ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WĘGIEL 2168
RODO 4873
ePUAP 3798
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 58092
Interpretacje prawne 1671
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 8339
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 4733
Komisje Rady Gminy 3495
Interpelacje 36958
Protokoły z Sesji Rady Gminy 40886
Transmisje obrad Rady Gminy 26624
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 2816
Skład Rady Gminy 21914
Komisje Rady Gminy 14994
Akty prawne 1545587
Interpelacje 74041
terminarz sesji i komisji 9301
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 300238
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 78423
kadencja 2018-2023 794
protokół z sesji 2661
Protokół z komisji 661
Oświadczenia majątkowe 19108
Oświadczenia majątkowe 12621
Radni - kadencja 2014-2018 76916
za rok 2016 41960
za rok 2017 31594
na koniec kadencji 5066
Pracownicy Urzędu Gminy 66494
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 93749
radni kadencji 2018-2023 1501
początek kadencji radnych 24706
Oświadczenie majątkowe za 2018r 20729
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 11629
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 7714
oświadczenia majątkowe za 2021 4259
oświadczenia majątkowe za 2022 2246
Druki oświadczeń majątkowych 6452
Jednostki pomocnicze 5699
Szczaniec 2945
Statut 6643
Władza sołecka 6832
Fundusz sołecki 2035
rok 2016 10703
Dokumenty sołectwa 17526
Smardzewo 3510
Statut 6519
Władza Sołecka 6085
Fundusz sołecki 1985
rok 2016 11518
Dokumenty sołectwa 7198
Wilenko 2891
Statut 5239
Władza sołecka 6534
Fundusz sołecki 1918
rok 2016 9399
Dokumenty sołectwa 10743
Wolimirzyce 2493
Statut 5007
Władza sołecka 6661
Fundusz sołecki 1937
rok 2016 9709
Dokumenty sołectwa 10038
Opalewo 3269
Statut 5017
Władza sołecka 4859
Fundusz sołecki 4468
rok 2016 9348
Dokumenty sołectwa 6650
Ojerzyce 2569
Statut 6117
Władza sołecka 6202
Fundusz sołecki 1892
rok 2016 9889
Dokumenty sołectwa 8972
Myszęcin 3881
Statut 5249
Władza sołecka 11521
Fundusz sołecki 2077
rok 2016 7228
Dokumenty sołectwa 12516
Koźminek 2950
Statut 5157
Władza sołecka 5409
Fundusz sołecki 1990
rok 2016 6681
Dokumenty sołectwa 6673
Kiełcze 2616
Statut 4880
Władza sołecka 6456
Fundusz sołecki 1808
rok 2016 6486
Dokumenty sołectwa 14176
Dąbrówka Mała 2618
Statut 4836
Władza sołecka 5051
Fundusz sołecki 1822
rok 2016 11458
Dokumenty sołectwa 4499
Brudzewo 4944
Statut 4707
Władza sołecka 7415
Fundusz sołecki 4135
rok 2016 8629
Dokumenty sołectwa 4375
Statut Gminy Szczaniec 12171
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2023 11016
Budżet Gminy Szczaniec 2821
Rok 2012 11695
Rok 2013 9037
Rok 2014 12400
Rok 2015 10236
Rok 2016 16840
Rok 2017 11208
Rok 2018 15611
Rok 2019 24330
Rok 2020 6664
Rok 2021 2606
Rok 2022 1978
Rok 2023 1119
Rok 2024 40
RAPORT O STANIE GMINY 405
Rok 2018 1055
Rok 2019 3281
Rok 2020 915
Rok 2021 606
Rok 2022 270
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 17462
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 8125
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 10121
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 7294
Gminna Ewidencja Zabytków 6810
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 6392
ORGANIZACJA URZĘDU 25438
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 16333
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 3333
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 990
Zarządzenia Wójta 24568
Rok 2012 115278
Rok 2013 75597
Rok 2014 4602
Rok 2015 199405
Rok 2016 167373
rok 2017 58005
Rok 2018 83859
rok 2019 86164
Rok 2020 38108
Rok 2021 36038
Rok 2022 25178
Rok 2023 6250
Obwieszczenia 496690
Konkursy na Dyrektorów 6966
WYBORY 19587
Wybory do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023 r. 1410
Referendum Ogólnokrajowe 141
Wybory Ławników 7754
Wybory do Izb Rolniczych 214
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 13584
Przetargi 215063
Rejestr informacji o środowisku 267866
Ogłoszenia o pracy 77381
Aktualne 27339
W toku 30316
Wyniki 88707
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 278026
Zamówienia publiczne 376761
Aktualne 316629
W toku 228724
Wyniki 247907
Archiwalne 247920
Wyniki innych postępowań 211598
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 4035
Ochrona Środowiska 9601
Zakończenie zadania "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczaniec 2422
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 8816
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 8079
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 12882
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 74753
Analiza stanu gospodarki odpadami 3519
Rok 2015 1186
Rok 2016 4758
Rok 2017 871
Rok 2018 2953
Rok 2019 2103
Rok 2020 905
Rok 2021 561
Rok 2022 278
Sprawozdania 1231
Rok 2015 1129
Rok 2016 3754
rok 2017 3180
rok 2018 3120
rok 2019 2703
Rejestr działalności regulowanej 140
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 39
Pracownicy młodociani 3983
Rok 2020 879
Rok 2021 220
Rok 2022 359
PETYCJE 2439
Rok 2017 3250
Rok 2019 4164
Rok 2020 2482
Rok 2021 704
Rok 2022 1240
Rok 2023 443
Mienie Gminy 11763
Informacja o stanie mienia 2016 r. 3523
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 15005
Pożytek publiczny 2014 3510
Pożytek Publiczny 2015 11517
Pożytek publiczny 2016 50665
Pożytek Publiczny 2017 42672
Pożytek Publiczny 2018 32889
Pożytek Publiczny 2019 42922
Pożytek Publiczny 2020 10763
Pożytek Publiczny 2021 17766
Pożytek Publiczny 2022 1746
Pożytek Publiczny 2023 860
Pożytek Publiczny 2024 35
Do pobrania 83774
Kontrole 3135
Rok 2015 4710
Rok 2014 4218
Rok 2016 6333
Rok 2019 2849
Rok 2020 789
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6397
Rok 2015 2275
2017 10143
2016 1846
Radca Prawny 8334
Pomoc publiczna 172
Pomoc Publiczna w roku 2017 3161
Pomoc publiczna w 2018 roku 5355
Pomoc publiczna w roku 2019 2670
Pomoc publiczna w 2020 roku 1430
Pomoc publiczna w 2021r. 840
Pomoc publiczna w 2022 r. 324
Rejestry Publiczne 20296
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 374
Ogłoszenia 120296
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 7039
Sprawozdania budżetowe 2073
2016 901
I kwartał 5945
II kwartał 3051
III kwartał 3119
IV kwartał 3171
2017 862
I kwartał 3011
II kwartał 3101
III kwartał 3012
IV kwartał 3158
2018 16013
2015 3246
2019 584
I kwartał 5609
II kwartał 4767
III kwartał 2053
IV kwartał 1500
2020 Rok 484
I kwartał 1494
II kwartał 2189
III kwartał 1184
IV kwartał 1131
2021 Rok 321
I kwartał 1009
II kwartał 874
III kwartał 761
IV kwartał 723
Rok 2022 201
I kwartał 570
II kwartał 595
III kwartał 495
IV kwartał 302
Rok 2023 86
I kwartał 263
II kwartał 168
III kwartał 124
Sprawozdania finansowe 219
Rok 2021 97
Centrum Usług Społecznych 356
Urząd Gminy 369
Gminne Przedszkole w Szczańcu 334
Szkoła Podstawowa Smardzewo 343
Szkoła Podstawowa w Szczańcu 363
Gmina 141
Rok 2022 266
Centrum Usług Społecznych 380
Szkoła Podstawowa w Szczańcu 296
Szkoła Podstawowa Smardzewo 297
Gminne Przedszkole w Szczańcu 302
Urząd Gminy 285
Gmina 275
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2663354
Redakcja biuletynu 4891
Mapa serwisu 5320
Statystyki 5341
Kanały RSS 3942
Kontakt 95839
Deklaracja dostępności 1350
« powrót do poprzedniej strony