ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kontenera technicznego i wodociągu w m. Wolimirzyce - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogolszenie o zamówieniu (DOCX, 40 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 27.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 37.2 KiB)
 • PFU (PDF, 252.1 KiB)
 • Mapa pogloądowa (PDF, 485.5 KiB)
 • Plan zagospodarowania terenu (PDF, 830.3 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ -1 (PDF, 128.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.9 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 42.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Smardzewo oraz w formule ,,zaprojektuj i wybuduj": budowa kontenera technicznego i wodociągu w miejscowości Wolimirzyce.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 48.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 16 MiB)
 • Rozwiązanie alternatywne dla pomp (DOCX, 386.3 KiB)
 • Formularze ofertowe (DOCX, 57.9 KiB)
 • Wzory umów (DOCX, 64.7 KiB)
 • Kanalizacja sieć (RAR, 1.9 MiB)
 • Kanalizacja -mapy (RAR, 65 MiB)
 • Opis -kanalizaja (PDF, 56.7 KiB)
 • Przedmiar -kanalizacja (PDF, 118.9 KiB)
 • Opisy techniczne- oczyszczalnia (RAR, 223.7 KiB)
 • Przedmiary-oczyszczalnia (RAR, 581.1 KiB)
 • PB-oczyszczalnia (RAR, 19.4 MiB)
 • STW i OR -oczyszczalnia (PDF, 2.8 MiB)
 • Budynek techniczny (RAR, 4.1 MiB)
 • Budynek techniczny (RAR, 19.8 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna (PDF, 584.5 KiB)
 • OS i K- branża eletryczna (RAR, 50.8 MiB)
 • Projekt zgospodarowania terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • PFU -Kontener SUW Wolimirzyce (PDF, 252.1 KiB)
 • Mapa poglądowa - Wolimirzyce (PDF, 485.5 KiB)
 • Plan zgospodarowania terenu (PDF, 830.3 KiB)
 • Przedmiary ATH (RAR, 76.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Wyjaśnienia 2 (PDF, 148.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 699 KiB)
 • Unieważnienie postępowania część III (PDF, 331.2 KiB)
 • Wybór oferty część -II (PDF, 405 KiB)
 • Wybór oferty -część I kanalizacja (PDF, 674.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostawa posiłków dla klubu malucha , przedszkola i domu opieki w Gminie Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (PDF, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta (DOCX, 32 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Kalkulacja ofertowa (DOCX, 34.7 KiB)
 • Załącznik nr 3- oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 -wzór umowy (DOCX, 41.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (PDF, 12.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 zmieniony (DOCX, 32 KiB)
 • Załącznik nr 2 - zmieniony (DOCX, 34.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - zmieniony (DOCX, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - zmieniony (DOCX, 41.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.2 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 583.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 774.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (RTF, 501.1 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 113.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 20.5 KiB)
 • Wykaz -potecjał techniczny (DOC, 38 KiB)
 • Wykaz usług (DOCX, 14.8 KiB)
 • Oświadczenie -grupa kap. (DOCX, 15.8 KiB)
 • Oświadczenie - speł.warunków (DOC, 49 KiB)
 • Oświadczenie - podest. do wykluczenia (DOCX, 15.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 266.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 17.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja stawu w miejscowości Smardzewo w gminie Szczaniec.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 21 KiB)
 • SIWZ (PDF, 994.3 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 36.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 225.5 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 26.6 KiB)
 • Plan zagospodarowania terenu (PDF, 633.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 21.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 378 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 17.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 25.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 755.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 20.6 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw. do wykluczenia (DOCX, 15.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOC, 48.5 KiB)
 • Oświadczenie - grupa kapitałowa (DOCX, 15.7 KiB)
 • Oświadczenie - wykaz usług (DOCX, 14.8 KiB)
 • Wykaz potencjału technicznego (DOC, 38 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 113.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (RTF, 495.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 19.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 31.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 005710F w miejscowości Myszęcin w formule zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogł bzp (DOCX, 27.4 KiB)
 • siwz (PDF, 1.1 MiB)
 • umowa proj. (DOCX, 37.3 KiB)
 • formularz ofertowy (DOCX, 25 KiB)
 • przedmiar 1 (PDF, 280.3 KiB)
 • przedmiar 2 (PDF, 232.8 KiB)
 • rys 2.1 (PDF, 786.8 KiB)
 • rys 2.2 (PDF, 1 MiB)
 • rys 2.3 (PDF, 1.1 MiB)
 • rys 2.4 (PDF, 925.6 KiB)
 • rys 2.4.1 (PDF, 1.1 MiB)
 • rys 2.5 (PDF, 759.2 KiB)
 • rys 2.6 (PDF, 652.4 KiB)
 • rys 2.7 (PDF, 375.6 KiB)
 • pfu (PDF, 8.7 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 28.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 26 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 46.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 19.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 września 2020 r. do 31 lipca 2021
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogł bzp (DOCX, 27.4 KiB)
 • formularz ofertowy (DOCX, 20.1 KiB)
 • oświadcz o wykluczeniu (DOCX, 15.5 KiB)
 • oswiadcz. o spełnieniu warunków (DOC, 48.5 KiB)
 • oświadcz o grupie kapitał (DOCX, 15.7 KiB)
 • oświadcz -wykaz usług (DOCX, 14.8 KiB)
 • siwz (PDF, 7 MiB)
 • wykaz potencjał techn -zał 7 (DOC, 38 KiB)
 • umowa wzór (DOC, 112.5 KiB)
 • opis przedmiot. zamówienia-zał 1 (RTF, 492.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 15.5 KiB)
 • ogł o unieważnieniu (PDF, 21.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja stawów w miejscowościach Ojerzyce i Szczaniec w gminie Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszwenie o zamówieniu (DOCX, 23.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 37.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 27.9 KiB)
 • Przedmiar I -Ojerzyce (PDF, 59.4 KiB)
 • Przedmiar II -Ojerzyce (PDF, 43.2 KiB)
 • Przedmiar - Szczaniec (PDF, 61.9 KiB)
 • Opis techniczny-Ojerzyce I (DOC, 152.5 KiB)
 • Opis Tchniczny - Ojerzyce II (DOC, 152.5 KiB)
 • Opis techniczny -Szczaniec (DOC, 152.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 333 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 762.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 17.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-11 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i adaptacja Centrum Usług Społecznych w celu wygospodarowania Klubu Malucha i Klubu Seniora w Gminie Szczaniec w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 95.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 35.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 26.7 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 200.8 KiB)
 • PB-Klub Dziecięcy (PDF, 320.1 KiB)
 • PB-Klub Seniora (PDF, 291.1 KiB)
 • PFU (PDF, 769.1 KiB)
 • Załącznik do CUS (PDF, 364.7 KiB)
 • Informacja (PDF, 15.7 KiB)
 • Sprostowanie do umowy (PDF, 243.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 215.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 30.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18.1 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 212.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji