ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-03 07:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem w Szczańcu – zamówienie powtórzone
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 8.1 MiB)
 • SWZ -załączniki edytowalne (RAR, 333.9 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (ZIP, 3.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 195.4 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 153.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-25 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- zamówienie powtórzone
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 62.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • Załączniki do SWZ -edytowalne (RAR, 705.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treście SWZ (PDF, 333.2 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 100.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 191.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 583.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-14 07:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Szczaniec do placówek oświatowych oraz sprawowanie opieki nad tymi dziećmi
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • Załączniki edytowalne (RAR, 150.2 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 208.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 132.1 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 345.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 44.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 07:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załązniki do SWZ (RAR, 703.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 200.6 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 290.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ i Zmiana treści SWZ (PDF, 373.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 171.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 38.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-17 07:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Szczańcu.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 8.7 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SWZ (RAR, 399.1 KiB)
 • OPZ (ZIP, 10.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 216 KiB)
 • Sprostowanie do SWZ (PDF, 228.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 186.8 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 378.5 KiB)
 • Wezwanie do uzupełnienia przed umową (PDF, 338.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-01 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa instalacji fotowoltaicznej dla Centrum Kultury i Biblioteki gm. Szczaniec zw.dalej CK i B, na zasadzie miesięcznego abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Popstępowanie 1 część Biblioteka (ZIP, 282.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 195.3 KiB)
 • Zmiany w postępowaniu na 1 część (ZIP, 158 KiB)
 • 2a Odpowiedzi i zmiany w postępoqaniu - 1 część (ZIP, 257.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert- 1 część (PDF, 291.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania 1 część CKiB (PDF, 449.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 57.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 3 instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów publicznych gm. Szczaniec na zasadzie miesięcznego abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Postępowanie na 3 części UG i hydrofornie (ZIP, 298.2 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 228.2 KiB)
 • Zmiany w postępowaniu na 3 częśći (ZIP, 157.1 KiB)
 • 1a Odpowiedzi izmiany w postępowaniu - 3 części (ZIP, 257.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert- 3 części (PDF, 606.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - 3 części (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 86.2 KiB)