ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 27236
Interpretacje prawne 638
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 4179
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 6503
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 3136
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 3034
Aktualności 42
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 2242
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 1794
Gminna Ewidencja Zabytków 1359
Rada Gminy 0
Skład Rady Gminy 12734
Komisje Rady Gminy 5187
Akty prawne 265526
Interpelacje 18480
terminarz sesji i komisji 1817
Jednostki pomocnicze 2148
Szczaniec 1080
Statut 1930
Władza sołecka 1805
Fundusz sołecki 793
rok 2016 3057
Dokumenty sołectwa 4130
Smardzewo 1123
Statut 1766
Władza Sołecka 1411
Fundusz sołecki 745
rok 2016 3080
Dokumenty sołectwa 1753
Wilenko 1070
Statut 1682
Władza sołecka 1409
Fundusz sołecki 720
rok 2016 2628
Dokumenty sołectwa 2604
Wolimirzyce 895
Statut 1547
Władza sołecka 1596
Fundusz sołecki 721
rok 2016 2656
Dokumenty sołectwa 2573
Opalewo 1106
Statut 1412
Władza sołecka 1261
Fundusz sołecki 1343
rok 2016 2605
Dokumenty sołectwa 1721
Ojerzyce 956
Statut 1689
Władza sołecka 1520
Fundusz sołecki 668
rok 2016 2861
Dokumenty sołectwa 2283
Myszęcin 1490
Statut 1627
Władza sołecka 2710
Fundusz sołecki 765
rok 2016 2245
Dokumenty sołectwa 3343
Koźminek 1058
Statut 1498
Władza sołecka 1190
Fundusz sołecki 735
rok 2016 1795
Dokumenty sołectwa 1731
Kiełcze 884
Statut 1444
Władza sołecka 1621
Fundusz sołecki 631
rok 2016 1826
Dokumenty sołectwa 3504
Dąbrówka Mała 931
Statut 1370
Władza sołecka 1292
Fundusz sołecki 637
rok 2016 2985
Dokumenty sołectwa 1249
Brudzewo 1469
Statut 1255
Władza sołecka 2058
Fundusz sołecki 1156
rok 2016 2253
Dokumenty sołectwa 1312
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 6032
Budżet Gminy Szczaniec 1745
Rok 2012 3451
Rok 2013 2873
Rok 2014 3671
Rok 2015 3083
Rok 2016 5194
Rok 2017 879
Rok 2018 1019
ORGANIZACJA URZĘDU 4873
Interpretacje przepisów prawa 17663
Oświadczenia majątkowe 12607
Oświadczenia majątkowe 3660
Radni - kadencja 2010-2014 27149
Radni - kadencja 2014-2018 22595
za rok 2016 8223
za rok 2017 1510
Pracownicy Urzędu Gminy 17449
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 19910
Druki oświadczeń majątkowych 2816
Statut Gminy Szczaniec 6016
Referendum Ogólnokrajowe 1472
Wybory 10546
Wybory Ławników 2643
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 611
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 46
harmonogram dyżurów 26
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 22821
Uchwały 449
Analiza stanu gospodarki odpadami 572
Rok 2015 404
Rok 2016 913
Rok 2017 118
Sprawozdania 417
Rok 2015 336
Rok 2016 847
rok 2017 422
rok 2018 179
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2061
Przetargi 62589
Sprawy petentów 2317
Ogłoszenia o pracy 21390
Aktualne 7318
W toku 9316
Wyniki 25282
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 95692
Rejestr informacji o środowisku 71622
Zamówienia publiczne 65742
Aktualne 71163
W toku 27099
Wyniki 30297
Archiwalne 30386
Wyniki innych postępowań 20942
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 84387
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 17244
Ochrona Środowiska 4863
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 925
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 2775
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 2964
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 3720
PETYCJE 478
Rok 2017 472
Pracownicy młodociani 0
Wniosek o dofinansowanie pracowników młodocianych 8497
Obwieszczenia 57809
Rada Gminy 622
Zarządzenia Wójta 10019
Rok 2012 31894
Rok 2013 19490
Rok 2014 1180
Rok 2015 56184
Rok 2016 40288
rok 2017 10666
Rok 2018 559
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 4705
Do pobrania 21236
Mienie Gminy 5258
Informacja o stanie mienia 2016 r. 777
Kontrole 1403
Rok 2015 1665
Rok 2014 1256
Rok 2016 1951
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 7906
Pożytek publiczny 2014 1668
Pożytek Publiczny 2015 4949
Pożytek publiczny 2016 21841
Pożytek Publiczny 2017 15406
Pożytek Publiczny 2018 7863
Informacje 5584
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3356
Rok 2015 878
2017 3264
2016 547
Co i jak załatwić 2645
Referaty 1392
Sprawy 1210
Wniosek 500 plus 8798
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 10944
Pomoc Publiczna w roku 2017 114
Ogłoszenia 48568
Spólki Wodne 215
Stypendia 4901
Radca Prawny 3182
Konsultacje 1556
Rejestry Publiczne 4900
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 240
Sprawozdania 68
2016 17
I kwartał 75
II kwartał 34
III kwartał 22
IV kwartał 49
2017 15
I kwartał 21
II kwartał 27
III kwartał 27
IV kwartał 74
2018 70
2015 19

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 400883
Redakcja biuletynu 2358
Mapa serwisu 2565
Statystyki 2589
Kanały RSS 1873
Kontakt 28412

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec