ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-26
Data rozstrzygnięcia
2021-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej wraz budową placu zabaw w m. Nowe Karcze w systemie zaprojektuj i wybuduj - II przetarg.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-26
Data rozstrzygnięcia
2021-11-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Dąbrówka Mała w systemie zaprojektuj i wybuduj - II przetarg.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-05
Data rozstrzygnięcia
2021-10-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości8 Smardzewo w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-28
Data rozstrzygnięcia
2021-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 433.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-09-24
Data rozstrzygnięcia
2021-10-11
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Koźminku i Dąbrówce Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-08-25
Data rozstrzygnięcia
2021-09-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerzycach, Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej - w systemie zaprojektuj i wybuduj - III przetarg .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 469 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Kiełcze wraz z budową chodnika i zatoki autobusowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-24
Data rozstrzygnięcia
2020-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kontenera technicznego i wodociągu w m. Wolimirzyce - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.9 KiB)
  • Wybór oferty (PDF, 42.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-29
Data rozstrzygnięcia
2020-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Smardzewo oraz w formule ,,zaprojektuj i wybuduj": budowa kontenera technicznego i wodociągu w miejscowości Wolimirzyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 699 KiB)
  • Wybór oferty część -II (PDF, 405 KiB)
  • Wybór oferty -część I kanalizacja (PDF, 674.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-25
Data rozstrzygnięcia
2020-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostawa posiłków dla klubu malucha , przedszkola i domu opieki w Gminie Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.2 KiB)
  • Wybór oferty (PDF, 583.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji