ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 25516
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 3859
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 6069
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 2822
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 2726
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 1968
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 1558
Gminna Ewidencja Zabytków 1071
Rada Gminy 0
Skład Rady Gminy 11897
Komisje Rady Gminy 4674
Akty prawne 223498
Interpelacje 16023
terminarz sesji i komisji 1478
Jednostki pomocnicze 1953
Szczaniec 990
Statut 1684
Władza sołecka 1623
Fundusz sołecki 713
rok 2016 2681
Dokumenty sołectwa 3655
Smardzewo 1033
Statut 1522
Władza Sołecka 1252
Fundusz sołecki 662
rok 2016 2697
Dokumenty sołectwa 1547
Wilenko 942
Statut 1477
Władza sołecka 1237
Fundusz sołecki 655
rok 2016 2323
Dokumenty sołectwa 2250
Wolimirzyce 806
Statut 1365
Władza sołecka 1420
Fundusz sołecki 641
rok 2016 2261
Dokumenty sołectwa 2248
Opalewo 976
Statut 1213
Władza sołecka 1140
Fundusz sołecki 1189
rok 2016 2253
Dokumenty sołectwa 1498
Ojerzyce 851
Statut 1438
Władza sołecka 1342
Fundusz sołecki 574
rok 2016 2504
Dokumenty sołectwa 1998
Myszęcin 1332
Statut 1417
Władza sołecka 2417
Fundusz sołecki 671
rok 2016 1949
Dokumenty sołectwa 2955
Koźminek 929
Statut 1280
Władza sołecka 1040
Fundusz sołecki 659
rok 2016 1564
Dokumenty sołectwa 1513
Kiełcze 809
Statut 1249
Władza sołecka 1449
Fundusz sołecki 563
rok 2016 1595
Dokumenty sołectwa 3087
Dąbrówka Mała 816
Statut 1191
Władza sołecka 1156
Fundusz sołecki 568
rok 2016 2598
Dokumenty sołectwa 1091
Brudzewo 1309
Statut 1097
Władza sołecka 1847
Fundusz sołecki 1014
rok 2016 1970
Dokumenty sołectwa 1156
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 5673
Budżet Gminy Szczaniec 1566
Rok 2012 3139
Rok 2013 2610
Rok 2014 3321
Rok 2015 2745
Rok 2016 4744
Rok 2017 595
Rok 2018 604
ORGANIZACJA URZĘDU 4192
Interpretacje przepisów prawa 17278
Oświadczenia majątkowe 12218
Oświadczenia majątkowe 3465
Radni - kadencja 2010-2014 24640
Radni - kadencja 2014-2018 19525
za rok 2016 6503
Pracownicy Urzędu Gminy 15513
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 17396
Druki oświadczeń majątkowych 2613
Statut Gminy Szczaniec 5611
Referendum Ogólnokrajowe 1383
Wybory 10232
Wybory Ławników 2435
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 567
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 20687
Uchwały 392
Analiza stanu gospodarki odpadami 452
Rok 2015 366
Rok 2016 784
Rok 2017 68
Sprawozdania 374
Rok 2015 305
Rok 2016 725
rok 2017 310
rok 2018 88
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1765
Przetargi 54984
Sprawy petentów 2189
Ogłoszenia o pracy 19737
Aktualne 6521
W toku 8772
Wyniki 22792
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 85889
Rejestr informacji o środowisku 63404
Zamówienia publiczne 56330
Aktualne 61091
W toku 22280
Wyniki 25078
Archiwalne 25184
Wyniki innych postępowań 16615
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 75648
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 14628
Ochrona Środowiska 4578
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 847
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 2515
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 2721
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 3356
PETYCJE 370
Rok 2017 334
Pracownicy młodociani 0
Wniosek o dofinansowanie pracowników młodocianych 7940
Obwieszczenia 49003
Rada Gminy 486
Zarządzenia Wójta 8967
Rok 2012 28390
Rok 2013 17049
Rok 2014 1052
Rok 2015 49360
Rok 2016 35093
rok 2017 8656
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 4440
Do pobrania 19280
Mienie Gminy 4982
Informacja o stanie mienia 2016 r. 663
Kontrole 1301
Rok 2015 1514
Rok 2014 1137
Rok 2016 1741
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 7390
Pożytek publiczny 2014 1529
Pożytek Publiczny 2015 4401
Pożytek publiczny 2016 20283
Pożytek Publiczny 2017 14261
Pożytek Publiczny 2018 3745
Informacje 5084
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2972
Rok 2015 798
2017 2877
2016 458
Co i jak załatwić 2525
Referaty 1341
Sprawy 1160
Wniosek 500 plus 8028
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 10221
Pomoc Publiczna w roku 2017 9
Ogłoszenia 45021
Spólki Wodne 117
Stypendia 4479
Radca Prawny 2926
Konsultacje 1453
Rejestry Publiczne 4484

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 336429
Redakcja biuletynu 2241
Mapa serwisu 2367
Statystyki 2449
Kanały RSS 1750
Kontakt 25747

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec