ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WĘGIEL 630
RODO 3997
ePUAP 3043
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 54724
Interpretacje prawne 1548
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 7292
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 3919
Komisje Rady Gminy 3086
Interpelacje 30538
Protokoły z Sesji Rady Gminy 31612
Transmisje obrad Rady Gminy 24114
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 2435
Skład Rady Gminy 21339
Komisje Rady Gminy 13924
Akty prawne 1419186
Interpelacje 68375
terminarz sesji i komisji 8484
Oświadczenia majątkowe 18350
Oświadczenia majątkowe 11511
Radni - kadencja 2014-2018 72099
za rok 2016 38563
za rok 2017 28524
na koniec kadencji 4498
Pracownicy Urzędu Gminy 59721
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 85147
radni kadencji 2018-2023 1296
początek kadencji radnych 21904
Oświadczenie majątkowe za 2018r 17777
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 8890
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 5055
oświadczenia majątkowe za 2021 1858
Druki oświadczeń majątkowych 6043
Jednostki pomocnicze 5212
Szczaniec 2625
Statut 6189
Władza sołecka 6250
Fundusz sołecki 1873
rok 2016 9838
Dokumenty sołectwa 16121
Smardzewo 3183
Statut 6005
Władza Sołecka 5569
Fundusz sołecki 1817
rok 2016 10629
Dokumenty sołectwa 6570
Wilenko 2704
Statut 4796
Władza sołecka 5936
Fundusz sołecki 1717
rok 2016 8757
Dokumenty sołectwa 9907
Wolimirzyce 2287
Statut 4629
Władza sołecka 6137
Fundusz sołecki 1789
rok 2016 9027
Dokumenty sołectwa 9271
Opalewo 3024
Statut 4580
Władza sołecka 4457
Fundusz sołecki 4082
rok 2016 8611
Dokumenty sołectwa 6079
Ojerzyce 2350
Statut 5642
Władza sołecka 5725
Fundusz sołecki 1742
rok 2016 9199
Dokumenty sołectwa 8235
Myszęcin 3618
Statut 4859
Władza sołecka 10523
Fundusz sołecki 1933
rok 2016 6763
Dokumenty sołectwa 11523
Koźminek 2707
Statut 4773
Władza sołecka 4985
Fundusz sołecki 1855
rok 2016 6208
Dokumenty sołectwa 6117
Kiełcze 2426
Statut 4530
Władza sołecka 5946
Fundusz sołecki 1627
rok 2016 6011
Dokumenty sołectwa 12976
Dąbrówka Mała 2379
Statut 4475
Władza sołecka 4695
Fundusz sołecki 1700
rok 2016 10655
Dokumenty sołectwa 4140
Brudzewo 4538
Statut 4304
Władza sołecka 6857
Fundusz sołecki 3796
rok 2016 7924
Dokumenty sołectwa 4027
Statut Gminy Szczaniec 11361
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 9745
Budżet Gminy Szczaniec 2734
Rok 2012 10776
Rok 2013 8368
Rok 2014 11504
Rok 2015 9467
Rok 2016 15652
Rok 2017 10060
Rok 2018 14098
Rok 2019 21822
Rok 2020 5021
Rok 2021 1832
Rok 2022 938
Rok 2023 252
RAPORT O STANIE GMINY 316
Rok 2018 716
Rok 2019 2444
Rok 2020 574
Rok 2021 269
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 16010
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 7408
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 9162
Aktualności 3078
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 6525
Gminna Ewidencja Zabytków 5985
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 5749
ORGANIZACJA URZĘDU 21715
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 14746
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 2296
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 609
Zarządzenia Wójta 23437
Rok 2012 108157
Rok 2013 70844
Rok 2014 4243
Rok 2015 187116
Rok 2016 155368
rok 2017 53106
Rok 2018 72224
rok 2019 78624
Rok 2020 29145
Rok 2021 21464
Rok 2022 7158
Obwieszczenia 439486
Rada Gminy 3541
Konkursy na Dyrektorów 5470
WYBORY 18622
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 5881
Wybory Ławników 7034
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1256
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 13118
harmonogram dyżurów 2435
Parlament Europejski 2019 5696
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 4757
Powszechny Spis Rolny 2020 1213
Interpretacje przepisów prawa 26226
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10606
Sprawy petentów 4149
Referendum Ogólnokrajowe 2781
Przetargi 197850
Rejestr informacji o środowisku 244539
Ogłoszenia o pracy 68713
Aktualne 24782
W toku 26876
Wyniki 78403
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 265463
Zamówienia publiczne 339120
Aktualne 289698
W toku 203540
Wyniki 222045
Archiwalne 221307
Wyniki innych postępowań 188608
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 2264
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 275714
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 71853
kadencja 2018-2023 682
protokół z sesji 2337
Protokół z komisji 558
Ochrona Środowiska 8992
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 2083
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 8212
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 7473
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 11899
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 68350
Uchwały 1801
Analiza stanu gospodarki odpadami 3279
Rok 2015 1098
Rok 2016 4327
Rok 2017 786
Rok 2018 2513
Rok 2019 1533
Rok 2020 541
Rok 2021 252
Sprawozdania 1143
Rok 2015 1040
Rok 2016 3426
rok 2017 2847
rok 2018 2815
rok 2019 2347
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 9529
Pracownicy młodociani 3365
Rok 2020 589
Rok 2021 133
Rok 2022 112
PETYCJE 2146
Rok 2017 2974
Rok 2019 3420
Rok 2020 1813
Rok 2021 406
Rok 2022 606
Mienie Gminy 10961
Informacja o stanie mienia 2016 r. 3229
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 14403
Pożytek publiczny 2014 3307
Pożytek Publiczny 2015 10951
Pożytek publiczny 2016 48931
Pożytek Publiczny 2017 41065
Pożytek Publiczny 2018 31454
Pożytek Publiczny 2019 40278
Pożytek Publiczny 2020 10405
Pożytek Publiczny 2021 14978
Pożytek Publiczny 2022 860
Pożytek publiczny- 2023 126
Informacje 14588
Do pobrania 74652
Kontrole 2880
Rok 2015 4358
Rok 2014 3867
Rok 2016 5865
Rok 2019 2477
Rok 2020 460
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5995
Rok 2015 2113
2017 9542
2016 1716
Radca Prawny 7645
Co i jak załatwić 4411
Referaty 2185
Sprawy 2049
Konsultacje 3325
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 26511
Pomoc Publiczna w roku 2017 2797
Pomoc publiczna w 2018 roku 4684
Pomoc publiczna w roku 2019 1999
Pomoc publiczna w 2020 roku 929
Pomoc publiczna w 2021r. 354
Stypendia 10800
Wniosek 500 plus 23044
Rejestry Publiczne 18120
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 111053
Spólki Wodne 4521
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 6091
Sprawozdania budżetowe 1758
2016 805
I kwartał 5301
II kwartał 2663
III kwartał 2723
IV kwartał 2743
2017 762
I kwartał 2610
II kwartał 2723
III kwartał 2636
IV kwartał 2773
2018 14141
2015 2864
2019 476
I kwartał 4836
II kwartał 4039
III kwartał 1661
IV kwartał 1155
2020 Rok 376
I kwartał 1124
II kwartał 1580
III kwartał 826
IV kwartał 753
2021 Rok 214
I kwartał 644
II kwartał 526
III kwartał 425
IV kwartał 358
Rok 2022 81
I kwartał 256
II kwartał 244
III kwartał 153
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2021 818

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2370126
Redakcja biuletynu 4476
Mapa serwisu 4916
Statystyki 4967
Kanały RSS 3648
Kontakt 87099
Deklaracja dostępności 670
« powrót do poprzedniej strony