ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-09-09
Termin składania dokumentów
2020-09-17 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i ds. Naliczeń Wodno-Kanalizacyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjny i Komunalny
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-07-09
Termin składania dokumentów
2019-07-19 14:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji
Lp: 3
Data ogłoszenia
2017-06-07
Termin składania dokumentów
2017-06-23 14:00:00
Stanowisko
Pracownik ds. poboru podatków i opłat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2017-06-07
Termin składania dokumentów
2017-06-23 14:00:00
Stanowisko
Pracownik ds. księgowości budżetowej i księgowości gminnych jednostek
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy