ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodników na terenie Gminy Szczaniec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Przedmiar robót Dąbrówka M. (PDF, 251.5 KiB)
 • Opis techniczny Dąbrówka m. (PDF, 176.6 KiB)
 • Mapa poglądowa-Dąbrówka M. (PDF, 605.3 KiB)
 • Przekrój Dąbrówka M. (PDF, 370.9 KiB)
 • Przedmiar - Kożminek (PDF, 228.3 KiB)
 • Opis techniczny -Kożminek (DOCX, 16.4 KiB)
 • Mapa poglądowa -Koźminek (PDF, 259.8 KiB)
 • Przedmiar - Myszęcin (PDF, 245.7 KiB)
 • Opis techniczny- Myszęcin (DOCX, 31.6 KiB)
 • Mapa poglądowa - Myszęcin (PDF, 503.4 KiB)
 • Przedmiar -Opalewo (PDF, 234 KiB)
 • Opis techniczny-Opalewo (DOCX, 31.3 KiB)
 • Mapa poglądowa- Opalewo (PDF, 1.1 MiB)
 • Przekrój - Opalewo (PDF, 317.1 KiB)
 • Przedmiar - Ojerzyce (PDF, 235.8 KiB)
 • Mapa - Ojerzyce (PDF, 616.5 KiB)
 • Opis techniczny - Ojerzyce (DOCX, 36 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.4 KiB)
 • SIWZ - pierwsza strona (PDF, 240.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 160.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 328.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec dz.nr 116/2-III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 312 KiB)
 • Prrzedmiar do PFU (DOCX, 25.6 KiB)
 • PFU (PDF, 978.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 29 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 300.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 308.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec, dz. nr 116/2 -II.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.1 KiB)
 • SIWZ -pierwsza strona (PDF, 273.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 311.3 KiB)
 • Przedmiar do PFU (DOCX, 25.6 KiB)
 • PFU (PDF, 978.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 331 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec, dz. nr 116/2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (DOCX, 33.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 29.1 MiB)
 • PFU (PDF, 1013.1 KiB)
 • Przedmiar do PFU (DOCX, 21.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.4 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 321.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.2 KiB)
 • SIWZ - pierwsza strona (PDF, 308.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 273.4 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 81.4 KiB)
 • Kanalizacja -sieć (RAR, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja Tech. (PDF, 584.5 KiB)
 • Technologia (PDF, 202 KiB)
 • Technologia (PDF, 10.7 MiB)
 • Technologia (PDF, 749.6 KiB)
 • Technologia (PDF, 42.8 MiB)
 • Technologia (PDF, 438.7 KiB)
 • Technologia (PDF, 614.2 KiB)
 • Technologia (PDF, 1021.4 KiB)
 • Technologia (PDF, 711.5 KiB)
 • Technologia (PDF, 1.3 MiB)
 • Technologia (PDF, 559.9 KiB)
 • Technologia (PDF, 558.6 KiB)
 • Technologia (PDF, 1.4 MiB)
 • Technologia (PDF, 427.2 KiB)
 • Projekt (RAR, 19.4 MiB)
 • OSiK-branża elektr. (RAR, 50.8 MiB)
 • Zgospodarowanie terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • STWOiR (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 163.9 KiB)
 • Budynek tech. (RAR, 4.1 MiB)
 • Budynek techniczny (RAR, 19.8 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 256.6 KiB)
 • Przedłużenie terminu (PDF, 224.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.7 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 317.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 189.3 KiB)
 • Przedmiar (DOCX, 22.8 KiB)
 • SIWZ -pierwsza strona (PDF, 268.1 KiB)
 • Mapa (PDF, 1.3 MiB)
 • PFU (PDF, 16.2 MiB)
 • Wyjaśnienia do PFU (DOCX, 23 KiB)
 • Wyjaśnienia II do - PFU (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 278.7 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 285.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 568.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 188.8 KiB)
 • SIWZ -pierwsza strona (PDF, 260 KiB)
 • Zestawienie kosztów (XLS, 37 KiB)
 • PFU (PDF, 13 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 262.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 270.8 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 564.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 19.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 42.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 110.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 136.8 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ (DOCX, 16.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 289 KiB)
 • Ocena ofert (PDF, 525.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 188.2 KiB)
 • Szacunkowe zestawienie kosztów (DOCX, 19 KiB)
 • PFU (PDF, 16.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 21.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 272.3 KiB)
 • Ocena ofert (DOCX, 32.9 KiB)
 • Wybór oferty -poprawiony (PDF, 281.4 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 284.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 342.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 188.5 KiB)
 • Szacunkowe zestawienie kosztów (XLS, 37 KiB)
 • PFU (PDF, 13 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji