ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2042
ePUAP 1462
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 46580
Interpretacje prawne 1247
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 4573
Skład Rady Gminy 2666
Komisje Rady Gminy 2143
Interpelacje 17954
Protokoły z Sesji Rady Gminy 16059
Transmisje obrad Rady Gminy 14854
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 1555
Raport o stanie Gminy Szczaniec w 2018r. 1454
Raport o stanie Gminy Szczaniec w 2019r. 298
Skład Rady Gminy 20079
Komisje Rady Gminy 11343
Akty prawne 1061282
Interpelacje 54675
terminarz sesji i komisji 6494
Oświadczenia majątkowe 16464
Oświadczenia majątkowe 8751
Radni - kadencja 2014-2018 58370
za rok 2016 29988
za rok 2017 20380
na koniec kadencji 3176
Pracownicy Urzędu Gminy 46539
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 65881
radni kadencji 2018-2023 894
początek kadencji radnych 14997
Oświadczenie majątkowe za 2018r 10596
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 3300
Druki oświadczeń majątkowych 5118
Jednostki pomocnicze 4092
Szczaniec 2138
Statut 4991
Władza sołecka 4938
Fundusz sołecki 1543
rok 2016 7888
Dokumenty sołectwa 12573
Smardzewo 2374
Statut 4805
Władza Sołecka 4430
Fundusz sołecki 1501
rok 2016 8532
Dokumenty sołectwa 5225
Wilenko 2272
Statut 3920
Władza sołecka 4613
Fundusz sołecki 1402
rok 2016 7040
Dokumenty sołectwa 7881
Wolimirzyce 1902
Statut 3784
Władza sołecka 4830
Fundusz sołecki 1443
rok 2016 7276
Dokumenty sołectwa 7391
Opalewo 2396
Statut 3650
Władza sołecka 3561
Fundusz sołecki 3302
rok 2016 6905
Dokumenty sołectwa 4872
Ojerzyce 1910
Statut 4497
Władza sołecka 4543
Fundusz sołecki 1429
rok 2016 7356
Dokumenty sołectwa 6607
Myszęcin 2943
Statut 3933
Władza sołecka 8209
Fundusz sołecki 1609
rok 2016 5588
Dokumenty sołectwa 9375
Koźminek 2209
Statut 3728
Władza sołecka 3899
Fundusz sołecki 1543
rok 2016 4982
Dokumenty sołectwa 4835
Kiełcze 2004
Statut 3664
Władza sołecka 4750
Fundusz sołecki 1333
rok 2016 4895
Dokumenty sołectwa 10270
Dąbrówka Mała 1924
Statut 3644
Władza sołecka 3743
Fundusz sołecki 1409
rok 2016 8495
Dokumenty sołectwa 3288
Brudzewo 3627
Statut 3405
Władza sołecka 5587
Fundusz sołecki 3067
rok 2016 6279
Dokumenty sołectwa 3280
Statut Gminy Szczaniec 9596
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 7525
Budżet Gminy Szczaniec 2587
Rok 2012 8593
Rok 2013 6748
Rok 2014 9353
Rok 2015 7579
Rok 2016 12504
Rok 2017 7411
Rok 2018 10322
Rok 2019 15143
Rok 2020 1737
Rok 2021 250
RAPORT O STANIE GMINY 159
Rok 2018 124
Rok 2019 797
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 12416
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 5882
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 7180
Aktualności 2090
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 5016
Gminna Ewidencja Zabytków 4318
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 4406
ORGANIZACJA URZĘDU 14797
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 11693
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 284
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 20
Zarządzenia Wójta 20445
Rok 2012 86778
Rok 2013 56265
Rok 2014 3277
Rok 2015 151895
Rok 2016 123798
rok 2017 41646
Rok 2018 42306
rok 2019 51129
Rok 2020 10676
Rok 2021 451
Obwieszczenia 312536
Rada Gminy 2710
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 3325
WYBORY 16630
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 2733
Wybory Ławników 6151
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1064
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 10354
harmonogram dyżurów 1832
Parlament Europejski 2019 4322
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 2938
Powszechny Spis Rolny 2020 549
Interpretacje przepisów prawa 24064
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 7166
Sprawy petentów 3556
Referendum Ogólnokrajowe 2275
Przetargi 154961
Rejestr informacji o środowisku 188804
Ogłoszenia o pracy 46375
Aktualne 18437
W toku 18945
Wyniki 56625
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 178816
Zamówienia publiczne 245845
Aktualne 229033
W toku 146556
Wyniki 161198
Archiwalne 161666
Wyniki innych postępowań 137582
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 169
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 224013
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 57893
kadencja 2018-2023 471
protokół z sesji 1610
Protokół z komisji 375
Ochrona Środowiska 7634
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1666
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 6594
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 6277
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 9466
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 53622
Uchwały 1315
Analiza stanu gospodarki odpadami 2621
Rok 2015 891
Rok 2016 3313
Rok 2017 589
Rok 2018 1577
Rok 2019 449
Sprawozdania 923
Rok 2015 831
Rok 2016 2630
rok 2017 2089
rok 2018 2041
rok 2019 1602
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 7989
Pracownicy młodociani 2159
Rok 2020 64
PETYCJE 1531
Rok 2017 2222
Rok 2019 2078
Rok 2020 209
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 12814
Pożytek publiczny 2014 2872
Pożytek Publiczny 2015 9293
Pożytek publiczny 2016 42852
Pożytek Publiczny 2017 33833
Pożytek Publiczny 2018 26684
Pożytek Publiczny 2019 29640
Pożytek Publiczny 2020 9250
Pożytek Publiczny 2021 1987
Mienie Gminy 9115
Informacja o stanie mienia 2016 r. 2508
Informacje 11574
Do pobrania 54563
Kontrole 2323
Rok 2015 3565
Rok 2014 3054
Rok 2016 4771
Rok 2019 1574
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5281
Rok 2015 1746
2017 7961
2016 1375
Radca Prawny 6129
Co i jak załatwić 3723
Referaty 1917
Sprawy 1806
Konsultacje 2656
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 21508
Pomoc Publiczna w roku 2017 1932
Pomoc publiczna w 2018 roku 2977
Pomoc publiczna w roku 2019 700
Stypendia 8816
Wniosek 500 plus 18114
Rejestry Publiczne 13302
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 90274
Spólki Wodne 3063
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 4085
Sprawozdania 1063
2016 514
I kwartał 3834
II kwartał 1786
III kwartał 1850
IV kwartał 1879
2017 532
I kwartał 1825
II kwartał 1903
III kwartał 1823
IV kwartał 1933
2018 9844
2015 1982
2019 247
I kwartał 3131
II kwartał 2410
III kwartał 887
IV kwartał 466
2020 Rok 168
I kwartał 437
II kwartał 469
III kwartał 196
IV kwartał 45

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1769141
Redakcja biuletynu 3642
Mapa serwisu 4149
Statystyki 4192
Kanały RSS 3046
Kontakt 67578
« powrót do poprzedniej strony