ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-03 07:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem w Szczańcu – zamówienie powtórzone
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 8.1 MiB)
 • SWZ -załączniki edytowalne (RAR, 333.9 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (ZIP, 3.7 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 195.4 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 153.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-25 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- zamówienie powtórzone
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 62.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • Załączniki do SWZ -edytowalne (RAR, 705.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treście SWZ (PDF, 333.2 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 100.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 191.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 583.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-14 07:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Szczaniec do placówek oświatowych oraz sprawowanie opieki nad tymi dziećmi
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • Załączniki edytowalne (RAR, 150.2 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 208.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 132.1 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 345.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 44.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 07:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załązniki do SWZ (RAR, 703.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 200.6 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 290.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ i Zmiana treści SWZ (PDF, 373.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 171.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 38.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-17 07:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Szczańcu.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 8.7 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SWZ (RAR, 399.1 KiB)
 • OPZ (ZIP, 10.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 216 KiB)
 • Sprostowanie do SWZ (PDF, 228.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 186.8 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 378.5 KiB)
 • Wezwanie do uzupełnienia przed umową (PDF, 338.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem w Szczańcu.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 67 KiB)
 • SWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Załączniki edytowalne (RAR, 139.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 4.9 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 3.3 MiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 370.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 32.2 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 189.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 280 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 248.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa instalacji fotowoltaicznej dla Centrum Kultury i Biblioteki gm. Szczaniec zw. dalej CKiB, na zasadzie miesięcznego abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej – zamówienie powtórzone
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.1 KiB)
 • ZP-6 SWZ (PDF, 6.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SWZ (RAR, 131.6 KiB)
 • Link do postępowania (DOCX, 13.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 198.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.3 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 335.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 153.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 07:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 3 instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów publicznych gm. Szczaniec na zasadzie miesięcznego abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej – zamówienie powtórzone Część 1: Dostawa instalacji fotowoltaicznych – budynek Urzędu Gminy Szczaniec Część 2: Dostawa instalacji fotowoltaicznych – hydrofornia Szczaniec Część 3: Dostawa instalacji fotowoltaicznych – hydrofornia Smardzewo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.2 KiB)
 • Zp-5 SWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SWZ (RAR, 515.8 KiB)
 • Link do postepowania (DOCX, 13.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 232.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 501.3 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 517 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 150.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Gminy Szczaniec - II.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61.6 KiB)
 • SWZ -drugi przetarg (PDF, 8 MiB)
 • Załączniki edytowalne (RAR, 149.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37.2 KiB)
 • Wyjaśnienia-odpowiedzi na zapytania wykonawców (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 250.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.8 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 260.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 301.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 708.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratownictwa gaśniczego dla Gminy Szczaniec.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 65.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 7.5 MiB)
 • Załąvczniki do SWZ -edytowalne (RAR, 107.2 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SWZ (PDF, 356.9 KiB)
 • SWZ- aktualna (PDF, 7.5 MiB)
 • Ops Przedmiotu Zamówienia (PDF, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia (PDF, 39.5 KiB)
 • Ogłoszenie zmienione w BZP (PDF, 39.5 KiB)
 • Wyjaśnienia - 21.02.2022 r. (PDF, 1.6 MiB)
 • SWZ-aktualna -21.02.2022 r (PDF, 7.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłosznia (PDF, 34 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu -zmienione (PDF, 66.4 KiB)
 • SWZ-Aktualizacja 28.02.2022 (PDF, 7.6 MiB)
 • Wzór umowy -aktualna 28.02.2022 (DOCX, 57.9 KiB)
 • Formularz ofertowy -aktualny 28.02.2022 (DOC, 48 KiB)
 • Wyjaśnienia do SWZ- 28.02.2022 (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie zmienione w BZP-28.02.2022 (PDF, 35.1 KiB)
 • Zmiana ogloszenia w BZP (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 266.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 688.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji