ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 30919
Interpretacje prawne 751
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 1068
Skład Rady Gminy 344
Komisje Rady Gminy 336
Interpelacje 1178
Protokoły z Sesji Rady Gminy 478
Transmisje obrad Rady Gminy 591
plan pracy Rady Gminy na rok 2019 68
Skład Rady Gminy 14675
Komisje Rady Gminy 6380
Akty prawne 399727
Interpelacje 24876
terminarz sesji i komisji 2684
Oświadczenia majątkowe 13625
Oświadczenia majątkowe 4339
Radni - kadencja 2010-2014 33657
Radni - kadencja 2014-2018 29667
za rok 2016 12670
za rok 2017 4601
na koniec kadencji 628
Pracownicy Urzędu Gminy 22067
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 27031
radni kadenci 2018-2023 117
początek kadencji radnych 950
Druki oświadczeń majątkowych 3343
Jednostki pomocnicze 2604
Szczaniec 1310
Statut 2492
Władza sołecka 2295
Fundusz sołecki 973
rok 2016 3938
Dokumenty sołectwa 5454
Smardzewo 1310
Statut 2352
Władza Sołecka 1875
Fundusz sołecki 911
rok 2016 4089
Dokumenty sołectwa 2331
Wilenko 1286
Statut 2152
Władza sołecka 1818
Fundusz sołecki 868
rok 2016 3443
Dokumenty sołectwa 3485
Wolimirzyce 1083
Statut 1981
Władza sołecka 2077
Fundusz sołecki 877
rok 2016 3522
Dokumenty sołectwa 3467
Opalewo 1326
Statut 1828
Władza sołecka 1636
Fundusz sołecki 1751
rok 2016 3399
Dokumenty sołectwa 2377
Ojerzyce 1148
Statut 2231
Władza sołecka 2030
Fundusz sołecki 854
rok 2016 3746
Dokumenty sołectwa 3033
Myszęcin 1812
Statut 2121
Władza sołecka 3480
Fundusz sołecki 960
rok 2016 2992
Dokumenty sołectwa 4369
Koźminek 1331
Statut 1930
Władza sołecka 1632
Fundusz sołecki 930
rok 2016 2423
Dokumenty sołectwa 2300
Kiełcze 1072
Statut 1916
Władza sołecka 2151
Fundusz sołecki 818
rok 2016 2435
Dokumenty sołectwa 4678
Dąbrówka Mała 1138
Statut 1799
Władza sołecka 1666
Fundusz sołecki 787
rok 2016 3929
Dokumenty sołectwa 1626
Brudzewo 1843
Statut 1611
Władza sołecka 2694
Fundusz sołecki 1562
rok 2016 3031
Dokumenty sołectwa 1669
Statut Gminy Szczaniec 6877
Budżet Gminy Szczaniec 2044
Rok 2012 4417
Rok 2013 3559
Rok 2014 4669
Rok 2015 3972
Rok 2016 6442
Rok 2017 2030
Rok 2018 2306
Rok 2019 1248
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 4784
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 7406
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 3885
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 3623
Aktualności 657
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 2778
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 2298
Gminna Ewidencja Zabytków 2012
ORGANIZACJA URZĘDU 6291
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 6947
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola 202
Zarządzenia Wójta 12151
Rok 2012 41890
Rok 2013 25372
Rok 2014 1530
Rok 2015 74098
Rok 2016 54638
rok 2017 16102
Rok 2018 3145
rok 2019 471
Obwieszczenia 86613
Rada Gminy 958
Interpretacje przepisów prawa 18741
Referendum Ogólnokrajowe 1658
Wybory 11386
Wybory Ławników 3228
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 700
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 1882
harmonogram dyżurów 402
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2784
Przetargi 80803
Sprawy petentów 2613
Ogłoszenia o pracy 25299
Aktualne 9120
W toku 10495
Wyniki 31600
Rejestr informacji o środowisku 94489
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 113752
Zamówienia publiczne 89099
Aktualne 94142
W toku 41982
Wyniki 48112
Archiwalne 48236
Wyniki innych postępowań 34757
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 109325
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 24572
kadencja 2018-2023 96
protokół z sesji 192
Protokół z komisji 75
Ochrona Środowiska 5529
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 1060
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 3445
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 3589
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 4758
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 27906
Uchwały 601
Analiza stanu gospodarki odpadami 882
Rok 2015 508
Rok 2016 1344
Rok 2017 236
Sprawozdania 542
Rok 2015 437
Rok 2016 1167
rok 2017 660
rok 2018 556
rok 2019 47
Pracownicy młodociani 330
Rok 2018 140
PETYCJE 665
Rok 2017 783
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 5316
Do pobrania 26041
Mienie Gminy 5947
Informacja o stanie mienia 2016 r. 1102
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 8955
Pożytek publiczny 2014 1977
Pożytek Publiczny 2015 5818
Pożytek publiczny 2016 25371
Pożytek Publiczny 2017 18411
Pożytek Publiczny 2018 14171
Pożytek Publiczny 2019 2226
Informacje 6680
Kontrole 1634
Rok 2015 2029
Rok 2014 1623
Rok 2016 2462
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3841
Rok 2015 1053
2017 4108
2016 721
Wniosek 500 plus 10271
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 12566
Pomoc Publiczna w roku 2017 427
Ogłoszenia 56194
Spólki Wodne 510
Stypendia 5645
Radca Prawny 3750
Co i jak załatwić 2910
Referaty 1512
Sprawy 1319
Konsultacje 1808
Rejestry Publiczne 5817
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 844
Sprawozdania 360
2016 119
I kwartał 620
II kwartał 305
III kwartał 268
IV kwartał 354
2017 111
I kwartał 325
II kwartał 382
III kwartał 321
IV kwartał 401
2018 878
2015 401
2019 3
I kwartał 4
II kwartał 4

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 585366
Redakcja biuletynu 2625
Mapa serwisu 2925
Statystyki 2991
Kanały RSS 2111
Kontakt 35266

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec