ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przygotowanie i dostawa posiłków dla klubu malucha , przedszkola i domu opieki w Gminie Szczaniec

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Szczaniec

Finansowanie: Eurpejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2020-09-02 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-09-02 10:10:00

Ogłoszono dnia: 2020-08-25 przez

Treść:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla klubu malucha, przedszkola domu opieki w Gminie Szczaniec.

Załączniki