ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 28196
Interpretacje prawne 672
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 4341
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 6718
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 3317
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 3171
Aktualności 210
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 2364
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 1907
Gminna Ewidencja Zabytków 1569
Rada Gminy 0
Skład Rady Gminy 13317
Komisje Rady Gminy 5486
Akty prawne 298008
Interpelacje 20154
terminarz sesji i komisji 2006
Jednostki pomocnicze 2239
Szczaniec 1120
Statut 2076
Władza sołecka 1928
Fundusz sołecki 835
rok 2016 3268
Dokumenty sołectwa 4434
Smardzewo 1163
Statut 1926
Władza Sołecka 1533
Fundusz sołecki 790
rok 2016 3315
Dokumenty sołectwa 1886
Wilenko 1117
Statut 1790
Władza sołecka 1492
Fundusz sołecki 763
rok 2016 2812
Dokumenty sołectwa 2824
Wolimirzyce 935
Statut 1676
Władza sołecka 1707
Fundusz sołecki 771
rok 2016 2871
Dokumenty sołectwa 2852
Opalewo 1161
Statut 1522
Władza sołecka 1349
Fundusz sołecki 1462
rok 2016 2831
Dokumenty sołectwa 1919
Ojerzyce 1006
Statut 1855
Władza sołecka 1670
Fundusz sołecki 722
rok 2016 3131
Dokumenty sołectwa 2459
Myszęcin 1588
Statut 1764
Władza sołecka 2855
Fundusz sołecki 817
rok 2016 2476
Dokumenty sołectwa 3620
Koźminek 1132
Statut 1616
Władza sołecka 1312
Fundusz sołecki 806
rok 2016 1962
Dokumenty sołectwa 1891
Kiełcze 927
Statut 1565
Władza sołecka 1748
Fundusz sołecki 691
rok 2016 1982
Dokumenty sołectwa 3784
Dąbrówka Mała 985
Statut 1486
Władza sołecka 1383
Fundusz sołecki 677
rok 2016 3251
Dokumenty sołectwa 1348
Brudzewo 1556
Statut 1341
Władza sołecka 2248
Fundusz sołecki 1277
rok 2016 2511
Dokumenty sołectwa 1409
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 6241
Budżet Gminy Szczaniec 1864
Rok 2012 3701
Rok 2013 3048
Rok 2014 3964
Rok 2015 3345
Rok 2016 5570
Rok 2017 1191
Rok 2018 1410
ORGANIZACJA URZĘDU 5237
Interpretacje przepisów prawa 17951
Oświadczenia majątkowe 12763
Oświadczenia majątkowe 3728
Radni - kadencja 2010-2014 28986
Radni - kadencja 2014-2018 24767
za rok 2016 9496
za rok 2017 2302
na koniec kadencji 146
Pracownicy Urzędu Gminy 18694
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 21842
Druki oświadczeń majątkowych 2946
Statut Gminy Szczaniec 6239
Referendum Ogólnokrajowe 1515
Wybory 11017
Wybory Ławników 2777
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 645
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 836
harmonogram dyżurów 144
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 24164
Uchwały 477
Analiza stanu gospodarki odpadami 637
Rok 2015 428
Rok 2016 1054
Rok 2017 152
Sprawozdania 460
Rok 2015 355
Rok 2016 917
rok 2017 487
rok 2018 288
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2209
Przetargi 68029
Sprawy petentów 2393
Ogłoszenia o pracy 22393
Aktualne 7859
W toku 9638
Wyniki 26986
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 100320
Rejestr informacji o środowisku 77638
Zamówienia publiczne 70791
Aktualne 76276
W toku 30641
Wyniki 33946
Archiwalne 34052
Wyniki innych postępowań 23911
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 90774
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 19044
Ochrona Środowiska 5058
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 954
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 2935
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 3132
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 3936
PETYCJE 536
Rok 2017 554
Pracownicy młodociani 57
Rok 2018 38
Obwieszczenia 64390
Rada Gminy 700
Zarządzenia Wójta 10556
Rok 2012 34382
Rok 2013 20924
Rok 2014 1259
Rok 2015 61007
Rok 2016 43839
rok 2017 12046
Rok 2018 946
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 4855
Do pobrania 22325
Mienie Gminy 5409
Informacja o stanie mienia 2016 r. 869
Kontrole 1463
Rok 2015 1760
Rok 2014 1367
Rok 2016 2088
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 8249
Pożytek publiczny 2014 1750
Pożytek Publiczny 2015 5197
Pożytek publiczny 2016 22837
Pożytek Publiczny 2017 16182
Pożytek Publiczny 2018 9594
Informacje 5857
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3479
Rok 2015 932
2017 3489
2016 597
Co i jak załatwić 2706
Referaty 1423
Sprawy 1237
Wniosek 500 plus 9107
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 11315
Pomoc Publiczna w roku 2017 195
Ogłoszenia 50514
Spólki Wodne 279
Stypendia 5093
Radca Prawny 3328
Konsultacje 1621
Rejestry Publiczne 5101
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 390
Sprawozdania 167
2016 50
I kwartał 205
II kwartał 102
III kwartał 82
IV kwartał 132
2017 40
I kwartał 90
II kwartał 143
III kwartał 98
IV kwartał 152
2018 212
2015 133

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 445894
Redakcja biuletynu 2416
Mapa serwisu 2672
Statystyki 2687
Kanały RSS 1932
Kontakt 30251

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec