ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Gminy Szczaniec - III - ZP.271.10.2022
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132 KiB)
  • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ZIP, 82.1 KiB)
  • Identyfikator miniPortal (DOCX, 12.8 KiB)
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.9 KiB)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 1004.6 KiB)
  • Wykaz pytań i odpowiedzi (PDF, 486.1 KiB)
  • Zmiana treści SWZ (PDF, 1005.3 KiB)