ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-06-11
Termin składania dokumentów
2021-06-21 00:00:00
Stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-09-27
Termin składania dokumentów
2019-10-07 15:00:00
Stanowisko
Referent ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Ośrodek Pomocy Społecznej