ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2013-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Szczaniec, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na drogach gminnych na działkach 364, 1113/1, 1113/2 –etap VI.’’.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 356 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 85 KiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (MHT, 31.8 KiB)
 • Opis budowlano-wykonawczy (DOC, 165 KiB)
 • Część opisowa (ZIP, 115.7 KiB)
 • Część rysunkowa (ZIP, 7.6 MiB)
 • Przedmiar robót - działka nr 364 (PDF, 70.3 KiB)
 • Przedmiar robót nr działki 1113/1, 1113/2 (PDF, 95.2 KiB)
 • Ojaśnienia do przedmiaru-1113 (PDF, 37 KiB)
 • Objaśnienia do przedmiaru (PDF, 27 KiB)
 • Zarządzenie -komisja przetargowa (DOC, 35 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (DOC, 23.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 78.5 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2013-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni gminnych dróg dojazdowych do pól w obrębie miejscowości Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 348 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 81 KiB)
 • Ogłoszenioe o zamówieniu (MHT, 30.7 KiB)
 • Zarządzenie o powłaniu komisji przetargowej (DOC, 35.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (DOC, 308.5 KiB)
 • Przekroje nawierzchni (PDF, 76.8 KiB)
 • Dokumentacja techniczna płyty (DOC, 386 KiB)
 • Detal łączenia płyty (PDF, 48.9 KiB)
 • Przedmiary robót (RAR, 586.8 KiB)
 • Sprostowanie (DOC, 23 KiB)
 • Sprostowanie -2 (DOC, 23 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 63 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (MHT, 14.7 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2013-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni drogi gminnej, działka nr 804/1,805, 806 w miejscowości Szczaniec”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 347 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 83 KiB)
 • Formularz oferrtowy (PDF, 22.8 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 138.4 KiB)
 • Przekroje (PDF, 210.7 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 334 KiB)
 • Ogłoszenie o zamowieniu (MHT, 30.5 KiB)
 • Zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej (DOC, 35.5 KiB)
 • Sprostowanie (DOC, 22.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 68.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (MHT, 14.4 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2013-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Szczaniec, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na drogach gminnych na działkach 364,1113/1,1113/2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (MHT, 31.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 353 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 84 KiB)
 • Przedmiar - dz 364 (PDF, 70.3 KiB)
 • Opisdo przedmiaru dz.364 (PDF, 27 KiB)
 • Przedmiar dz. 1113 (PDF, 95.2 KiB)
 • Opis do przedmiaru dz.1113 (PDF, 37 KiB)
 • Opis budowlano-wykonawczy (DOC, 165 KiB)
 • Projekt - część opisowa (ZIP, 115.7 KiB)
 • Projekt cz. rysunkowa (ZIP, 7.6 MiB)
 • Zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej (DOC, 35 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 25.5 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2013-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 366/9, 372/2,125 i 214 położonych w m. Myszęcin w Gminie Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 64.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 307.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 77.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 62.9 KiB)
 • Przedmiary robót (RAR, 220.6 KiB)
 • Specyfikacje technicne (RAR, 1.2 MiB)
 • Branża drogowa (RAR, 5 MiB)
 • Branża sanitarna (RAR, 5.3 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 2.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 66 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 36.5 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2013-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 71.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 29.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 425.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 116.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 118 KiB)
 • Opowiedż na zapytanie (DOC, 29 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborrze oferty (DOC, 64.5 KiB)
 • Powtórzenie czynności (DOC, 28 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty II (DOC, 64.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia (DOT, 35 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2013-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (etap III)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 67 KiB)
 • SIWZ (DOC, 526.5 KiB)
 • Umowa - wzór (DOC, 202.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 633.3 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 39.4 KiB)
 • Projekt budowlany nr 0 (PDF, 602 KiB)
 • Projekt budowlany rys 5 (PDF, 7.4 MiB)
 • Projekt budowlany rys 7 (PDF, 6.2 MiB)
 • Projekt budowlany rys nr 8 (PDF, 7.1 MiB)
 • Projekt budowlany rys nr 9 (PDF, 917.8 KiB)
 • Projekt budowlany rys nr 10 (PDF, 3.4 MiB)
 • Operat wodnoprawny część opisowa (PDF, 67.9 KiB)
 • Operat wodnoprawny-profil przejść (PDF, 187.3 KiB)
 • Operat wodnoprawny rys. nr 2 (PDF, 3.3 MiB)
 • Operat wodnoprawny rys.nr7 (PDF, 1.8 MiB)
 • Operat wodnoprawny rys. nr 10 (PDF, 3.5 MiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 2.7 MiB)
 • Plan sytuacyjny rys..2.1 (PDF, 2.9 MiB)
 • Plan sytuacyjny rys.2.2 (PDF, 2.3 MiB)
 • Plan sytuacyjny rys.3. (PDF, 1.8 MiB)
 • Plan sytuacyjny rys.nr 4 (PDF, 1007.6 KiB)
 • Plan sytuacyjny rys. nr 5 (PDF, 822.3 KiB)
 • Plan sytuacyjny rys. nr 6 (PDF, 805 KiB)
 • Plan sytuacyjny rys.nr 7 (PDF, 420.6 KiB)
 • Plan sytuacyjny rys.nr 8 (PDF, 381.7 KiB)
 • Plan sytuacyjny rys.nr 9 (PDF, 379.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny rys.nr 9a (PDF, 365.9 KiB)
 • STOiWR (PDF, 430.8 KiB)
 • Zarządzenie o powolaniu komisji przetargowej (DOC, 34 KiB)
 • Projekt budowlany rysunek nr 2 (PDF, 8.3 MiB)
 • Opowiedż na zapytanie oferenta (DOC, 27.5 KiB)
 • Zagospodarowanie terenu Rys.2 (PDF, 3.5 MiB)
 • Zagospodarowanie terenu Rys. 5 (PDF, 3.3 MiB)
 • Zagospodarowanie terenu Rys. 7 (PDF, 2.6 MiB)
 • Zagospodarowanie terenu Rys. 8 (PDF, 3.1 MiB)
 • Profil rys.19 (PDF, 635.4 KiB)
 • Profil rys.24 (PDF, 459.6 KiB)
 • Profil rys.25 (PDF, 626.4 KiB)
 • Profil rys.36 (PDF, 174.7 KiB)
 • Profil rys.40 (PDF, 160.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 2 (DOC, 45 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 525.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 146 KiB)
 • Odpowiedż na pismo-Matuszczak (DOC, 98 KiB)
 • Przedłużenie terminu związania ofertą (DOC, 39 KiB)
 • Wykluczenie PA-BEX (DOC, 100 KiB)
 • Wykluczenie ISSAN (DOC, 101.5 KiB)
 • Wykluczenie LITZ (DOC, 101 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty II (DOC, 153.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 36 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji