ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2473
ePUAP 1732
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 48383
Interpretacje prawne 1309
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 5004
Skład Rady Gminy 2929
Komisje Rady Gminy 2330
Interpelacje 20273
Protokoły z Sesji Rady Gminy 18873
Transmisje obrad Rady Gminy 17013
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 1734
Skład Rady Gminy 20403
Komisje Rady Gminy 11867
Akty prawne 1137541
Interpelacje 57675
terminarz sesji i komisji 6893
Oświadczenia majątkowe 17031
Oświadczenia majątkowe 9469
Radni - kadencja 2014-2018 61528
za rok 2016 31845
za rok 2017 22174
na koniec kadencji 3457
Pracownicy Urzędu Gminy 49091
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 69991
radni kadencji 2018-2023 984
początek kadencji radnych 16582
Oświadczenie majątkowe za 2018r 12182
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 4384
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 641
Druki oświadczeń majątkowych 5364
Jednostki pomocnicze 4287
Szczaniec 2227
Statut 5263
Władza sołecka 5246
Fundusz sołecki 1609
rok 2016 8327
Dokumenty sołectwa 13455
Smardzewo 2552
Statut 5055
Władza Sołecka 4700
Fundusz sołecki 1572
rok 2016 9005
Dokumenty sołectwa 5514
Wilenko 2362
Statut 4109
Władza sołecka 4936
Fundusz sołecki 1467
rok 2016 7438
Dokumenty sołectwa 8330
Wolimirzyce 1980
Statut 3984
Władza sołecka 5141
Fundusz sołecki 1509
rok 2016 7683
Dokumenty sołectwa 7851
Opalewo 2506
Statut 3860
Władza sołecka 3762
Fundusz sołecki 3470
rok 2016 7300
Dokumenty sołectwa 5159
Ojerzyce 1995
Statut 4748
Władza sołecka 4809
Fundusz sołecki 1498
rok 2016 7734
Dokumenty sołectwa 6942
Myszęcin 3053
Statut 4124
Władza sołecka 8641
Fundusz sołecki 1670
rok 2016 5845
Dokumenty sołectwa 9853
Koźminek 2315
Statut 3901
Władza sołecka 4119
Fundusz sołecki 1601
rok 2016 5242
Dokumenty sołectwa 5063
Kiełcze 2089
Statut 3826
Władza sołecka 4991
Fundusz sołecki 1381
rok 2016 5126
Dokumenty sołectwa 10766
Dąbrówka Mała 2001
Statut 3813
Władza sołecka 3959
Fundusz sołecki 1465
rok 2016 8983
Dokumenty sołectwa 3465
Brudzewo 3811
Statut 3577
Władza sołecka 5843
Fundusz sołecki 3206
rok 2016 6609
Dokumenty sołectwa 3422
Statut Gminy Szczaniec 9946
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 7913
Budżet Gminy Szczaniec 2618
Rok 2012 9079
Rok 2013 7147
Rok 2014 9766
Rok 2015 8031
Rok 2016 13202
Rok 2017 7928
Rok 2018 11171
Rok 2019 16639
Rok 2020 2243
Rok 2021 554
RAPORT O STANIE GMINY 197
Rok 2018 190
Rok 2019 1057
Rok 2020 40
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 13129
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 6161
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 7620
Aktualności 2248
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 5283
Gminna Ewidencja Zabytków 4637
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 4658
ORGANIZACJA URZĘDU 16070
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 12358
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 591
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 112
Zarządzenia Wójta 21115
Rok 2012 91506
Rok 2013 59671
Rok 2014 3505
Rok 2015 159980
Rok 2016 131667
rok 2017 44203
Rok 2018 48894
rok 2019 57786
Rok 2020 14680
Rok 2021 1832
Obwieszczenia 341522
Rada Gminy 2889
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 3631
WYBORY 17164
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 3464
Wybory Ławników 6364
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1103
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 11113
harmonogram dyżurów 1980
Parlament Europejski 2019 4661
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 3361
Powszechny Spis Rolny 2020 704
Interpretacje przepisów prawa 24456
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 7766
Sprawy petentów 3680
Referendum Ogólnokrajowe 2370
Przetargi 164164
Rejestr informacji o środowisku 200440
Ogłoszenia o pracy 50680
Aktualne 19923
W toku 20577
Wyniki 60559
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 188157
Zamówienia publiczne 262517
Aktualne 241607
W toku 157580
Wyniki 173273
Archiwalne 174556
Wyniki innych postępowań 149064
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 393
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 236274
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 61074
kadencja 2018-2023 507
protokół z sesji 1757
Protokół z komisji 410
Ochrona Środowiska 7908
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1726
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 6952
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 6547
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 10013
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 56537
Uchwały 1470
Analiza stanu gospodarki odpadami 2807
Rok 2015 934
Rok 2016 3519
Rok 2017 622
Rok 2018 1745
Rok 2019 639
Rok 2020 22
Sprawozdania 971
Rok 2015 869
Rok 2016 2795
rok 2017 2227
rok 2018 2193
rok 2019 1775
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 8303
Pracownicy młodociani 2365
Rok 2020 100
PETYCJE 1649
Rok 2017 2386
Rok 2019 2357
Rok 2020 481
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 13169
Pożytek publiczny 2014 2956
Pożytek Publiczny 2015 9622
Pożytek publiczny 2016 44225
Pożytek Publiczny 2017 35412
Pożytek Publiczny 2018 27905
Pożytek Publiczny 2019 32074
Pożytek Publiczny 2020 9593
Pożytek Publiczny 2021 6441
Mienie Gminy 9498
Informacja o stanie mienia 2016 r. 2662
Informacje 12220
Do pobrania 58530
Kontrole 2429
Rok 2015 3728
Rok 2014 3213
Rok 2016 5023
Rok 2019 1769
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5404
Rok 2015 1841
2017 8335
2016 1450
Radca Prawny 6413
Co i jak załatwić 3866
Referaty 1977
Sprawy 1863
Konsultacje 2781
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 22554
Pomoc Publiczna w roku 2017 2110
Pomoc publiczna w 2018 roku 3354
Pomoc publiczna w roku 2019 986
Pomoc publiczna w 2020 roku 117
Stypendia 9216
Wniosek 500 plus 19037
Rejestry Publiczne 14273
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 94744
Spólki Wodne 3333
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 4457
Sprawozdania 1223
2016 584
I kwartał 4153
II kwartał 1990
III kwartał 2022
IV kwartał 2078
2017 578
I kwartał 1992
II kwartał 2075
III kwartał 1985
IV kwartał 2096
2018 10683
2015 2167
2019 293
I kwartał 3543
II kwartał 2740
III kwartał 1055
IV kwartał 603
2020 Rok 211
I kwartał 561
II kwartał 663
III kwartał 297
IV kwartał 160
2021 Rok 34
I kwartał 100
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2021 189

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1885923
Redakcja biuletynu 3800
Mapa serwisu 4289
Statystyki 4342
Kanały RSS 3169
Kontakt 71743
« powrót do poprzedniej strony