ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 23779
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 3468
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 5632
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 2478
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 2438
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 1678
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 1275
Gminna Ewidencja Zabytków 745
Rada Gminy 0
Skład Rady Gminy 11071
Komisje Rady Gminy 4174
Akty prawne 189231
Interpelacje 13809
terminarz sesji i komisji 1151
Jednostki pomocnicze 1757
Szczaniec 900
Statut 1427
Władza sołecka 1398
Fundusz sołecki 622
rok 2016 2257
Dokumenty sołectwa 3180
Smardzewo 937
Statut 1290
Władza Sołecka 1102
Fundusz sołecki 579
rok 2016 2331
Dokumenty sołectwa 1306
Wilenko 823
Statut 1249
Władza sołecka 1094
Fundusz sołecki 582
rok 2016 1976
Dokumenty sołectwa 1937
Wolimirzyce 722
Statut 1161
Władza sołecka 1217
Fundusz sołecki 560
rok 2016 1846
Dokumenty sołectwa 1868
Opalewo 851
Statut 1009
Władza sołecka 980
Fundusz sołecki 1037
rok 2016 1882
Dokumenty sołectwa 1317
Ojerzyce 746
Statut 1210
Władza sołecka 1168
Fundusz sołecki 501
rok 2016 2082
Dokumenty sołectwa 1725
Myszęcin 1192
Statut 1216
Władza sołecka 2110
Fundusz sołecki 589
rok 2016 1674
Dokumenty sołectwa 2607
Koźminek 824
Statut 1088
Władza sołecka 934
Fundusz sołecki 573
rok 2016 1337
Dokumenty sołectwa 1298
Kiełcze 710
Statut 1062
Władza sołecka 1275
Fundusz sołecki 500
rok 2016 1381
Dokumenty sołectwa 2660
Dąbrówka Mała 722
Statut 1021
Władza sołecka 1019
Fundusz sołecki 509
rok 2016 2231
Dokumenty sołectwa 940
Brudzewo 1154
Statut 938
Władza sołecka 1658
Fundusz sołecki 903
rok 2016 1655
Dokumenty sołectwa 1040
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 5314
Budżet Gminy Szczaniec 1393
Rok 2012 2788
Rok 2013 2286
Rok 2014 2919
Rok 2015 2400
Rok 2016 4274
Rok 2017 361
Rok 2018 325
ORGANIZACJA URZĘDU 3484
Interpretacje przepisów prawa 16993
Oświadczenia majątkowe 11931
Oświadczenia majątkowe 3264
Radni - kadencja 2010-2014 22175
Radni - kadencja 2014-2018 16766
za rok 2016 4623
Pracownicy Urzędu Gminy 14083
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 15621
Druki oświadczeń majątkowych 2336
Statut Gminy Szczaniec 5179
Referendum Ogólnokrajowe 1251
Wybory 10084
Wybory Ławników 2172
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 520
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 18243
Uchwały 337
Analiza stanu gospodarki odpadami 361
Rok 2015 301
Rok 2016 639
Rok 2017 17
Sprawozdania 298
Rok 2015 262
Rok 2016 610
rok 2017 184
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1443
Przetargi 48457
Sprawy petentów 2055
Ogłoszenia o pracy 18515
Aktualne 5880
W toku 8348
Wyniki 20848
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 80211
Rejestr informacji o środowisku 54769
Zamówienia publiczne 49802
Aktualne 55042
W toku 18250
Wyniki 20655
Archiwalne 20812
Wyniki innych postępowań 13106
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 67012
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 12045
Ochrona Środowiska 4270
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 791
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 2298
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 2428
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 2996
PETYCJE 247
Rok 2017 200
Pracownicy młodociani 0
Wniosek o dofinansowanie pracowników młodocianych 7304
Obwieszczenia 41019
Rada Gminy 343
Zarządzenia Wójta 8231
Rok 2012 25282
Rok 2013 15038
Rok 2014 927
Rok 2015 42610
Rok 2016 30162
rok 2017 6841
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 4089
Do pobrania 17706
Mienie Gminy 4557
Informacja o stanie mienia 2016 r. 559
Kontrole 1192
Rok 2015 1326
Rok 2014 1011
Rok 2016 1555
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 6788
Pożytek publiczny 2014 1420
Pożytek Publiczny 2015 4033
Pożytek publiczny 2016 18973
Pożytek Publiczny 2017 13213
Pożytek Publiczny 2018 1785
Informacje 4493
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2511
Rok 2015 708
2017 2516
2016 380
Co i jak załatwić 2374
Referaty 1295
Sprawy 1098
Wniosek 500 plus 7209
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 9538
Ogłoszenia 41810
Stypendia 4126
Radca Prawny 2593
Konsultacje 1328
Rejestry Publiczne 4133

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 286522
Redakcja biuletynu 2069
Mapa serwisu 2218
Statystyki 2297
Kanały RSS 1575
Kontakt 23115

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec