ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-14
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Kiełcze wraz z budową chodnika i zatoki autobusowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-24
Data rozstrzygnięcia
2020-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kontenera technicznego i wodociągu w m. Wolimirzyce - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.9 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 42.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-29
Data rozstrzygnięcia
2020-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Smardzewo oraz w formule ,,zaprojektuj i wybuduj": budowa kontenera technicznego i wodociągu w miejscowości Wolimirzyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 699 KiB)
 • Wybór oferty część -II (PDF, 405 KiB)
 • Wybór oferty -część I kanalizacja (PDF, 674.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-08-25
Data rozstrzygnięcia
2020-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostawa posiłków dla klubu malucha , przedszkola i domu opieki w Gminie Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.2 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 583.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-08-11
Data rozstrzygnięcia
2020-08-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 266.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-08-06
Data rozstrzygnięcia
2020-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja stawu w miejscowości Smardzewo w gminie Szczaniec.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 21.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 378 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-15
Data rozstrzygnięcia
2020-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 19.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-07-01
Data rozstrzygnięcia
2020-08-03
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 005710F w miejscowości Myszęcin w formule zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 26 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 46.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-05-13
Data rozstrzygnięcia
2020-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja stawów w miejscowościach Ojerzyce i Szczaniec w gminie Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 333 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 762.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-01-27
Data rozstrzygnięcia
2020-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i adaptacja Centrum Usług Społecznych w celu wygospodarowania Klubu Malucha i Klubu Seniora w Gminie Szczaniec w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 215.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 30.4 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 212.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji