ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2629
ePUAP 1823
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 48971
Interpretacje prawne 1327
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 5183
Portal Rady Gminy 0
Skład Rady Gminy 3010
Komisje Rady Gminy 2406
Interpelacje 21145
Protokoły z Sesji Rady Gminy 19974
Transmisje obrad Rady Gminy 17866
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 1818
Skład Rady Gminy 20530
Komisje Rady Gminy 12024
Akty prawne 1168355
Interpelacje 58849
terminarz sesji i komisji 7063
Oświadczenia majątkowe 17152
Oświadczenia majątkowe 9642
Radni - kadencja 2014-2018 62690
za rok 2016 32640
za rok 2017 22893
na koniec kadencji 3562
Pracownicy Urzędu Gminy 50087
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 71365
radni kadencji 2018-2023 1010
początek kadencji radnych 17103
Oświadczenie majątkowe za 2018r 12838
oświadczenie majątkowe za 2019 rok 4886
oświadczenia majątkowe za 2020 rok 943
Druki oświadczeń majątkowych 5437
Jednostki pomocnicze 4360
Szczaniec 2265
Statut 5352
Władza sołecka 5348
Fundusz sołecki 1634
rok 2016 8479
Dokumenty sołectwa 13742
Smardzewo 2622
Statut 5162
Władza Sołecka 4812
Fundusz sołecki 1600
rok 2016 9200
Dokumenty sołectwa 5645
Wilenko 2395
Statut 4186
Władza sołecka 5051
Fundusz sołecki 1490
rok 2016 7597
Dokumenty sołectwa 8547
Wolimirzyce 2013
Statut 4071
Władza sołecka 5248
Fundusz sołecki 1545
rok 2016 7868
Dokumenty sołectwa 7991
Opalewo 2547
Statut 3934
Władza sołecka 3836
Fundusz sołecki 3548
rok 2016 7443
Dokumenty sołectwa 5280
Ojerzyce 2025
Statut 4830
Władza sołecka 4942
Fundusz sołecki 1525
rok 2016 7875
Dokumenty sołectwa 7104
Myszęcin 3106
Statut 4196
Władza sołecka 8827
Fundusz sołecki 1698
rok 2016 5952
Dokumenty sołectwa 10051
Koźminek 2352
Statut 3984
Władza sołecka 4206
Fundusz sołecki 1635
rok 2016 5341
Dokumenty sołectwa 5192
Kiełcze 2121
Statut 3897
Władza sołecka 5109
Fundusz sołecki 1415
rok 2016 5223
Dokumenty sołectwa 11004
Dąbrówka Mała 2037
Statut 3886
Władza sołecka 4036
Fundusz sołecki 1497
rok 2016 9193
Dokumenty sołectwa 3547
Brudzewo 3890
Statut 3645
Władza sołecka 5953
Fundusz sołecki 3280
rok 2016 6734
Dokumenty sołectwa 3492
Statut Gminy Szczaniec 10028
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 8077
Budżet Gminy Szczaniec 2633
Rok 2012 9236
Rok 2013 7250
Rok 2014 9941
Rok 2015 8151
Rok 2016 13419
Rok 2017 8136
Rok 2018 11441
Rok 2019 17176
Rok 2020 2456
Rok 2021 692
RAPORT O STANIE GMINY 215
Rok 2018 237
Rok 2019 1146
Rok 2020 71
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 13369
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 6263
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 7761
Aktualności 2329
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 5382
Gminna Ewidencja Zabytków 4722
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 4735
ORGANIZACJA URZĘDU 16414
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 12513
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 736
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego 159
Zarządzenia Wójta 21333
Rok 2012 93085
Rok 2013 60759
Rok 2014 3573
Rok 2015 163381
Rok 2016 133943
rok 2017 45106
Rok 2018 51086
rok 2019 60180
Rok 2020 16424
Rok 2021 3263
Obwieszczenia 351470
Rada Gminy 2950
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 3731
WYBORY 17288
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 3692
Wybory Ławników 6455
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1123
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 11376
harmonogram dyżurów 2056
Parlament Europejski 2019 4759
Wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13.10.2019 3509
Powszechny Spis Rolny 2020 768
Interpretacje przepisów prawa 24607
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 8013
Sprawy petentów 3719
Referendum Ogólnokrajowe 2409
Przetargi 167501
Rejestr informacji o środowisku 204218
Ogłoszenia o pracy 52718
Aktualne 20370
W toku 21096
Wyniki 62110
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 190362
Zamówienia publiczne 269021
Aktualne 246422
W toku 161884
Wyniki 177785
Archiwalne 178893
Wyniki innych postępowań 153350
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000 zł. 472
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 240170
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 62165
kadencja 2018-2023 528
protokół z sesji 1807
Protokół z komisji 422
Ochrona Środowiska 8018
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1744
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 7066
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 6618
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 10191
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 57552
Uchwały 1516
Analiza stanu gospodarki odpadami 2858
Rok 2015 955
Rok 2016 3596
Rok 2017 655
Rok 2018 1817
Rok 2019 718
Rok 2020 50
Sprawozdania 981
Rok 2015 888
Rok 2016 2853
rok 2017 2293
rok 2018 2259
rok 2019 1839
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 8408
Pracownicy młodociani 2457
Rok 2020 146
Rok 2021 5
PETYCJE 1703
Rok 2017 2446
Rok 2019 2458
Rok 2020 608
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 13290
Pożytek publiczny 2014 3007
Pożytek Publiczny 2015 9740
Pożytek publiczny 2016 44832
Pożytek Publiczny 2017 35955
Pożytek Publiczny 2018 28292
Pożytek Publiczny 2019 32966
Pożytek Publiczny 2020 9672
Pożytek Publiczny 2021 7354
Mienie Gminy 9605
Informacja o stanie mienia 2016 r. 2713
Informacje 12451
Do pobrania 59862
Kontrole 2483
Rok 2015 3802
Rok 2014 3262
Rok 2016 5089
Rok 2019 1828
Rok 2020 33
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5460
Rok 2015 1866
2017 8475
2016 1474
Radca Prawny 6525
Co i jak załatwić 3951
Referaty 2016
Sprawy 1897
Konsultacje 2830
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 22925
Pomoc Publiczna w roku 2017 2167
Pomoc publiczna w 2018 roku 3480
Pomoc publiczna w roku 2019 1090
Pomoc publiczna w 2020 roku 192
Stypendia 9315
Wniosek 500 plus 19347
Rejestry Publiczne 14521
Archiwum BIP 0
Ogłoszenia 96142
Spólki Wodne 3429
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 4618
Sprawozdania 1291
2016 598
I kwartał 4292
II kwartał 2046
III kwartał 2082
IV kwartał 2141
2017 596
I kwartał 2043
II kwartał 2133
III kwartał 2036
IV kwartał 2144
2018 11046
2015 2244
2019 318
I kwartał 3645
II kwartał 2840
III kwartał 1101
IV kwartał 638
2020 Rok 227
I kwartał 610
II kwartał 749
III kwartał 337
IV kwartał 215
2021 Rok 46
I kwartał 147
II kwartał 42
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2021 252

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1939426
Redakcja biuletynu 3868
Mapa serwisu 4355
Statystyki 4398
Kanały RSS 3201
Kontakt 73095