ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-12-31
Termin składania dokumentów
2022-01-21 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i geodezji.
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-12-20
Termin składania dokumentów
2022-01-10 16:00:00
Stanowisko
Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-08-06
Termin składania dokumentów
2021-08-16 15:00:00
Stanowisko
Pracownik ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Komunalny
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania dokumentów
2021-07-13 00:00:00
Stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i geodezji.
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania dokumentów
2021-07-13 00:00:00
Stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. poboru podatków i opłat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania dokumentów
2021-07-13 00:00:00
Stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. wymiaru podatku
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-05-12
Termin składania dokumentów
2021-05-21 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i geodezji.
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji
Lp: 8
Data ogłoszenia
2020-09-09
Termin składania dokumentów
2020-09-17 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i ds. Naliczeń Wodno-Kanalizacyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjny i Komunalny
Lp: 9
Data ogłoszenia
2019-07-09
Termin składania dokumentów
2019-07-19 14:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji
Lp: 10
Data ogłoszenia
2017-06-07
Termin składania dokumentów
2017-06-23 14:00:00
Stanowisko
Pracownik ds. poboru podatków i opłat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy

Nawigacja między stronami listy informacji