ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 26241
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 4010
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 6244
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 2973
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 2857
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 2089
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 1675
Gminna Ewidencja Zabytków 1202
Rada Gminy 0
Skład Rady Gminy 12257
Komisje Rady Gminy 4889
Akty prawne 240618
Interpelacje 17230
terminarz sesji i komisji 1627
Jednostki pomocnicze 2052
Szczaniec 1026
Statut 1785
Władza sołecka 1703
Fundusz sołecki 751
rok 2016 2838
Dokumenty sołectwa 3904
Smardzewo 1079
Statut 1617
Władza Sołecka 1334
Fundusz sołecki 700
rok 2016 2881
Dokumenty sołectwa 1647
Wilenko 1004
Statut 1574
Władza sołecka 1322
Fundusz sołecki 687
rok 2016 2459
Dokumenty sołectwa 2442
Wolimirzyce 842
Statut 1447
Władza sołecka 1504
Fundusz sołecki 683
rok 2016 2442
Dokumenty sołectwa 2416
Opalewo 1041
Statut 1306
Władza sołecka 1204
Fundusz sołecki 1266
rok 2016 2415
Dokumenty sołectwa 1600
Ojerzyce 894
Statut 1555
Władza sołecka 1428
Fundusz sołecki 610
rok 2016 2670
Dokumenty sołectwa 2150
Myszęcin 1402
Statut 1515
Władza sołecka 2561
Fundusz sołecki 714
rok 2016 2088
Dokumenty sołectwa 3147
Koźminek 992
Statut 1356
Władza sołecka 1102
Fundusz sołecki 691
rok 2016 1675
Dokumenty sołectwa 1629
Kiełcze 842
Statut 1335
Władza sołecka 1537
Fundusz sołecki 598
rok 2016 1699
Dokumenty sołectwa 3302
Dąbrówka Mała 861
Statut 1271
Władza sołecka 1216
Fundusz sołecki 601
rok 2016 2785
Dokumenty sołectwa 1163
Brudzewo 1378
Statut 1165
Władza sołecka 1939
Fundusz sołecki 1086
rok 2016 2111
Dokumenty sołectwa 1231
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 5846
Budżet Gminy Szczaniec 1655
Rok 2012 3297
Rok 2013 2743
Rok 2014 3503
Rok 2015 2894
Rok 2016 4961
Rok 2017 723
Rok 2018 804
ORGANIZACJA URZĘDU 4473
Interpretacje przepisów prawa 17446
Oświadczenia majątkowe 12430
Oświadczenia majątkowe 3568
Radni - kadencja 2010-2014 25575
Radni - kadencja 2014-2018 20847
za rok 2016 7282
za rok 2017 655
Pracownicy Urzędu Gminy 16432
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 18428
Druki oświadczeń majątkowych 2690
Statut Gminy Szczaniec 5823
Referendum Ogólnokrajowe 1427
Wybory 10338
Wybory Ławników 2534
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 590
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 21669
Uchwały 418
Analiza stanu gospodarki odpadami 521
Rok 2015 381
Rok 2016 843
Rok 2017 86
Sprawozdania 393
Rok 2015 319
Rok 2016 781
rok 2017 355
rok 2018 132
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1903
Przetargi 58092
Sprawy petentów 2261
Ogłoszenia o pracy 20372
Aktualne 6892
W toku 9002
Wyniki 23941
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 90300
Rejestr informacji o środowisku 67655
Zamówienia publiczne 60709
Aktualne 65667
W toku 24410
Wyniki 27522
Archiwalne 27568
Wyniki innych postępowań 18494
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 79705
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 15859
Ochrona Środowiska 4722
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 880
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 2645
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 2818
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 3528
PETYCJE 420
Rok 2017 387
Pracownicy młodociani 0
Wniosek o dofinansowanie pracowników młodocianych 8219
Obwieszczenia 52620
Rada Gminy 532
Zarządzenia Wójta 9462
Rok 2012 29955
Rok 2013 18248
Rok 2014 1114
Rok 2015 53000
Rok 2016 37711
rok 2017 9637
Rok 2018 230
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 4578
Do pobrania 20139
Mienie Gminy 5118
Informacja o stanie mienia 2016 r. 718
Kontrole 1344
Rok 2015 1582
Rok 2014 1201
Rok 2016 1847
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 7643
Pożytek publiczny 2014 1604
Pożytek Publiczny 2015 4659
Pożytek publiczny 2016 20971
Pożytek Publiczny 2017 14806
Pożytek Publiczny 2018 5636
Informacje 5312
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3123
Rok 2015 836
2017 3052
2016 493
Co i jak załatwić 2584
Referaty 1366
Sprawy 1178
Wniosek 500 plus 8363
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 10600
Pomoc Publiczna w roku 2017 56
Ogłoszenia 46783
Spólki Wodne 156
Stypendia 4673
Radca Prawny 3041
Konsultacje 1498
Rejestry Publiczne 4684
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 106

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 364402
Redakcja biuletynu 2300
Mapa serwisu 2465
Statystyki 2507
Kanały RSS 1807
Kontakt 26956

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec