ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2016-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa gminnej drogi publicznej w Kiełczu, Nr DG-005705F Smardzewo-Kiełcze-Jeziory w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj’’.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 66 KiB)
 • SIWZ (DOC, 538.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 44.7 KiB)
 • PFU -Kiełcze (PDF, 6.7 MiB)
 • Mapa ewidencyjna (PDF, 578.3 KiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 334.4 KiB)
 • Plan zagospodarowania (PDF, 1 MiB)
 • Przekrój normalny (PDF, 191.9 KiB)
 • Strona tytułowa SIWZ (PDF, 230.2 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (PDF, 386.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 828.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 36.5 KiB)
 • Protokół z postępowania (PDF, 2.7 MiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2016-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Ojerzycach – w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj''.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOT, 67.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 540.5 KiB)
 • PFU - droga Ojerzyce (PDF, 7.7 MiB)
 • Plan orientacyjny-mapa (PDF, 303.4 KiB)
 • Mapa ewidencyjuna (PDF, 667.4 KiB)
 • Plan zagospodarowania terenu- rys.2.1 (PDF, 894.8 KiB)
 • PLan zagospodarowania- rys.2.2. (PDF, 879 KiB)
 • Przekrój normalny- 1,2. (PDF, 285.2 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 51.3 KiB)
 • SIWZ -strona tytułowa (DOC, 540.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 791.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 584.8 KiB)
 • Protokółó z postępowania (PDF, 2.7 MiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2016-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej, Nr DG-005704F,Wolimirzyce-Dąbrówka Mała- w formule -Zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (DOC, 67.5 KiB)
 • Mapa-orientacja (PDF, 407.2 KiB)
 • Mapa -plan zagospodarowania terenu (PDF, 691 KiB)
 • Mapa -plan zgospodarowania terenu 1 (PDF, 591.1 KiB)
 • Rysunek -przekrój drogi (PDF, 149.8 KiB)
 • Program Funkcjonalno -Użytkowy (DOC, 145.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 44.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 534.5 KiB)
 • SIWZ - strona tytułowa (PDF, 224 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 202.3 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (PDF, 497.3 KiB)
 • Protokół zsesji otwarcia ofert (PDF, 468 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 76.5 KiB)
 • Protokół z postępowania (PDF, 2.7 MiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2015-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów miejscowości Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 73.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 643.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 150 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 57.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 981.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 39 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 39.3 KiB)
 • Projekt budowlany-branża drogowa (RAR, 2 MiB)
 • Projekt Budowlany- branża sanitarna (RAR, 1.2 MiB)
 • Plan zagospodarowania terenu (RAR, 1.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy-branża drogowa (RAR, 2 MiB)
 • Projekt wykonawczy-branża sanitarna (RAR, 1.2 MiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (PDF, 120.8 KiB)
 • Wyjaśnienie do SIWZ (DOC, 24.5 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (DOC, 39 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 799.7 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2015-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (etap VII)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 71 KiB)
 • SIWZ (DOC, 707.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 225 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 103 KiB)
 • STWiOR (PDF, 420.8 KiB)
 • Przedmiar robót - braża elektryczna (RAR, 130.1 KiB)
 • Przedmiar robót -branża sanitarna (RAR, 227.8 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 41.1 KiB)
 • Rozdzielnia pomp (DOC, 26.5 KiB)
 • Projekt budowlany część rysunkow (RAR, 9.4 MiB)
 • Zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej (DOC, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 36 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2014-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 72.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 432 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 131 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 173 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 284.1 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 35 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2014-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci na terenie Gminy Szczaniec do placówek oświatowych na lata 2014-2018 .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (MHT, 37 KiB)
 • SIWZ (DOC, 661 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 80 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 62.5 KiB)
 • Zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej (DOC, 35.5 KiB)
 • Wyjaśnienie do SIWZ (DOC, 24.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 32 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 63.5 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2014-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Kiełczu i Myszęcinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (MHT, 44.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 680.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 224.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 112 KiB)
 • Przedmiar robót - Kiełcze (PDF, 130.2 KiB)
 • Przedmiar robót -Myszęcin (PDF, 154.3 KiB)
 • STWiOR- Kiełcze (DOC, 727.5 KiB)
 • STWiOR-Myszęcin (DOC, 921.5 KiB)
 • Wyjaśnienie do SIWZ-dotycze przedmiaru robót (DOC, 25.5 KiB)
 • Przedmiar robót Kiełcze- uzupełniony (PDF, 98.2 KiB)
 • Przedmiar robót -Myszęcin-uzupełniony (PDF, 123.1 KiB)
 • Zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej (DOC, 36 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 64 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienioa (MHT, 22.2 KiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (DOC, 78.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 20 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2014-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja zabytkowego parku w Szczańcu poprzez remont sceny i widowni oraz zagospodarowanie terenu nową ścieżką spacerową, wiatą oraz ławeczkami.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (MHT, 41 KiB)
 • SIWZ (DOC, 687.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 213 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 130.8 KiB)
 • Opis Techniczny (PDF, 3.6 MiB)
 • Speccyfikacje techniczne (PDF, 7.2 MiB)
 • Rysunki techniczne (RAR, 1.5 MiB)
 • Informacja (DOC, 24 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 62 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (MHT, 19 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2014-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowościach Myszęcin, Smardzewo i Szczaniec”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 696.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 222 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (MHT, 42.1 KiB)
 • Przedmiar robót -Myszęcin (PDF, 93.5 KiB)
 • Piłkochwyty - rysunek (PDF, 80.6 KiB)
 • Przedmiar robót - Smardzewo (PDF, 372.5 KiB)
 • Opis Techniczny (PDF, 3 MiB)
 • Rysunki - Smardzewo (RAR, 806.3 KiB)
 • Przedmiar robót - Szczaniec (PDF, 1.6 MiB)
 • Opis techniczny-Szczaniec (PDF, 3.2 MiB)
 • Rysunki-Szczaniec (RAR, 1.9 MiB)
 • STWiOR (PDF, 7.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 60 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (MHT, 17.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji