ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerzycach, Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej - w systemie zaprojektuj i wybuduj - III przetarg .
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 128.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 513.2 KiB)
 • SWZ- załączmniki w wersji edytowalnej (DOC, 231 KiB)
 • PFU- zadanie A (ZIP, 16.2 MiB)
 • PFU- zadanie B (ZIP, 16.5 MiB)
 • Umowa projekt - zadanie A. (PDF, 319 KiB)
 • Umowa projekt- zadanie B (PDF, 320.3 KiB)
 • Wyjaśnienia do przetargu- I (PDF, 312.9 KiB)
 • Kwota przeznaczona na zamówienie (PDF, 316.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 469 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 919.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerzycach, Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj – II przetarg
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • SWZ - załączki (DOC, 230.5 KiB)
 • Umowa -zadanie A (PDF, 989.2 KiB)
 • Umowa - zadanie B (PDF, 973.7 KiB)
 • PFU- zadanie A (ZIP, 16.2 MiB)
 • PFU - zadanie B (ZIP, 16.5 MiB)
 • Informacja z art. 222 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych (PDF, 312 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych (PDF, 295.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 308.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerzycach, Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Umowa projekt- zadanie A (PDF, 989.2 KiB)
 • Umowa prjekt - zadanie B (PDF, 973.7 KiB)
 • PFU- zadanie A (ZIP, 16.3 MiB)
 • PFU - zadanie B (ZIP, 16.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • SWZ- załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 229.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 289.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 270.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 294.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Kiełcze wraz z budową chodnika i zatoki autobusowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenieo zamówieniu (PDF, 112.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 500.4 KiB)
 • Załącznik do SWZ (DOC, 708.5 KiB)
 • Umowa - projekt (PDF, 288.8 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 9 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o kwocie na realizację zamówienia (PDF, 196.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 526.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kontenera technicznego i wodociągu w m. Wolimirzyce - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogolszenie o zamówieniu (DOCX, 40 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 27.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 37.2 KiB)
 • PFU (PDF, 252.1 KiB)
 • Mapa pogloądowa (PDF, 485.5 KiB)
 • Plan zagospodarowania terenu (PDF, 830.3 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ -1 (PDF, 128.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.9 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 42.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Smardzewo oraz w formule ,,zaprojektuj i wybuduj": budowa kontenera technicznego i wodociągu w miejscowości Wolimirzyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 48.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 16 MiB)
 • Rozwiązanie alternatywne dla pomp (DOCX, 386.3 KiB)
 • Formularze ofertowe (DOCX, 57.9 KiB)
 • Wzory umów (DOCX, 64.7 KiB)
 • Kanalizacja sieć (RAR, 1.9 MiB)
 • Kanalizacja -mapy (RAR, 65 MiB)
 • Opis -kanalizaja (PDF, 56.7 KiB)
 • Przedmiar -kanalizacja (PDF, 118.9 KiB)
 • Opisy techniczne- oczyszczalnia (RAR, 223.7 KiB)
 • Przedmiary-oczyszczalnia (RAR, 581.1 KiB)
 • PB-oczyszczalnia (RAR, 19.4 MiB)
 • STW i OR -oczyszczalnia (PDF, 2.8 MiB)
 • Budynek techniczny (RAR, 4.1 MiB)
 • Budynek techniczny (RAR, 19.8 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna (PDF, 584.5 KiB)
 • OS i K- branża eletryczna (RAR, 50.8 MiB)
 • Projekt zgospodarowania terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • PFU -Kontener SUW Wolimirzyce (PDF, 252.1 KiB)
 • Mapa poglądowa - Wolimirzyce (PDF, 485.5 KiB)
 • Plan zgospodarowania terenu (PDF, 830.3 KiB)
 • Przedmiary ATH (RAR, 76.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Wyjaśnienia 2 (PDF, 148.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 699 KiB)
 • Unieważnienie postępowania część III (PDF, 331.2 KiB)
 • Wybór oferty część -II (PDF, 405 KiB)
 • Wybór oferty -część I kanalizacja (PDF, 674.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostawa posiłków dla klubu malucha , przedszkola i domu opieki w Gminie Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (PDF, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta (DOCX, 32 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Kalkulacja ofertowa (DOCX, 34.7 KiB)
 • Załącznik nr 3- oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 -wzór umowy (DOCX, 41.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (PDF, 12.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 zmieniony (DOCX, 32 KiB)
 • Załącznik nr 2 - zmieniony (DOCX, 34.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - zmieniony (DOCX, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - zmieniony (DOCX, 41.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.2 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 583.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 774.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (RTF, 501.1 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 113.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 20.5 KiB)
 • Wykaz -potecjał techniczny (DOC, 38 KiB)
 • Wykaz usług (DOCX, 14.8 KiB)
 • Oświadczenie -grupa kap. (DOCX, 15.8 KiB)
 • Oświadczenie - speł.warunków (DOC, 49 KiB)
 • Oświadczenie - podest. do wykluczenia (DOCX, 15.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 266.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 17.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja stawu w miejscowości Smardzewo w gminie Szczaniec.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 21 KiB)
 • SIWZ (PDF, 994.3 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 36.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 225.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 26.6 KiB)
 • Plan zagospodarowania terenu (PDF, 633.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 21.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 378 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 17.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 25.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 755.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 20.6 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw. do wykluczenia (DOCX, 15.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOC, 48.5 KiB)
 • Oświadczenie - grupa kapitałowa (DOCX, 15.7 KiB)
 • Oświadczenie - wykaz usług (DOCX, 14.8 KiB)
 • Wykaz potencjału technicznego (DOC, 38 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 113.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (RTF, 495.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 19.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 31.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji