ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-05 Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec LXIII/347/18 Obowiązujący
2 2018-09-05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2018 LXIII/346/18 Obowiązujący
3 2018-09-05 Uchwała w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szczaniec LXIII/345/18 Obowiązujący
4 2018-09-05 Uchwała w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych LXIII/344/18 Obowiązujący
5 2018-09-05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości LXIII/343/18 Obowiązujący
6 2018-09-05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości LXIII/342/18 Obowiązujący
7 2018-07-09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczaniec za rok 2017 LXII/341/18 Obowiązujący
8 2018-06-27 Uchwała w sprawie dopłat do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych LXI/340/18 Obowiązujący
9 2018-06-27 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczaniec z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. LXI/339/18 Obowiązujący
10 2018-06-27 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2018 – 2028. LXI/338/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec