ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1804
ePUAP 1247
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 45177
Interpretacje prawne 1204
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 4185
Skład Rady Gminy 2462
Komisje Rady Gminy 2010
Interpelacje 16328
Protokoły z Sesji Rady Gminy 14266
Transmisje obrad Rady Gminy 13332
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 1433
Raport o stanie Gminy Szczaniec w 2018r. 1331
Raport o stanie Gminy Szczaniec w 2019r. 212
Skład Rady Gminy 19800
Komisje Rady Gminy 10977
Akty prawne 1008845
Interpelacje 52853
terminarz sesji i komisji 6219
Oświadczenia majątkowe 16108
Oświadczenia majątkowe 8321
Radni - kadencja 2010-2014 58032
Radni - kadencja 2014-2018 56096
za rok 2016 28680
za rok 2017 19199
na koniec kadencji 3006
Pracownicy Urzędu Gminy 44655
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 63347
radni kadencji 2018-2023 824
początek kadencji radnych 14069
Oświadczenie majątkowe za 2018r 9385
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 2428
Druki oświadczeń majątkowych 4974
Jednostki pomocnicze 3937
Szczaniec 2068
Statut 4823
Władza sołecka 4769
Fundusz sołecki 1498
rok 2016 7603
Dokumenty sołectwa 12052
Smardzewo 2235
Statut 4618
Władza Sołecka 4250
Fundusz sołecki 1455
rok 2016 8200
Dokumenty sołectwa 5029
Wilenko 2178
Statut 3786
Władza sołecka 4361
Fundusz sołecki 1355
rok 2016 6793
Dokumenty sołectwa 7600
Wolimirzyce 1836
Statut 3658
Władza sołecka 4557
Fundusz sołecki 1396
rok 2016 7007
Dokumenty sołectwa 7121
Opalewo 2259
Statut 3523
Władza sołecka 3426
Fundusz sołecki 3162
rok 2016 6634
Dokumenty sołectwa 4688
Ojerzyce 1840
Statut 4351
Władza sołecka 4371
Fundusz sołecki 1373
rok 2016 7077
Dokumenty sołectwa 6352
Myszęcin 2858
Statut 3801
Władza sołecka 7878
Fundusz sołecki 1550
rok 2016 5400
Dokumenty sołectwa 9004
Koźminek 2133
Statut 3592
Władza sołecka 3736
Fundusz sołecki 1492
rok 2016 4790
Dokumenty sołectwa 4638
Kiełcze 1905
Statut 3542
Władza sołecka 4514
Fundusz sołecki 1276
rok 2016 4724
Dokumenty sołectwa 9816
Dąbrówka Mała 1853
Statut 3497
Władza sołecka 3580
Fundusz sołecki 1320
rok 2016 8181
Dokumenty sołectwa 3160
Brudzewo 3476
Statut 3268
Władza sołecka 5402
Fundusz sołecki 2951
rok 2016 6017
Dokumenty sołectwa 3159
Statut Gminy Szczaniec 9384
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 7233
Budżet Gminy Szczaniec 2554
Rok 2012 8289
Rok 2013 6529
Rok 2014 9042
Rok 2015 7324
Rok 2016 12139
Rok 2017 7090
Rok 2018 9768
Rok 2019 14156
Rok 2020 1406
Rok 2021 12
RAPORT O STANIE GMINY 127
Rok 2018 87
Rok 2019 591
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 11869
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 5698
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 6916
Aktualności 1952
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 4822
Gminna Ewidencja Zabytków 4102
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 4235
ORGANIZACJA URZĘDU 14046
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 11257
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 53
Zarządzenia Wójta 19687
Rok 2012 83022
Rok 2013 53870
Rok 2014 3134
Rok 2015 146114
Rok 2016 119245
rok 2017 39814
Rok 2018 37858
rok 2019 46717
Rok 2020 7498
Rok 2021 1
Obwieszczenia 293078
Rada Gminy 2550
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 3090
WYBORY 16297
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 2178
Wybory Ławników 5994
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1031
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 9856
harmonogram dyżurów 1743
Parlament Europejski 2019 4117
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 2673
Powszechny Spis Rolny 2020 426
Interpretacje przepisów prawa 23703
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 6725
Sprawy petentów 3468
Referendum Ogólnokrajowe 2223
Przetargi 147641
Rejestr informacji o środowisku 180334
Ogłoszenia o pracy 44486
Aktualne 17837
W toku 18228
Wyniki 54722
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 172958
Zamówienia publiczne 233031
Aktualne 218493
W toku 139543
Wyniki 153576
Archiwalne 153440
Wyniki innych postępowań 130475
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 216080
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 55699
kadencja 2018-2023 440
protokół z sesji 1499
Protokół z komisji 347
Ochrona Środowiska 7465
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1617
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 6321
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 6106
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 9057
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 51405
Uchwały 1241
Analiza stanu gospodarki odpadami 2489
Rok 2015 858
Rok 2016 3097
Rok 2017 560
Rok 2018 1440
Rok 2019 325
Sprawozdania 886
Rok 2015 792
Rok 2016 2497
rok 2017 1967
rok 2018 1907
rok 2019 1480
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 7782
Pracownicy młodociani 2041
Rok 2020 29
PETYCJE 1445
Rok 2017 2113
Rok 2019 1858
Rok 2020 30
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 12529
Pożytek publiczny 2014 2809
Pożytek Publiczny 2015 9069
Pożytek publiczny 2016 41832
Pożytek Publiczny 2017 32646
Pożytek Publiczny 2018 25949
Pożytek Publiczny 2019 27947
Pożytek Publiczny 2020 8424
Mienie Gminy 8861
Informacja o stanie mienia 2016 r. 2401
Kontrole 2259
Rok 2015 3432
Rok 2014 2935
Rok 2016 4637
Rok 2019 1447
Informacje 11173
Do pobrania 51745
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5185
Rok 2015 1688
2017 7699
2016 1321
Radca Prawny 5936
Co i jak załatwić 3613
Referaty 1869
Sprawy 1759
Konsultacje 2565
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 20801
Pomoc Publiczna w roku 2017 1811
Pomoc publiczna w 2018 roku 2713
Pomoc publiczna w roku 2019 511
Stypendia 8574
Wniosek 500 plus 17405
Rejestry Publiczne 12728
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 86958
Spólki Wodne 2864
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 3813
Sprawozdania 997
2016 479
I kwartał 3684
II kwartał 1672
III kwartał 1731
IV kwartał 1774
2017 492
I kwartał 1713
II kwartał 1794
III kwartał 1710
IV kwartał 1818
2018 9319
2015 1854
2019 208
I kwartał 2950
II kwartał 2199
III kwartał 803
IV kwartał 387
2020 Rok 139
I kwartał 343
II kwartał 319
III kwartał 111

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1695393
Redakcja biuletynu 3522
Mapa serwisu 3980
Statystyki 4068
Kanały RSS 2953
Kontakt 64648
« powrót do poprzedniej strony