ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2738
ePUAP 1890
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 49379
Interpretacje prawne 1343
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 5346
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 3070
Komisje Rady Gminy 2451
Interpelacje 21704
Protokoły z Sesji Rady Gminy 20668
Transmisje obrad Rady Gminy 18400
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 1876
Skład Rady Gminy 20633
Komisje Rady Gminy 12159
Akty prawne 1187232
Interpelacje 59555
terminarz sesji i komisji 7150
Oświadczenia majątkowe 17232
Oświadczenia majątkowe 9767
Radni - kadencja 2014-2018 63527
za rok 2016 33072
za rok 2017 23386
na koniec kadencji 3633
Pracownicy Urzędu Gminy 50852
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 72492
radni kadencji 2018-2023 1034
początek kadencji radnych 17528
Oświadczenie majątkowe za 2018r 13183
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 5148
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1153
Druki oświadczeń majątkowych 5493
Jednostki pomocnicze 4410
Szczaniec 2285
Statut 5430
Władza sołecka 5418
Fundusz sołecki 1650
rok 2016 8585
Dokumenty sołectwa 13916
Smardzewo 2651
Statut 5217
Władza Sołecka 4867
Fundusz sołecki 1612
rok 2016 9284
Dokumenty sołectwa 5714
Wilenko 2421
Statut 4233
Władza sołecka 5120
Fundusz sołecki 1504
rok 2016 7663
Dokumenty sołectwa 8644
Wolimirzyce 2031
Statut 4111
Władza sołecka 5312
Fundusz sołecki 1573
rok 2016 7957
Dokumenty sołectwa 8090
Opalewo 2567
Statut 3984
Władza sołecka 3890
Fundusz sołecki 3582
rok 2016 7535
Dokumenty sołectwa 5340
Ojerzyce 2045
Statut 4897
Władza sołecka 5006
Fundusz sołecki 1540
rok 2016 7934
Dokumenty sołectwa 7175
Myszęcin 3143
Statut 4235
Władza sołecka 8906
Fundusz sołecki 1715
rok 2016 6002
Dokumenty sołectwa 10157
Koźminek 2374
Statut 4012
Władza sołecka 4255
Fundusz sołecki 1650
rok 2016 5392
Dokumenty sołectwa 5243
Kiełcze 2143
Statut 3935
Władza sołecka 5162
Fundusz sołecki 1424
rok 2016 5279
Dokumenty sołectwa 11131
Dąbrówka Mała 2066
Statut 3924
Władza sołecka 4083
Fundusz sołecki 1512
rok 2016 9289
Dokumenty sołectwa 3592
Brudzewo 3927
Statut 3693
Władza sołecka 6017
Fundusz sołecki 3311
rok 2016 6810
Dokumenty sołectwa 3528
Statut Gminy Szczaniec 10131
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 8168
Budżet Gminy Szczaniec 2645
Rok 2012 9342
Rok 2013 7319
Rok 2014 10046
Rok 2015 8242
Rok 2016 13624
Rok 2017 8308
Rok 2018 11656
Rok 2019 17488
Rok 2020 2591
Rok 2021 779
RAPORT O STANIE GMINY 226
Rok 2018 263
Rok 2019 1210
Rok 2020 99
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 13572
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 6347
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 7857
Aktualności 2380
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 5447
Gminna Ewidencja Zabytków 4801
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 4805
ORGANIZACJA URZĘDU 16667
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 12681
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 820
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 181
Zarządzenia Wójta 21537
Rok 2012 94327
Rok 2013 61645
Rok 2014 3627
Rok 2015 165184
Rok 2016 135814
rok 2017 45652
Rok 2018 52575
rok 2019 61590
Rok 2020 17393
Rok 2021 4132
Obwieszczenia 358338
Rada Gminy 3004
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 3798
WYBORY 17414
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 3870
Wybory Ławników 6504
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1132
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 11598
harmonogram dyżurów 2094
Parlament Europejski 2019 4853
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 3629
Powszechny Spis Rolny 2020 800
Interpretacje przepisów prawa 24719
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 8178
Sprawy petentów 3749
Referendum Ogólnokrajowe 2433
Przetargi 169986
Rejestr informacji o środowisku 207233
Ogłoszenia o pracy 53901
Aktualne 20924
W toku 21490
Wyniki 63313
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 193280
Zamówienia publiczne 274565
Aktualne 249580
W toku 164640
Wyniki 180688
Archiwalne 181813
Wyniki innych postępowań 156189
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 555
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 242951
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 63099
kadencja 2018-2023 536
protokół z sesji 1850
Protokół z komisji 431
Ochrona Środowiska 8079
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1758
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 7133
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 6687
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 10308
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 58197
Uchwały 1556
Analiza stanu gospodarki odpadami 2895
Rok 2015 966
Rok 2016 3650
Rok 2017 664
Rok 2018 1853
Rok 2019 761
Rok 2020 85
Sprawozdania 993
Rok 2015 898
Rok 2016 2889
rok 2017 2327
rok 2018 2301
rok 2019 1875
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 8496
Pracownicy młodociani 2517
Rok 2020 193
Rok 2021 12
PETYCJE 1731
Rok 2017 2483
Rok 2019 2521
Rok 2020 667
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 13377
Pożytek publiczny 2014 3027
Pożytek Publiczny 2015 9823
Pożytek publiczny 2016 45108
Pożytek Publiczny 2017 36402
Pożytek Publiczny 2018 28591
Pożytek Publiczny 2019 33676
Pożytek Publiczny 2020 9740
Pożytek Publiczny 2021 8834
Mienie Gminy 9710
Informacja o stanie mienia 2016 r. 2739
Informacje 12583
Do pobrania 60906
Kontrole 2512
Rok 2015 3831
Rok 2014 3303
Rok 2016 5155
Rok 2019 1877
Rok 2020 59
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5482
Rok 2015 1878
2017 8564
2016 1485
Radca Prawny 6596
Co i jak załatwić 4004
Referaty 2024
Sprawy 1908
Konsultacje 2852
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 23145
Pomoc Publiczna w roku 2017 2198
Pomoc publiczna w 2018 roku 3553
Pomoc publiczna w roku 2019 1134
Pomoc publiczna w 2020 roku 227
Stypendia 9431
Wniosek 500 plus 19601
Rejestry Publiczne 14842
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 97050
Spólki Wodne 3489
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 4738
Sprawozdania 1333
2016 607
I kwartał 4379
II kwartał 2085
III kwartał 2122
IV kwartał 2189
2017 606
I kwartał 2085
II kwartał 2176
III kwartał 2070
IV kwartał 2187
2018 11277
2015 2292
2019 328
I kwartał 3778
II kwartał 2912
III kwartał 1145
IV kwartał 660
2020 Rok 237
I kwartał 640
II kwartał 800
III kwartał 362
IV kwartał 239
2021 Rok 54
I kwartał 175
II kwartał 81
III kwartał 0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2021 279

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1972145
Redakcja biuletynu 3905
Mapa serwisu 4404
Statystyki 4453
Kanały RSS 3230
Kontakt 74154
« powrót do poprzedniej strony