ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-01 2018-03-16 10:00:00 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo” rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (HTM, 98.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 113.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr (DOCX, 34.1 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 2 (DOCX, 35.3 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 3 (DOCX, 34.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 4 (DOCX, 34.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 5 (DOCX, 34.1 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 6 (DOC, 179 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 (DOCX, 17 KiB)
 • Przedmiary oczyszczalnia (RAR, 163.9 KiB)
 • STWiOR-OŚ (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 163.9 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • OŚ i K -branża elektryczna (RAR, 50.8 MiB)
 • Projekt (RAR, 19.4 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 10.7 MiB)
 • Technologia- rys 1 (PDF, 749.6 KiB)
 • Technologia rys.2 (PDF, 42.8 MiB)
 • Technologia -rys. 3 (PDF, 438.7 KiB)
 • Technologia rys.4 (PDF, 614.2 KiB)
 • Technologia rys.5 (PDF, 1021.4 KiB)
 • Technologia rys.6 (PDF, 711.5 KiB)
 • Technologia rys.7 (PDF, 1.3 MiB)
 • Technologia rys.8 (PDF, 559.9 KiB)
 • Technologia rys. 9 (PDF, 558.6 KiB)
 • Technologia rys.10 (PDF, 1.4 MiB)
 • Technologia rys.11 (PDF, 427.2 KiB)
 • Przedmiar- oczyszczalnia (PDF, 202 KiB)
 • STWiOR - sieć kanalizacyjna (PDF, 584.5 KiB)
 • Opis Techniczny-sieć kan. (PDF, 298.7 KiB)
 • Rysunki - sieć kanalizacyjna (RAR, 1.9 MiB)
 • Przedmiar - sieć kanalizacyjna (PDF, 81.4 KiB)
 • Projekt bud.tech.nr 1 (RAR, 4.1 MiB)
 • Projekt - bud.tech. nr 2 (RAR, 19.8 MiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 288.9 KiB)
 • Odpowiedź do SIWZ (DOCX, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 253.8 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 304.2 KiB)
2 2018-02-26 2018-03-12 10:00:00 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1211 na odcinku Myszęcin -Szczaniec ,Gmina Szczaniec -II. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 118.2 KiB)
 • SIWZ i wzór umowy (DOCX, 122.9 KiB)
 • Załącznik do SIWZ- nr 2 (DOCX, 137.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 3 (DOCX, 136.9 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 4 (DOCX, 134.3 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 5 (DOCX, 136.8 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 (DOC, 234 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 8 (DOCX, 152.6 KiB)
 • Przedmiar -wycinka drzew (PDF, 233.2 KiB)
 • Przedmiar -roboty drogowe (PDF, 267.7 KiB)
 • Opis Techniczny (PDF, 174.8 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 1.3 MiB)
 • SST-ścieżka (PDF, 1.3 MiB)
 • Plasn orientacyjny (PDF, 318.8 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.2 MiB)
 • Przekroje (PDF, 370.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytania nr 1 (PDF, 386.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 431.1 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 315.1 KiB)
3 2018-01-31 2018-02-19 10:00:00 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1211F na odcinku Myszęcin –Szczaniec, Gmina Szczaniec. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 106.7 KiB)
 • SIWZ i wzór umowy (DOCX, 120.3 KiB)
 • SIWZ - strona tytułowa (PDF, 186.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 885.6 KiB)
 • Opis Techniczny (PDF, 173.7 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 1.3 MiB)
 • SST-ścieżka (PDF, 1 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 290.4 KiB)
 • Rys.1 Plan orientacyjny (PDF, 318.9 KiB)
 • Rys.2 Plan sytuacyjny (PDF, 1.2 MiB)
 • Rys. 3 Przekroje normalne (PDF, 366.5 KiB)
 • Opowiedzi na pytania do SIWZ nr 2 (PDF, 256.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 1 (PDF, 305.9 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ nr 1 (PDF, 274.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 po modyfikacji (DOCX, 134.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 5 po modyfikacji (DOCX, 137.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 po modyfikacji (DOCX, 141 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ nr 2 (PDF, 244.7 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (HTM, 20.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytania nr 3 (PDF, 234.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 299 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 312.6 KiB)
4 2018-01-18 2018-02-09 10:00:00 Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków,sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczaniec. rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 115.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 143.1 KiB)
 • Wzór umowy - OŚ i kan. (DOC, 179 KiB)
 • Oferta - OŚ i kan. (DOCX, 34.3 KiB)
 • Wzór umowy-wodociąg (DOC, 175.5 KiB)
 • Oferta- wodociąg (DOCX, 34.3 KiB)
 • Wzór umowy -oczszczalnie przyd. (DOC, 179 KiB)
 • Oferta - oczyszczalnie przydomowe (DOCX, 25.5 KiB)
 • Przedmiar robót- wodociąg (PDF, 75.7 KiB)
 • Opis do przedmiaru-wodociąg (PDF, 37 KiB)
 • Opis projektu budow.-wodociąg (PDF, 108.4 KiB)
 • Plan BIOZ-wodociąg (PDF, 57.4 KiB)
 • STWiOR-wodociąg (PDF, 225.6 KiB)
 • Część rysunkowa-wodociąg (RAR, 3.1 MiB)
 • Przedmiar sieć kanalizacyjna (PDF, 81.4 KiB)
 • Rysunki -sieć kanalizacyjna (RAR, 1.9 MiB)
 • Opis techniczny-sieć kanalizacyjna (PDF, 298.7 KiB)
 • STWiOR - sieć kanalizacyjna (PDF, 584.5 KiB)
 • Przedmiar -oczyszczalnia ścieków (PDF, 202 KiB)
 • STOiWR - oczyszczalnia ścieków (PDF, 202 KiB)
 • Projekt-oczyszczalnia (PDF, 10.7 MiB)
 • Projekt oczyszczalnia ścieków (RAR, 19.4 MiB)
 • Branża elektryczna OSiK (RAR, 50.8 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • Przedmiary -oczyszcalnia (RAR, 163.9 KiB)
 • STOiWR- Oczyszczalnia (PDF, 2.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 41.2 KiB)
 • Lista POŚ (PDF, 83.7 KiB)
 • Rysunki szczegółowe POŚ (RAR, 4.9 MiB)
 • STWiOR - POŚ (RAR, 1.9 MiB)
 • POŚ- Koźminek (RAR, 4.1 MiB)
 • POŚ- Dąbrówka Mała (RAR, 5.4 MiB)
 • POPŚ - Kiełcze (RAR, 6.8 MiB)
 • POŚ- Nowe Karcze (RAR, 6.6 MiB)
 • POŚ -Brudzewo (RAR, 8.1 MiB)
 • POŚ-Opalewo (RAR, 12.4 MiB)
 • POŚ-Wilenko (RAR, 19 MiB)
 • POŚ-Wolimirzyce (RAR, 14.9 MiB)
 • Wyjaśnhienia do SIWZ nr 1 (DOCX, 16 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 567.2 KiB)
 • Unieważnienie I częśći postępowania (PDF, 331.3 KiB)
 • Roztrzygnięcie przetargu-wybór oferty (PDF, 692.9 KiB)
5 2018-01-17 2018-02-01 10:00:00 Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Sali wielofunkcyjnej i pomieszczeń przynależnych do Szczanieckiego Ośrodka Kultury.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ i wzór umowy (PDF, 958.7 KiB)
 • PFU-opis (PDF, 272.2 KiB)
 • Okładka PFU (PDF, 907.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 745.8 KiB)
 • Rysunek 1.0 (PDF, 1.5 MiB)
 • Rysunek 2.0 (JPG, 2.2 MiB)
 • Rysunek 3.0 (JPG, 2.4 MiB)
 • Rysunek 4.0 (JPG, 2.5 MiB)
 • Rysunek 5.0 (PDF, 1 MiB)
 • Rysunek 6.0 (JPG, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 392 KiB)
6 2018-01-15 2018-02-07 10:00:00 Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 376 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 46 KiB)
 • PFU (DOCX, 1.5 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 100.2 KiB)
 • Szacunkowe zestawienie kosztów (DOCX, 21.3 KiB)
 • Wytyczne dla opraw oświetleniowych (XLSX, 61.2 KiB)
 • Lokalizacja nowych punktów (DOCX, 18 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 47.3 KiB)
 • SIWZ-pierwsza strona (PDF, 239.2 KiB)
 • Odwołanie (PDF, 19.5 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 195.8 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (DOCX, 14.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 3 (DOCX, 14.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 252.4 KiB)
 • Przystąpienie do odwołania (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 319.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 306.4 KiB)
7 2017-12-22 2018-01-12 10:00:00 Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury rozstrzygnięty
 • Ogło9szenie o zamówieniu (HTML, 192.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 107.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 106.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 104.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 109 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 114.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 118.5 KiB)
 • PFU (PDF, 243.8 KiB)
 • Rysunek 1.0. (PDF, 1.2 MiB)
 • Rysunek 2.0 (PDF, 211 KiB)
 • Rysunek nr 1.0. (PDF, 1.5 MiB)
 • Rysunek nr 2.0. (JPG, 2.2 MiB)
 • Rysunek nr 3.0 (JPG, 2.4 MiB)
 • Rysunek nr 4.0 (JPG, 2.5 MiB)
 • Rysunek nr 5.0 (PDF, 1 MiB)
 • Rtysunek nr 6.0 (JPG, 2.2 MiB)
 • Opis PFU (PDF, 281.9 KiB)
 • Okładka do PFU (PDF, 907.2 KiB)
 • Modefikacja do SIWZ (PDF, 473.6 KiB)
 • Formularz oferowy-nowe brzmienie (DOC, 194 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ- nr 2 (DOC, 216.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 512.8 KiB)
 • Uniweażnienie --części 2 (PDF, 351 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 455.3 KiB)
8 2017-12-13 2017-12-21 10:00:00 Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Szczaniec do placówek oświatowych oraz sprawowanie opieki nad tymi dziećmi. rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 538.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 306.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 831.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 42 KiB)
9 2017-07-28 2017-08-16 10:00:00 Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 9.7 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 6.3 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr2 (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 39 KiB)
 • Przedmiar elektryczny (PDF, 2.8 MiB)
 • Predmiar sanitarny (PDF, 202.6 KiB)
 • Przedmiar ogólnobudowlany (PDF, 289.3 KiB)
 • PB-rys 01 (PDF, 15.6 MiB)
 • PB-rys 02 (PDF, 1.2 MiB)
 • PB-rys 03 (PDF, 177.7 KiB)
 • PB-rys.04 (PDF, 400.7 KiB)
 • PB-rys 05 (PDF, 209.6 KiB)
 • PB-rys 06 (PDF, 354.8 KiB)
 • PB-rys 07 (PDF, 183 KiB)
 • PB-rys 08 (PDF, 179 KiB)
 • PB-rys 09 (PDF, 1.9 MiB)
 • PB-rys 10 (PDF, 1.6 MiB)
 • PB rys. 11 (PDF, 166.6 KiB)
 • PB-rys.12 (PDF, 114 KiB)
 • PB-rys 13 (PDF, 129.6 KiB)
 • PB-RYs 14 (PDF, 158.9 KiB)
 • PB-rys 15 (PDF, 77.8 KiB)
 • PB-rys 16 (PDF, 112.3 KiB)
 • PB rys 17 (PDF, 98.3 KiB)
 • PB rys 18 (PDF, 133.5 KiB)
 • PB-rys 19 (PDF, 121.6 KiB)
 • PB rys.20 (PDF, 25.1 MiB)
 • STWiOR (PDF, 6.8 MiB)
 • PB- branża instalacyjna (PDF, 20.9 MiB)
 • PB-rys 19 (PDF, 121.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 110 KiB)
 • Branża elektr.rys.01 (PDF, 1.2 MiB)
 • Branża elektr.rys.02 (PDF, 1 MiB)
 • Brazżalektr.rys.03 (PDF, 2.5 MiB)
 • Branża elektr. rys.04 (PDF, 1.1 MiB)
 • Branża elektr. rys.05 (PDF, 2.2 MiB)
 • Branża elektryczna rys.06 (PDF, 1.2 MiB)
 • Branża elektryczna rys.07 (PDF, 1.1 MiB)
 • Branża elektr.rys.08 (PDF, 1022.2 KiB)
 • Branża elektr. rys 09 (PDF, 474.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 467.5 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ (PDF, 187.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zebraniu wykonawców (PDF, 294.5 KiB)
 • protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 324.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 713.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 932.4 KiB)
10 2017-06-28 2017-07-14 10:00:00 Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu. rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (DOC, 94 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 16 MiB)
 • STWiOR-OPS (PDF, 4.4 MiB)
 • STWiOR -SZOK (PDF, 6.8 MiB)
 • Umowa -wzór (DOC, 158 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia-nieaktualny (DOC, 56.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 85.2 KiB)
 • Przedmiary-SZOK (RAR, 2.1 MiB)
 • Przedmiary - OPS (RAR, 847 KiB)
 • PB-branża budowlana- SZOK (RAR, 10.1 MiB)
 • PB-Branża elektryczna-SZOK (RAR, 10.1 MiB)
 • PB-Braża instalacyjna -SZOK (PDF, 20.9 MiB)
 • PB-branża budowlana-OPS (RAR, 39.6 MiB)
 • PB-branża instalacyjna-OPS (PDF, 10.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zebraniu wykonawców (PDF, 297.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia -aktualny (DOC, 59 KiB)
 • Modyfikacja I (PDF, 243.4 KiB)
 • Modyfikacja-2 (PDF, 749.5 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 365.7 KiB)
 • Unieważnienie I części przetargu (PDF, 335.2 KiB)
 • Zaproszenie i wybór oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 855 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu