ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WĘGIEL 3443
RODO 5829
ePUAP 4596
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 60918
Interpretacje prawne 1739
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2024-2029 92
Akty prawne - UCHWAŁY 0
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 80
Transmisje obrad Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 62
Interpelacje 46
Kadencja 2018-2024 9686
Akty prawne - UCHWAŁY 0
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 5560
Komisje Rady Gminy 3836
Interpelacje 41046
Protokoły z Sesji Rady Gminy 48831
Transmisje obrad Rady Gminy 28418
Akty prawne - UCHWAŁY 2012-2021 1647102
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 314319
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 82376
kadencja 2018-2023 868
protokół z sesji 2878
Oświadczenia majątkowe 20198
Oświadczenia majątkowe 13800
Radni - kadencja 2014-2018 79837
za rok 2016 43858
za rok 2017 33573
na koniec kadencji 5432
Pracownicy Urzędu Gminy 71666
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 99940
radni kadencji 2018-2023 1723
początek kadencji radnych 26596
Oświadczenie majątkowe za 2018r 22466
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 13303
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 9578
oświadczenia majątkowe za 2021 5632
oświadczenia majątkowe za 2022 4083
oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed końcem kadencji 1531
oświadczenie majątkowe za 2023 483
Druki oświadczeń majątkowych 6704
radni kadencji 2024-2029 26
początek kadencji 31
Jednostki pomocnicze 6230
Szczaniec 3077
Statut 6976
Władza sołecka 7245
Fundusz sołecki 2120
rok 2016 11315
Dokumenty sołectwa 18382
Smardzewo 3663
Statut 6777
Władza Sołecka 6405
Fundusz sołecki 2062
rok 2016 12047
Dokumenty sołectwa 7541
Wilenko 2999
Statut 5445
Władza sołecka 6930
Fundusz sołecki 1992
rok 2016 9821
Dokumenty sołectwa 11209
Wolimirzyce 2599
Statut 5237
Władza sołecka 7066
Fundusz sołecki 2016
rok 2016 10125
Dokumenty sołectwa 10462
Opalewo 3395
Statut 5207
Władza sołecka 5097
Fundusz sołecki 4643
rok 2016 9731
Dokumenty sołectwa 6932
Ojerzyce 2679
Statut 6356
Władza sołecka 6506
Fundusz sołecki 1975
rok 2016 10314
Dokumenty sołectwa 9381
Myszęcin 4019
Statut 5473
Władza sołecka 12105
Fundusz sołecki 2162
rok 2016 7552
Dokumenty sołectwa 13161
Koźminek 3070
Statut 5366
Władza sołecka 5746
Fundusz sołecki 2070
rok 2016 6991
Dokumenty sołectwa 7012
Kiełcze 2715
Statut 5089
Władza sołecka 6822
Fundusz sołecki 1882
rok 2016 6787
Dokumenty sołectwa 14802
Dąbrówka Mała 2780
Statut 5030
Władza sołecka 5362
Fundusz sołecki 1899
rok 2016 11901
Dokumenty sołectwa 4710
Brudzewo 5183
Statut 4920
Władza sołecka 7868
Fundusz sołecki 4318
rok 2016 9047
Dokumenty sołectwa 4582
Statut Gminy Szczaniec 13179
Budżet Gminy Szczaniec 2874
Rok 2012 12228
Rok 2013 9402
Rok 2014 13065
Rok 2015 10662
Rok 2016 17574
Rok 2017 11860
Rok 2018 16467
Rok 2019 26098
Rok 2020 7799
Rok 2021 3071
Rok 2022 2673
Rok 2023 1630
Rok 2024 815
RAPORT O STANIE GMINY 483
Rok 2018 1222
Rok 2019 4031
Rok 2020 1101
Rok 2021 781
Rok 2022 476
Rok 2023 28
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 18522
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 8969
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 11024
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 8150
Gminna Ewidencja Zabytków 7541
Strategia Rozwoju Gminy Szczaniec na lata 2023-2030 552
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 7115
ORGANIZACJA URZĘDU 28042
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 17641
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 4307
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 1200
Zarządzenia Wójta 25507
Rok 2012 119825
Rok 2013 78880
Rok 2014 4776
Rok 2015 208165
Rok 2016 175445
rok 2017 61175
Rok 2018 91522
rok 2019 92560
Rok 2020 45131
Rok 2021 46473
Rok 2022 39549
Rok 2023 15193
Rok 2024 1531
Obwieszczenia 543376
Konkursy na Dyrektorów 8282
WYBORY 21401
Wybory do Parlamentu Europejskiego 09.06.2024 478
Wybory Samorządowe 07.04.2024 5558
Wybory do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023 r. 3704
Referendum Ogólnokrajowe 333
Wybory Ławników 8576
Wybory do Izb Rolniczych 413
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15675
Przetargi 226261
Rejestr informacji o środowisku 285305
Ogłoszenia o pracy 85057
Aktualne 29011
W toku 33029
Wyniki 96446
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 285306
Zamówienia publiczne 410525
Aktualne 342378
W toku 252330
Wyniki 277125
Archiwalne 274283
Wyniki innych postępowań 236490
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 6141
Ochrona Środowiska 10269
Zakończenie zadania "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczaniec 2932
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 9118
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 8403
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 13598
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 78697
Analiza stanu gospodarki odpadami 3638
Rok 2015 1236
Rok 2016 5054
Rok 2017 916
Rok 2018 3212
Rok 2019 2528
Rok 2020 1148
Rok 2021 725
Rok 2022 483
Rok 2023 106
Sprawozdania 1285
Rok 2015 1178
Rok 2016 3950
rok 2017 3368
rok 2018 3304
rok 2019 2897
Rejestr działalności regulowanej 354
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 638
Pracownicy młodociani 4630
Rok 2020 1050
Rok 2021 264
Rok 2022 532
PETYCJE 2895
Rok 2017 3461
Rok 2019 4602
Rok 2020 2865
Rok 2021 887
Rok 2022 1680
Rok 2023 839
Rok 2024 235
Mienie Gminy 12524
Informacja o stanie mienia 2016 r. 3692
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 15407
Pożytek publiczny 2014 3605
Pożytek Publiczny 2015 11964
Pożytek publiczny 2016 51557
Pożytek Publiczny 2017 43740
Pożytek Publiczny 2018 33609
Pożytek Publiczny 2019 45051
Pożytek Publiczny 2020 11008
Pożytek Publiczny 2021 19279
Pożytek Publiczny 2022 2253
Pożytek Publiczny 2023 1372
Pożytek Publiczny 2024 585
Do pobrania 88466
Kontrole 3795
Rok 2014 4424
Rok 2015 4921
Rok 2016 6596
Rok 2019 3075
Rok 2020 970
Rok 2023 61
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 7104
Rok 2015 2357
2017 10623
2016 1914
Radca Prawny 9281
Pomoc publiczna 602
Pomoc Publiczna w roku 2017 3346
Pomoc publiczna w 2018 roku 5771
Pomoc publiczna w roku 2019 3042
Pomoc publiczna w 2020 roku 1763
Pomoc publiczna w 2021r. 1127
Pomoc publiczna w 2022 r. 587
Pomoc publiczna w 2023 r. 43
Rejestry Publiczne 21725
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 967
Ogłoszenia 126460
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 7824
Sprawozdania budżetowe 2545
2016 954
I kwartał 6332
II kwartał 3252
III kwartał 3298
IV kwartał 3376
2017 915
I kwartał 3199
II kwartał 3283
III kwartał 3177
IV kwartał 3337
2018 16952
2015 3440
2019 634
I kwartał 6036
II kwartał 5191
III kwartał 2232
IV kwartał 1673
2020 Rok 528
I kwartał 1657
II kwartał 2482
III kwartał 1347
IV kwartał 1334
2021 Rok 365
I kwartał 1213
II kwartał 1037
III kwartał 906
IV kwartał 896
Rok 2022 248
I kwartał 743
II kwartał 769
III kwartał 655
IV kwartał 466
Rok 2023 161
I kwartał 437
II kwartał 332
III kwartał 383
IV kwartał 184
Rok 2024 21
I kwartał 73
Sprawozdania finansowe 644
Rok 2021 147
Centrum Usług Społecznych 563
Urząd Gminy 655
Gminne Przedszkole w Szczańcu 511
Szkoła Podstawowa Smardzewo 521
Szkoła Podstawowa w Szczańcu 590
Gmina 192
Rok 2022 458
Centrum Usług Społecznych 661
Szkoła Podstawowa w Szczańcu 472
Szkoła Podstawowa Smardzewo 480
Gminne Przedszkole w Szczańcu 463
Urząd Gminy 510
Gmina 436
Rok 2023 153
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 520
Archiwum BIP 0
Plan ogólny Gminy Szczaniec 36
Plan ogólny Gminy Szczaniec 50

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2901764
Redakcja biuletynu 5466
Mapa serwisu 5921
Statystyki 5977
Kanały RSS 4754
Kontakt 101017
Deklaracja dostępności 2040
« powrót do poprzedniej strony