ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem w Szczańcu.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 67 KiB)
 • SWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Załączniki edytowalne (RAR, 139.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 4.9 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 3.3 MiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 370.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 32.2 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 189.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 280 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 248.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa instalacji fotowoltaicznej dla Centrum Kultury i Biblioteki gm. Szczaniec zw. dalej CKiB, na zasadzie miesięcznego abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej – zamówienie powtórzone
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.1 KiB)
 • ZP-6 SWZ (PDF, 6.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SWZ (RAR, 131.6 KiB)
 • Link do postępowania (DOCX, 13.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 198.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.3 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 335.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 153.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 07:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 3 instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów publicznych gm. Szczaniec na zasadzie miesięcznego abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej – zamówienie powtórzone Część 1: Dostawa instalacji fotowoltaicznych – budynek Urzędu Gminy Szczaniec Część 2: Dostawa instalacji fotowoltaicznych – hydrofornia Szczaniec Część 3: Dostawa instalacji fotowoltaicznych – hydrofornia Smardzewo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.2 KiB)
 • Zp-5 SWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SWZ (RAR, 515.8 KiB)
 • Link do postepowania (DOCX, 13.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 232.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 501.3 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 517 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 150.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Gminy Szczaniec - II.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61.6 KiB)
 • SWZ -drugi przetarg (PDF, 8 MiB)
 • Załączniki edytowalne (RAR, 149.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37.2 KiB)
 • Wyjaśnienia-odpowiedzi na zapytania wykonawców (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 250.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.8 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 260.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 301.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 708.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratownictwa gaśniczego dla Gminy Szczaniec.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 65.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 7.5 MiB)
 • Załąvczniki do SWZ -edytowalne (RAR, 107.2 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 356.9 KiB)
 • SWZ- aktualna (PDF, 7.5 MiB)
 • Ops Przedmiotu Zamówienia (PDF, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia (PDF, 39.5 KiB)
 • Ogłoszenie zmienione w BZP (PDF, 39.5 KiB)
 • Wyjaśnienia - 21.02.2022 r. (PDF, 1.6 MiB)
 • SWZ-aktualna -21.02.2022 r (PDF, 7.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłosznia (PDF, 34 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu -zmienione (PDF, 66.4 KiB)
 • SWZ-Aktualizacja 28.02.2022 (PDF, 7.6 MiB)
 • Wzór umowy -aktualna 28.02.2022 (DOCX, 57.9 KiB)
 • Formularz ofertowy -aktualny 28.02.2022 (DOC, 48 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ- 28.02.2022 (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie zmienione w BZP-28.02.2022 (PDF, 35.1 KiB)
 • Zmiana ogloszenia w BZP (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 266.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 688.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową placu zabaw w m. Nowe Karcze w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 988.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Umowa projekt - przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Karcze - zadanie A.pdf (PDF, 681.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Umowa projekt - budowa placu zabaw w m. Nowe Karcze - zadanie B.pdf (PDF, 674.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 -PFU- Nowe Karcze- (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - szacunkowe zestawienie robót - Nowe Karcze - plac zabaw.pdf (PDF, 424 KiB)
 • Załącznik nr 4 - szacunkowe zestawienie robót - Nowe Karcze - przebudowa drogi (PDF, 421.2 KiB)
 • SWZ - załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 159.5 KiB)
 • Kwota- Nowe Karcze (PDF, 242.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 249.7 KiB)
 • Ogłoszwenie o unieważnieniu (PDF, 261.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w m. Dąbrówka Mała w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134 KiB)
 • SWZ (PDF, 969.9 KiB)
 • SWZ- edytowalna wersja załączników (DOC, 148 KiB)
 • Załącznik nr 3-Umowa projekt-Dąbrówka Mała (PDF, 680.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 PFU- Dąbrówka Mała (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 4 - szacunkowe zestawienie robót - Dąbrówka Mała - przebudowa drogi do cmentarza.pdf (PDF, 80.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - szacunkowe zestawienie robót - Dąbrówka Mała - przebudowa drogi osiedlowej.pdf (PDF, 75.8 KiB)
 • Kwota - droga Dąbrówka Mała (PDF, 199.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 213.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 220.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerzycach, Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj – II przetarg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • SWZ - załączki (DOC, 230.5 KiB)
 • Umowa -zadanie A (PDF, 989.2 KiB)
 • Umowa - zadanie B (PDF, 973.7 KiB)
 • PFU- zadanie A (ZIP, 16.2 MiB)
 • PFU - zadanie B (ZIP, 16.5 MiB)
 • Informacja z art. 222 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych (PDF, 312 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych (PDF, 295.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 308.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerzycach, Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Umowa projekt- zadanie A (PDF, 989.2 KiB)
 • Umowa prjekt - zadanie B (PDF, 973.7 KiB)
 • PFU- zadanie A (ZIP, 16.3 MiB)
 • PFU - zadanie B (ZIP, 16.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • SWZ- załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 229.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 289.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 270.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 294.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 września 2020 r. do 31 lipca 2021
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogł bzp (DOCX, 27.4 KiB)
 • formularz ofertowy (DOCX, 20.1 KiB)
 • oświadcz o wykluczeniu (DOCX, 15.5 KiB)
 • oswiadcz. o spełnieniu warunków (DOC, 48.5 KiB)
 • oświadcz o grupie kapitał (DOCX, 15.7 KiB)
 • oświadcz -wykaz usług (DOCX, 14.8 KiB)
 • siwz (PDF, 7 MiB)
 • wykaz potencjał techn -zał 7 (DOC, 38 KiB)
 • umowa wzór (DOC, 112.5 KiB)
 • opis przedmiot. zamówienia-zał 1 (RTF, 492.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 15.5 KiB)
 • ogł o unieważnieniu (PDF, 21.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji