ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WĘGIEL 1092
RODO 4358
ePUAP 3337
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 56009
Interpretacje prawne 1600
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 7761
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 4274
Komisje Rady Gminy 3249
Interpelacje 33459
Protokoły z Sesji Rady Gminy 35594
Transmisje obrad Rady Gminy 25463
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 2595
Skład Rady Gminy 21594
Komisje Rady Gminy 14360
Akty prawne 1473479
Interpelacje 70814
terminarz sesji i komisji 8829
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 286717
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 74733
kadencja 2018-2023 732
protokół z sesji 2491
Protokół z komisji 607
Oświadczenia majątkowe 18674
Oświadczenia majątkowe 12026
Radni - kadencja 2014-2018 74225
za rok 2016 40084
za rok 2017 29872
na koniec kadencji 4740
Pracownicy Urzędu Gminy 62573
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 88880
radni kadencji 2018-2023 1383
początek kadencji radnych 23062
Oświadczenie majątkowe za 2018r 19022
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 10132
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 6117
oświadczenia majątkowe za 2021 2855
oświadczenia majątkowe za 2022 234
Druki oświadczeń majątkowych 6218
Jednostki pomocnicze 5436
Szczaniec 2758
Statut 6386
Władza sołecka 6479
Fundusz sołecki 1938
rok 2016 10232
Dokumenty sołectwa 16765
Smardzewo 3344
Statut 6220
Władza Sołecka 5799
Fundusz sołecki 1881
rok 2016 11008
Dokumenty sołectwa 6834
Wilenko 2779
Statut 5015
Władza sołecka 6186
Fundusz sołecki 1831
rok 2016 9034
Dokumenty sołectwa 10313
Wolimirzyce 2376
Statut 4804
Władza sołecka 6375
Fundusz sołecki 1847
rok 2016 9314
Dokumenty sołectwa 9576
Opalewo 3127
Statut 4795
Władza sołecka 4617
Fundusz sołecki 4277
rok 2016 8926
Dokumenty sołectwa 6345
Ojerzyce 2445
Statut 5878
Władza sołecka 5902
Fundusz sołecki 1803
rok 2016 9488
Dokumenty sołectwa 8543
Myszęcin 3733
Statut 5035
Władza sołecka 10908
Fundusz sołecki 1990
rok 2016 6957
Dokumenty sołectwa 11928
Koźminek 2811
Statut 4928
Władza sołecka 5145
Fundusz sołecki 1910
rok 2016 6402
Dokumenty sołectwa 6322
Kiełcze 2511
Statut 4667
Władza sołecka 6100
Fundusz sołecki 1730
rok 2016 6219
Dokumenty sołectwa 13510
Dąbrówka Mała 2474
Statut 4598
Władza sołecka 4827
Fundusz sołecki 1746
rok 2016 11003
Dokumenty sołectwa 4274
Brudzewo 4716
Statut 4491
Władza sołecka 7078
Fundusz sołecki 3933
rok 2016 8257
Dokumenty sołectwa 4172
Statut Gminy Szczaniec 11721
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 10259
Budżet Gminy Szczaniec 2769
Rok 2012 11166
Rok 2013 8636
Rok 2014 11860
Rok 2015 9783
Rok 2016 16186
Rok 2017 10665
Rok 2018 14844
Rok 2019 22930
Rok 2020 5644
Rok 2021 2149
Rok 2022 1277
Rok 2023 579
RAPORT O STANIE GMINY 371
Rok 2018 843
Rok 2019 2760
Rok 2020 717
Rok 2021 409
Rok 2022 27
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 16595
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 7691
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 9491
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 6828
Gminna Ewidencja Zabytków 6307
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 6008
ORGANIZACJA URZĘDU 23389
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 15376
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 2686
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 763
Zarządzenia Wójta 23932
Rok 2012 111239
Rok 2013 72951
Rok 2014 4380
Rok 2015 192247
Rok 2016 160636
rok 2017 55130
Rok 2018 77662
rok 2019 82013
Rok 2020 32966
Rok 2021 27482
Rok 2022 13013
Rok 2023 857
Obwieszczenia 463572
Rada Gminy 3704
Konkursy na Dyrektorów 5973
WYBORY 19013
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 6540
Wybory Ławników 7131
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1284
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 13539
harmonogram dyżurów 2530
Parlament Europejski 2019 5913
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 5119
Wybory do Izb Rolniczych 33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12215
Przetargi 205366
Rejestr informacji o środowisku 254892
Ogłoszenia o pracy 72490
Aktualne 26066
W toku 28609
Wyniki 83831
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 271121
Zamówienia publiczne 354922
Aktualne 301352
W toku 214346
Wyniki 233084
Archiwalne 231770
Wyniki innych postępowań 196965
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 2885
Ochrona Środowiska 9213
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 2191
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 8494
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 7746
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 12309
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 71165
Uchwały 1850
Analiza stanu gospodarki odpadami 3394
Rok 2015 1133
Rok 2016 4511
Rok 2017 821
Rok 2018 2701
Rok 2019 1783
Rok 2020 686
Rok 2021 376
Rok 2022 95
Sprawozdania 1175
Rok 2015 1074
Rok 2016 3573
rok 2017 3017
rok 2018 2955
rok 2019 2491
Pracownicy młodociani 3588
Rok 2020 714
Rok 2021 167
Rok 2022 192
PETYCJE 2263
Rok 2017 3093
Rok 2019 3741
Rok 2020 2121
Rok 2021 533
Rok 2022 866
Rok 2023 64
Mienie Gminy 11289
Informacja o stanie mienia 2016 r. 3374
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 14647
Pożytek publiczny 2014 3385
Pożytek Publiczny 2015 11163
Pożytek publiczny 2016 49748
Pożytek Publiczny 2017 41794
Pożytek Publiczny 2018 32200
Pożytek Publiczny 2019 41724
Pożytek Publiczny 2020 10577
Pożytek Publiczny 2021 16623
Pożytek Publiczny 2022 1109
Pożytek publiczny- 2023 490
Do pobrania 78710
Kontrole 2974
Rok 2015 4501
Rok 2014 4030
Rok 2016 6062
Rok 2019 2646
Rok 2020 601
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6148
Rok 2015 2184
2017 9805
2016 1772
Radca Prawny 7927
Pomoc publiczna 24
Pomoc Publiczna w roku 2017 2976
Pomoc publiczna w 2018 roku 4974
Pomoc publiczna w roku 2019 2283
Pomoc publiczna w 2020 roku 1115
Pomoc publiczna w 2021r. 561
Pomoc publiczna w 2022 r. 41
Rejestry Publiczne 19145
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 62
Ogłoszenia 115692
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 6535
Sprawozdania budżetowe 1882
2016 844
I kwartał 5582
II kwartał 2830
III kwartał 2910
IV kwartał 2938
2017 808
I kwartał 2793
II kwartał 2902
III kwartał 2791
IV kwartał 2951
2018 14954
2015 3045
2019 523
I kwartał 5181
II kwartał 4362
III kwartał 1836
IV kwartał 1301
2020 Rok 419
I kwartał 1281
II kwartał 1850
III kwartał 983
IV kwartał 907
2021 Rok 257
I kwartał 789
II kwartał 681
III kwartał 571
IV kwartał 519
Rok 2022 133
I kwartał 385
II kwartał 393
III kwartał 297
IV kwartał 116
Rok 2023 21
I kwartał 49
Sprawozdania finansowe 74
Rok 2021 39
Centrum Usług Społecznych 146
Urząd Gminy 144
Gminne Przedszkole w Szczańcu 112
Szkoła Podstawowa Smardzewo 129
Szkoła Podstawowa w Szczańcu 156
Gmina 78
Rok 2022 74
Centrum Usług Społecznych 92
Szkoła Podstawowa w Szczańcu 79
Szkoła Podstawowa Smardzewo 78
Gminne Przedszkole w Szczańcu 73
Urząd Gminy 80
Gmina 61
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2491335
Redakcja biuletynu 4678
Mapa serwisu 5089
Statystyki 5102
Kanały RSS 3762
Kontakt 90904
Deklaracja dostępności 935
« powrót do poprzedniej strony