec 10952
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 9160
Budżet Gminy Szczaniec 2691
Rok 2012 10267
Rok 2013 8019
Rok 2014 11061
Rok 2015 9094
Rok 2016 14950
Rok 2017 9493
Rok 2018 13260
Rok 2019 20515
Rok 2020 4242
Rok 2021 1501
Rok 2022 523
RAPORT O STANIE GMINY 266
Rok 2018 565
Rok 2019 2067
Rok 2020 441
Rok 2021 120
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 15245
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 7064
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 8741
Aktualności 2841
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 6202
Gminna Ewidencja Zabytków 5591
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 5444
ORGANIZACJA URZĘDU 20121
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 14076
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 1836
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 465
Zarządzenia Wójta 22741
Rok 2012 103772
Rok 2013 67956
Rok 2014 4041
Rok 2015 180050
Rok 2016 148636
rok 2017 50680
Rok 2018 65127
rok 2019 73623
Rok 2020 24973
Rok 2021 14396
Rok 2022 1788
Obwieszczenia 408446
Rada Gminy 3341
Konkursy na Dyrektorów 4897
WYBORY 18237
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 5203
Wybory Ławników 6856
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1207
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 12540
harmonogram dyżurów 2305
Parlament Europejski 2019 5462
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 4369
Powszechny Spis Rolny 2020 1061
Interpretacje przepisów prawa 25634
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9583
Sprawy petentów 4042
Referendum Ogólnokrajowe 2678
Przetargi 189257
Rejestr informacji o środowisku 231331
Ogłoszenia o pracy 62720
Aktualne 23100
W toku 24754
Wyniki 72527
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 258569
Zamówienia publiczne 316190
Aktualne 275820
W toku 191196
Wyniki 207892
Archiwalne 207589
Wyniki innych postępowań 177054
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 1698
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 264239
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 68865
kadencja 2018-2023 634
protokół z sesji 2160
Protokół z komisji 510
Ochrona Środowiska 8668
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1885
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 7873
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 7204
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 11457
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 64879
Uchwały 1702
Analiza stanu gospodarki odpadami 3135
Rok 2015 1055
Rok 2016 4098
Rok 2017 741
Rok 2018 2282
Rok 2019 1238
Rok 2020 383
Rok 2021 121
Sprawozdania 1084
Rok 2015 986
Rok 2016 3234
rok 2017 2656
rok 2018 2644
rok 2019 2194
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 9222
Pracownicy młodociani 3101
Rok 2020 463
Rok 2021 85
PETYCJE 2031
Rok 2017 2813
Rok 2019 3080
Rok 2020 1469
Rok 2021 294
Rok 2022 322
Mienie Gminy 10569
Informacja o stanie mienia 2016 r. 3054
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 14067
Pożytek publiczny 2014 3194
Pożytek Publiczny 2015 10623
Pożytek publiczny 2016 47662
Pożytek Publiczny 2017 39646
Pożytek Publiczny 2018 30495
Pożytek Publiczny 2019 38155
Pożytek Publiczny 2020 10175
Pożytek Publiczny 2021 12416
Pożytek Publiczny 2022 446
Informacje 13879
Do pobrania 70360
Kontrole 2779
Rok 2015 4171
Rok 2014 3665
Rok 2016 5663
Rok 2019 2274
Rok 2020 348
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5832
Rok 2015 2021
2017 9211
2016 1633
Radca Prawny 7301
Co i jak załatwić 4289
Referaty 2118
Sprawy 1997
Konsultacje 3171
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 25408
Pomoc Publiczna w roku 2017 2576
Pomoc publiczna w 2018 roku 4301
Pomoc publiczna w roku 2019 1737
Pomoc publiczna w 2020 roku 719
Pomoc publiczna w 2021r. 156
Stypendia 10354
Wniosek 500 plus 22069
Rejestry Publiczne 17031
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 105989
Spólki Wodne 4167
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 5588
Sprawozdania budżetowe 1623
2016 746
I kwartał 5002
II kwartał 2467
III kwartał 2467
IV kwartał 2516
2017 707
I kwartał 2404
II kwartał 2512
III kwartał 2416
IV kwartał 2563
2018 13167
2015 2655
2019 427
I kwartał 4489
II kwartał 3641
III kwartał 1454
IV kwartał 952
2020 Rok 325
I kwartał 928
II kwartał 1307
III kwartał 656
IV kwartał 591
2021 Rok 164
I kwartał 478
II kwartał 365
III kwartał 278
IV kwartał 208
Rok 2022 33
I kwartał 92
II kwartał 76
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2021 607

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2240724
Redakcja biuletynu 4314
Mapa serwisu 4769
Statystyki 4819
Kanały RSS 3521
Kontakt 82288
Deklaracja dostępności 429
« powrót do poprzedniej strony