ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 3234
ePUAP 2330
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 51739
Interpretacje prawne 1434
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 6211
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 3407
Komisje Rady Gminy 2672
Interpelacje 25086
Protokoły z Sesji Rady Gminy 24645
Transmisje obrad Rady Gminy 20649
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 2073
Skład Rady Gminy 20868
Komisje Rady Gminy 12882
Akty prawne 1288720
Interpelacje 63104
terminarz sesji i komisji 7712
Oświadczenia majątkowe 17744
Oświadczenia majątkowe 10549
Radni - kadencja 2014-2018 67706
za rok 2016 35519
za rok 2017 25575
na koniec kadencji 3976
Pracownicy Urzędu Gminy 54459
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 77633
radni kadencji 2018-2023 1141
początek kadencji radnych 19466
Oświadczenie majątkowe za 2018r 15321
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 6822
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 3018
oświadczenia majątkowe za 2021 59
Druki oświadczeń majątkowych 5707
Jednostki pomocnicze 4715
Szczaniec 2412
Statut 5815
Władza sołecka 5756
Fundusz sołecki 1746
rok 2016 9069
Dokumenty sołectwa 14842
Smardzewo 2884
Statut 5535
Władza Sołecka 5167
Fundusz sołecki 1702
rok 2016 9844
Dokumenty sołectwa 6061
Wilenko 2542
Statut 4477
Władza sołecka 5451
Fundusz sołecki 1589
rok 2016 8165
Dokumenty sołectwa 9173
Wolimirzyce 2125
Statut 4329
Władza sołecka 5656
Fundusz sołecki 1660
rok 2016 8410
Dokumenty sołectwa 8612
Opalewo 2721
Statut 4253
Władza sołecka 4128
Fundusz sołecki 3816
rok 2016 8027
Dokumenty sołectwa 5673
Ojerzyce 2184
Statut 5243
Władza sołecka 5330
Fundusz sołecki 1624
rok 2016 8472
Dokumenty sołectwa 7656
Myszęcin 3340
Statut 4518
Władza sołecka 9576
Fundusz sołecki 1806
rok 2016 6326
Dokumenty sołectwa 10739
Koźminek 2521
Statut 4326
Władza sołecka 4560
Fundusz sołecki 1731
rok 2016 5726
Dokumenty sołectwa 5616
Kiełcze 2273
Statut 4182
Władza sołecka 5507
Fundusz sołecki 1514
rok 2016 5594
Dokumenty sołectwa 11909
Dąbrówka Mała 2197
Statut 4175
Władza sołecka 4346
Fundusz sołecki 1589
rok 2016 9855
Dokumenty sołectwa 3820
Brudzewo 4170
Statut 3960
Władza sołecka 6391
Fundusz sołecki 3513
rok 2016 7295
Dokumenty sołectwa 3745
Statut Gminy Szczaniec 10589
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 8824
Budżet Gminy Szczaniec 2680
Rok 2012 9961
Rok 2013 7776
Rok 2014 10682
Rok 2015 8786
Rok 2016 14455
Rok 2017 9015
Rok 2018 12646
Rok 2019 19397
Rok 2020 3607
Rok 2021 1259
Rok 2022 274
RAPORT O STANIE GMINY 256
Rok 2018 462
Rok 2019 1729
Rok 2020 323
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 14673
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 6771
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 8417
Aktualności 2671
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 5848
Gminna Ewidencja Zabytków 5287
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 5208
ORGANIZACJA URZĘDU 18678
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 13520
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 1438
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 360
Zarządzenia Wójta 22278
Rok 2012 100675
Rok 2013 65746
Rok 2014 3884
Rok 2015 174931
Rok 2016 144168
rok 2017 48749
Rok 2018 60122
rok 2019 69050
Rok 2020 21986
Rok 2021 10106
Rok 2022 640
Obwieszczenia 389351
Rada Gminy 3204
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 4248
WYBORY 17956
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 4690
Wybory Ławników 6736
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1171
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 12149
harmonogram dyżurów 2208
Parlament Europejski 2019 5255
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 4105
Powszechny Spis Rolny 2020 959
Interpretacje przepisów prawa 25260
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9023
Sprawy petentów 3949
Referendum Ogólnokrajowe 2585
Przetargi 182368
Rejestr informacji o środowisku 221226
Ogłoszenia o pracy 59775
Aktualne 22361
W toku 23505
Wyniki 69014
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 251529
Zamówienia publiczne 300203
Aktualne 265783
W toku 180531
Wyniki 196576
Archiwalne 196877
Wyniki innych postępowań 169114
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 1225
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 256441
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 66740
kadencja 2018-2023 592
protokół z sesji 2042
Protokół z komisji 479
Ochrona Środowiska 8428
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1832
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 7583
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 6972
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 11009
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 62574
Uchwały 1653
Analiza stanu gospodarki odpadami 3053
Rok 2015 1028
Rok 2016 3944
Rok 2017 713
Rok 2018 2135
Rok 2019 1065
Rok 2020 280
Rok 2021 19
Sprawozdania 1049
Rok 2015 958
Rok 2016 3116
rok 2017 2547
rok 2018 2533
rok 2019 2094
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 8920
Pracownicy młodociani 2856
Rok 2020 358
Rok 2021 59
PETYCJE 1921
Rok 2017 2709
Rok 2019 2885
Rok 2020 1210
Rok 2021 205
Rok 2022 200
Mienie Gminy 10240
Informacja o stanie mienia 2016 r. 2940
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 13777
Pożytek publiczny 2014 3139
Pożytek Publiczny 2015 10367
Pożytek publiczny 2016 46906
Pożytek Publiczny 2017 38483
Pożytek Publiczny 2018 29769
Pożytek Publiczny 2019 36454
Pożytek Publiczny 2020 10029
Pożytek Publiczny 2021 9707
Pożytek Publiczny 2022 216
Informacje 13390
Do pobrania 67091
Kontrole 2672
Rok 2015 4055
Rok 2014 3554
Rok 2016 5493
Rok 2019 2138
Rok 2020 247
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5693
Rok 2015 1967
2017 9026
2016 1586
Radca Prawny 7014
Co i jak załatwić 4194
Referaty 2087
Sprawy 1964
Konsultacje 3057
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 24656
Pomoc Publiczna w roku 2017 2452
Pomoc publiczna w 2018 roku 4055
Pomoc publiczna w roku 2019 1539
Pomoc publiczna w 2020 roku 548
Stypendia 10025
Wniosek 500 plus 21308
Rejestry Publiczne 16184
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 102810
Spólki Wodne 3923
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 5236
Sprawozdania 1495
2016 694
I kwartał 4786
II kwartał 2324
III kwartał 2324
IV kwartał 2385
2017 666
I kwartał 2280
II kwartał 2366
III kwartał 2283
IV kwartał 2424
2018 12404
2015 2506
2019 388
I kwartał 4260
II kwartał 3368
III kwartał 1346
IV kwartał 842
2020 Rok 287
I kwartał 821
II kwartał 1103
III kwartał 547
IV kwartał 433
2021 Rok 117
I kwartał 363
II kwartał 259
III kwartał 188
IV kwartał 97
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2021 479

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2136771
Redakcja biuletynu 4188
Mapa serwisu 4606
Statystyki 4682
Kanały RSS 3406
Kontakt 79168
Deklaracja dostępności 139
« powrót do poprzedniej strony