ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-28 2019-04-12 10:00:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec, dz. nr 116/2 -II. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.1 KiB)
 • SIWZ -pierwsza strona (PDF, 273.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 311.3 KiB)
 • Przedmiar do PFU (DOCX, 25.6 KiB)
 • PFU (PDF, 978.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 331 KiB)
2 2019-02-27 2019-03-15 10:00:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec, dz. nr 116/2 unieważniony
 • Ogloszenie o zamówieniu (DOCX, 33.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 29.1 MiB)
 • PFU (PDF, 1013.1 KiB)
 • Przedmiar do PFU (DOCX, 21.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.4 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 321.7 KiB)
3 2019-02-06 2019-02-21 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.2 KiB)
 • SIWZ - pierwsza strona (PDF, 308.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 273.4 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 81.4 KiB)
 • Kanalizacja -sieć (RAR, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja Tech. (PDF, 584.5 KiB)
 • Technologia (PDF, 202 KiB)
 • Technologia (PDF, 10.7 MiB)
 • Technologia (PDF, 749.6 KiB)
 • Technologia (PDF, 42.8 MiB)
 • Technologia (PDF, 438.7 KiB)
 • Technologia (PDF, 614.2 KiB)
 • Technologia (PDF, 1021.4 KiB)
 • Technologia (PDF, 711.5 KiB)
 • Technologia (PDF, 1.3 MiB)
 • Technologia (PDF, 559.9 KiB)
 • Technologia (PDF, 558.6 KiB)
 • Technologia (PDF, 1.4 MiB)
 • Technologia (PDF, 427.2 KiB)
 • Projekt (RAR, 19.4 MiB)
 • OSiK-branża elektr. (RAR, 50.8 MiB)
 • Zgospodarowanie terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • STWOiR (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 163.9 KiB)
 • Budynek tech. (RAR, 4.1 MiB)
 • Budynek techniczny (RAR, 19.8 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 256.6 KiB)
 • Przedłużenie terminu (PDF, 224.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.7 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 317.4 KiB)
4 2019-02-01 2019-02-20 10:00:00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 189.3 KiB)
 • Przedmiar (DOCX, 22.8 KiB)
 • SIWZ -pierwsza strona (PDF, 268.1 KiB)
 • Mapa (PDF, 1.3 MiB)
 • PFU (PDF, 16.2 MiB)
 • Wyjaśnienia do PFU (DOCX, 23 KiB)
 • Wyjaśnienia II do - PFU (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 278.7 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 285.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 568.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
5 2019-01-15 2019-01-30 10:00:00 Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 188.8 KiB)
 • SIWZ -pierwsza strona (PDF, 260 KiB)
 • Zestawienie kosztów (XLS, 37 KiB)
 • PFU (PDF, 13 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 262.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 270.8 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 564.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 19.1 KiB)
6 2018-12-13 2018-12-20 12:00:00 Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 42.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 110.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 136.8 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ (DOCX, 16.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 289 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 525.5 KiB)
7 2018-12-06 2018-12-21 10:00:00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 188.2 KiB)
 • Szacunkowe zestawienie kosztów (DOCX, 19 KiB)
 • PFU (PDF, 16.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 21.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 272.3 KiB)
 • Ocena ofert (DOCX, 32.9 KiB)
 • Wybór oferty -poprawiony (PDF, 281.4 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 284.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 342.7 KiB)
8 2018-12-05 2018-12-20 10:00:00 Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 188.5 KiB)
 • Szacunkowe zestawienie kosztów (XLS, 37 KiB)
 • PFU (PDF, 13 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.4 KiB)
9 2018-11-09 2018-11-28 10:00:00 Przebudowa gminnych dróg dojazdowych do pól uprawnych w miejscowościach Wolimirzyce i Ojerzyce. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 78.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 699 KiB)
 • Przedmiar -Ojerzyce (PDF, 36.9 KiB)
 • Trasa Ojerzyce (PDF, 558.7 KiB)
 • Trasa Wolimierzyce (PDF, 321.7 KiB)
 • Przedmiar Wolimirzyce (PDF, 37.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.5 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 137 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 72 KiB)
 • Opis Techniczny -Wolimirzyce (PDF, 2.5 MiB)
 • Opis Techniczny Ojerzyce (DOCX, 14.8 KiB)
 • Formularz rozliczeniowy (DOCX, 16.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 479.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 350.3 KiB)
10 2018-09-18 2018-10-11 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków miejscowości Smardzewo. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ -pierwsza strona (PDF, 214.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 129.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 34.2 KiB)
 • Oświadczenie art.24 (DOCX, 34.1 KiB)
 • Oświadczenie art.25 (DOCX, 34.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 111.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTM, 26.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ i przedłużenie terninu (PDF, 220.9 KiB)
 • Przedmiar- kanalizacja (PDF, 81.4 KiB)
 • Kasnalizacja -sieć (RAR, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 584.5 KiB)
 • Technologia (PDF, 202 KiB)
 • Technologia rys.1 (PDF, 749.6 KiB)
 • Technologia -rys.3 (PDF, 438.7 KiB)
 • Technologia rys.4 (PDF, 614.2 KiB)
 • Technologia rys.5 (PDF, 1021.4 KiB)
 • Technologia rys.6 (PDF, 711.5 KiB)
 • Technologia rys.7 (PDF, 1.3 MiB)
 • Technologia rys.8 (PDF, 559.9 KiB)
 • Technologia rys.9(1) (PDF, 558.6 KiB)
 • Technologia rys.9 (PDF, 558.6 KiB)
 • Technologia rys.10 (PDF, 1.4 MiB)
 • Technologia rys.11 (PDF, 427.2 KiB)
 • STWiOR-oczyszczalnia (PDF, 2.8 MiB)
 • STWiOR-oczyszczalnia(2) (PDF, 2.8 MiB)
 • STWiOR-oczyszczalnia(3) (PDF, 2.8 MiB)
 • STWiOR-oczyszczalnia (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiary-oczyszczalnia (RAR, 163.9 KiB)
 • Budynek techniczny-1 (RAR, 4.1 MiB)
 • Budynek techniczny-2 (RAR, 19.8 MiB)
 • Projekt zgospodarowania terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • OS i K -branża elektryczna (RAR, 50.8 MiB)
 • Projekt (RAR, 19.4 MiB)
 • Projekt(1) (RAR, 19.4 MiB)
 • Technologia - rys.2(1) (PDF, 42.8 MiB)
 • Technologia rys.2 (PDF, 42.8 MiB)
 • Technologia -opis (PDF, 10.7 MiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (PDF, 317.8 KiB)
 • Informacja RODO (DOCX, 19.2 KiB)
 • Klauzula RODO (DOCX, 19.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 331.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu