Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WĘGIEL 1854
RODO 4686
ePUAP 3612
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 57204
Interpretacje prawne 1644
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 8139
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 4559
Komisje Rady Gminy 3391
Interpelacje 35604
Protokoły z Sesji Rady Gminy 39014
Transmisje obrad Rady Gminy 26254
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 2732
Skład Rady Gminy 21808
Komisje Rady Gminy 14780
Akty prawne 1524256
Interpelacje 72817
terminarz sesji i komisji 9160
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 295284
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 77170
kadencja 2018-2023 773
protokół z sesji 2602
Protokół z komisji 645
Oświadczenia majątkowe 18980
Oświadczenia majątkowe 12445
Radni - kadencja 2014-2018 75930
za rok 2016 41293
za rok 2017 30921
na koniec kadencji 4946
Pracownicy Urzędu Gminy 65402
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 92098
radni kadencji 2018-2023 1467
początek kadencji radnych 24140
Oświadczenie majątkowe za 2018r 20193
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 11115
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 7157
oświadczenia majątkowe za 2021 3646
oświadczenia majątkowe za 2022 1565
Druki oświadczeń majątkowych 6362
Jednostki pomocnicze 5600
Szczaniec 2873
Statut 6547
Władza sołecka 6696
Fundusz sołecki 2000
rok 2016 10495
Dokumenty sołectwa 17222
Smardzewo 3438
Statut 6408
Władza Sołecka 5973
Fundusz sołecki 1943
rok 2016 11311
Dokumenty sołectwa 7060
Wilenko 2849
Statut 5152
Władza sołecka 6401
Fundusz sołecki 1887
rok 2016 9250
Dokumenty sołectwa 10575
Wolimirzyce 2452
Statut 4923
Władza sołecka 6569
Fundusz sołecki 1903
rok 2016 9568
Dokumenty sołectwa 9892
Opalewo 3226
Statut 4944
Władza sołecka 4771
Fundusz sołecki 4396
rok 2016 9185
Dokumenty sołectwa 6549
Ojerzyce 2535
Statut 6023
Władza sołecka 6104
Fundusz sołecki 1858
rok 2016 9712
Dokumenty sołectwa 8802
Myszęcin 3830
Statut 5173
Władza sołecka 11278
Fundusz sołecki 2044
rok 2016 7116
Dokumenty sołectwa 12280
Koźminek 2907
Statut 5074
Władza sołecka 5302
Fundusz sołecki 1958
rok 2016 6573
Dokumenty sołectwa 6554
Kiełcze 2582
Statut 4803
Władza sołecka 6328
Fundusz sołecki 1783
rok 2016 6382
Dokumenty sołectwa 13943
Dąbrówka Mała 2565
Statut 4751
Władza sołecka 4971
Fundusz sołecki 1794
rok 2016 11296
Dokumenty sołectwa 4414
Brudzewo 4874
Statut 4636
Władza sołecka 7315
Fundusz sołecki 4063
rok 2016 8486
Dokumenty sołectwa 4306
Statut Gminy Szczaniec 11967
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2023 10721
Budżet Gminy Szczaniec 2806
Rok 2012 11510
Rok 2013 8893
Rok 2014 12199
Rok 2015 10066
Rok 2016 16607
Rok 2017 10985
Rok 2018 15285
Rok 2019 23932
Rok 2020 6267
Rok 2021 2463
Rok 2022 1756
Rok 2023 947
RAPORT O STANIE GMINY 398
Rok 2018 979
Rok 2019 3083
Rok 2020 840
Rok 2021 529
Rok 2022 172
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 17188
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 7962
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 9874
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 7115
Gminna Ewidencja Zabytków 6615
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 6249
ORGANIZACJA URZĘDU 24674
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 15936
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 3047
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 909
Zarządzenia Wójta 24266
Rok 2012 113629
Rok 2013 74670
Rok 2014 4509
Rok 2015 197148
Rok 2016 164930
rok 2017 57056
Rok 2018 82144
rok 2019 84663
Rok 2020 36399
Rok 2021 33398
Rok 2022 21452
Rok 2023 3969
Obwieszczenia 485119
Konkursy na Dyrektorów 6612
WYBORY 19340
Wybory do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023 r. 350
Referendum Ogólnokrajowe 61
Wybory Ławników 7587
Wybory do Izb Rolniczych 144
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 13071
Przetargi 211948
Rejestr informacji o środowisku 263504
Ogłoszenia o pracy 76187
Aktualne 26956
W toku 29789
Wyniki 87230
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 275587
Zamówienia publiczne 369309
Aktualne 311442
W toku 223488
Wyniki 242920
Archiwalne 242360
Wyniki innych postępowań 206285
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 3560
Ochrona Środowiska 9421
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 2299
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 8661
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 7938
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 12615
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 73604
Analiza stanu gospodarki odpadami 3482
Rok 2015 1166
Rok 2016 4667
Rok 2017 852
Rok 2018 2867
Rok 2019 1984
Rok 2020 824
Rok 2021 502
Rok 2022 212
Sprawozdania 1208
Rok 2015 1110
Rok 2016 3700
rok 2017 3120
rok 2018 3060
rok 2019 2633
Rejestr działalności regulowanej 66
Pracownicy młodociani 3803
Rok 2020 815
Rok 2021 201
Rok 2022 303
PETYCJE 2368
Rok 2017 3188
Rok 2019 4024
Rok 2020 2352
Rok 2021 649
Rok 2022 1107
Rok 2023 295
Mienie Gminy 11566
Informacja o stanie mienia 2016 r. 3475
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 14859
Pożytek publiczny 2014 3462
Pożytek Publiczny 2015 11375
Pożytek publiczny 2016 50324
Pożytek Publiczny 2017 42430
Pożytek Publiczny 2018 32639
Pożytek Publiczny 2019 42557
Pożytek Publiczny 2020 10703
Pożytek Publiczny 2021 17332
Pożytek Publiczny 2022 1463
Pożytek publiczny- 2023 698
Do pobrania 82108
Kontrole 3073
Rok 2015 4635
Rok 2014 4154
Rok 2016 6222
Rok 2019 2769
Rok 2020 715
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6283
Rok 2015 2242
2017 9994
2016 1815
Radca Prawny 8179
Pomoc publiczna 111
Pomoc Publiczna w roku 2017 3097
Pomoc publiczna w 2018 roku 5219
Pomoc publiczna w roku 2019 2510
Pomoc publiczna w 2020 roku 1320
Pomoc publiczna w 2021r. 739
Pomoc publiczna w 2022 r. 210
Rejestry Publiczne 19858
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 257
Ogłoszenia 118757
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 6845
Sprawozdania budżetowe 1985
2016 882
I kwartał 5807
II kwartał 2972
III kwartał 3049
IV kwartał 3093
2017 844
I kwartał 2933
II kwartał 3034
III kwartał 2934
IV kwartał 3080
2018 15604
2015 3175
2019 559
I kwartał 5455
II kwartał 4615
III kwartał 1975
IV kwartał 1430
2020 Rok 458
I kwartał 1424
II kwartał 2069
III kwartał 1105
IV kwartał 1054
2021 Rok 298
I kwartał 947
II kwartał 804
III kwartał 693
IV kwartał 652
Rok 2022 177
I kwartał 517
II kwartał 526
III kwartał 427
IV kwartał 243
Rok 2023 60
I kwartał 197
II kwartał 102
Sprawozdania finansowe 162
Rok 2021 74
Centrum Usług Społecznych 275
Urząd Gminy 283
Gminne Przedszkole w Szczańcu 256
Szkoła Podstawowa Smardzewo 267
Szkoła Podstawowa w Szczańcu 291
Gmina 118
Rok 2022 196
Centrum Usług Społecznych 268
Szkoła Podstawowa w Szczańcu 220
Szkoła Podstawowa Smardzewo 231
Gminne Przedszkole w Szczańcu 224
Urząd Gminy 205
Gmina 197
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2604497
Redakcja biuletynu 4802
Mapa serwisu 5212
Statystyki 5229
Kanały RSS 3862
Kontakt 94077
Deklaracja dostępności 1188