ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 21483
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 2917
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 4883
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 1961
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 1929
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 1220
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 788
Gminna Ewidencja Zabytków 221
Rada Gminy 0
Skład Rady Gminy 9824
Komisje Rady Gminy 3558
Akty prawne 154567
Interpelacje 10934
terminarz sesji i komisji 754
Jednostki pomocnicze 1441
Szczaniec 741
Statut 1187
Władza sołecka 1142
Fundusz sołecki 513
rok 2016 1801
Dokumenty sołectwa 2553
Smardzewo 786
Statut 1011
Władza Sołecka 902
Fundusz sołecki 461
rok 2016 1881
Dokumenty sołectwa 1089
Wilenko 653
Statut 997
Władza sołecka 887
Fundusz sołecki 472
rok 2016 1638
Dokumenty sołectwa 1590
Wolimirzyce 571
Statut 972
Władza sołecka 993
Fundusz sołecki 455
rok 2016 1473
Dokumenty sołectwa 1525
Opalewo 696
Statut 800
Władza sołecka 806
Fundusz sołecki 812
rok 2016 1501
Dokumenty sołectwa 1084
Ojerzyce 583
Statut 981
Władza sołecka 950
Fundusz sołecki 417
rok 2016 1639
Dokumenty sołectwa 1375
Myszęcin 1003
Statut 976
Władza sołecka 1792
Fundusz sołecki 505
rok 2016 1356
Dokumenty sołectwa 2148
Koźminek 656
Statut 869
Władza sołecka 777
Fundusz sołecki 456
rok 2016 1070
Dokumenty sołectwa 1045
Kiełcze 555
Statut 859
Władza sołecka 1028
Fundusz sołecki 413
rok 2016 1105
Dokumenty sołectwa 2117
Dąbrówka Mała 590
Statut 783
Władza sołecka 851
Fundusz sołecki 419
rok 2016 1847
Dokumenty sołectwa 765
Brudzewo 929
Statut 794
Władza sołecka 1422
Fundusz sołecki 739
rok 2016 1321
Dokumenty sołectwa 871
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 4795
Budżet Gminy Szczaniec 1141
Rok 2012 2226
Rok 2013 1788
Rok 2014 2300
Rok 2015 1855
Rok 2016 3574
Rok 2017 27
Rok 2018 104
ORGANIZACJA URZĘDU 2409
Interpretacje przepisów prawa 16498
Oświadczenia majątkowe 11609
Oświadczenia majątkowe 3056
Radni - kadencja 2010-2014 20092
Radni - kadencja 2014-2018 14146
za rok 2016 3057
Pracownicy Urzędu Gminy 12651
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 13946
Druki oświadczeń majątkowych 2052
Statut Gminy Szczaniec 4618
Referendum Ogólnokrajowe 1059
Wybory 9867
Wybory Ławników 1819
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 435
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 14795
Uchwały 255
Analiza stanu gospodarki odpadami 258
Rok 2015 229
Rok 2016 457
Sprawozdania 206
Rok 2015 201
Rok 2016 462
rok 2017 114
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 902
Przetargi 42386
Sprawy petentów 1849
Ogłoszenia o pracy 17150
Aktualne 5251
W toku 7942
Wyniki 19136
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 73395
Rejestr informacji o środowisku 45290
Zamówienia publiczne 41221
Aktualne 49677
W toku 14623
Wyniki 16514
Archiwalne 16743
Wyniki innych postępowań 10555
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 56988
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 9341
Ochrona Środowiska 3789
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 702
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 2072
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 2088
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 2612
PETYCJE 59
Rok 2017 55
Pracownicy młodociani 0
Wniosek o dofinansowanie pracowników młodocianych 6472
Obwieszczenia 33235
Rada Gminy 205
Zarządzenia Wójta 7287
Rok 2012 22467
Rok 2013 12774
Rok 2014 774
Rok 2015 34982
Rok 2016 24055
rok 2017 4667
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 3588
Do pobrania 15406
Mienie Gminy 4025
Informacja o stanie mienia 2016 r. 387
Kontrole 1024
Rok 2015 1105
Rok 2014 842
Rok 2016 1287
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 6058
Pożytek publiczny 2014 1264
Pożytek Publiczny 2015 3555
Pożytek publiczny 2016 17350
Pożytek Publiczny 2017 11858
Pożytek Publiczny 2018 26
Informacje 3777
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 1839
Rok 2015 579
2017 2076
2016 278
Co i jak załatwić 2173
Referaty 1210
Sprawy 1010
Wniosek 500 plus 5548
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 8573
Ogłoszenia 37900
Stypendia 3558
Radca Prawny 2137
Konsultacje 1154
Rejestry Publiczne 3646

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 245420
Redakcja biuletynu 1824
Mapa serwisu 1984
Statystyki 2040
Kanały RSS 1382
Kontakt 19572

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec