ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szczaniec 7
Rachunek Bankowy 29508
Interpretacje prawne 711
Rada Gminy Szczaniec 0
Kadencja 2018-2023 391
Skład Rady Gminy 135
Komisje Rady Gminy 144
Interpelacje 286
Protokoły z Sesji Rady Gminy 68
Transmisje obrad Rady Gminy 136
Skład Rady Gminy 14083
Komisje Rady Gminy 5956
Akty prawne 338460
Interpelacje 22291
terminarz sesji i komisji 2345
Oświadczenia majątkowe 13170
Oświadczenia majątkowe 3898
Radni - kadencja 2010-2014 31392
Radni - kadencja 2014-2018 27205
za rok 2016 11106
za rok 2017 3468
na koniec kadencji 414
Pracownicy Urzędu Gminy 20237
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 24224
Druki oświadczeń majątkowych 3131
Jednostki pomocnicze 2388
Szczaniec 1197
Statut 2290
Władza sołecka 2079
Fundusz sołecki 897
rok 2016 3570
Dokumenty sołectwa 4886
Smardzewo 1234
Statut 2150
Władza Sołecka 1670
Fundusz sołecki 846
rok 2016 3668
Dokumenty sołectwa 2068
Wilenko 1179
Statut 1959
Władza sołecka 1625
Fundusz sołecki 820
rok 2016 3074
Dokumenty sołectwa 3123
Wolimirzyce 1001
Statut 1815
Władza sołecka 1849
Fundusz sołecki 824
rok 2016 3170
Dokumenty sołectwa 3110
Opalewo 1229
Statut 1666
Władza sołecka 1466
Fundusz sołecki 1581
rok 2016 3085
Dokumenty sołectwa 2133
Ojerzyce 1067
Statut 2043
Władza sołecka 1817
Fundusz sołecki 779
rok 2016 3430
Dokumenty sołectwa 2724
Myszęcin 1678
Statut 1936
Władza sołecka 3063
Fundusz sołecki 883
rok 2016 2715
Dokumenty sołectwa 3945
Koźminek 1222
Statut 1782
Władza sołecka 1427
Fundusz sołecki 860
rok 2016 2168
Dokumenty sołectwa 2065
Kiełcze 982
Statut 1732
Władza sołecka 1911
Fundusz sołecki 743
rok 2016 2202
Dokumenty sołectwa 4174
Dąbrówka Mała 1068
Statut 1634
Władza sołecka 1499
Fundusz sołecki 722
rok 2016 3574
Dokumenty sołectwa 1473
Brudzewo 1704
Statut 1471
Władza sołecka 2439
Fundusz sołecki 1390
rok 2016 2751
Dokumenty sołectwa 1531
Statut Gminy Szczaniec 6535
Budżet Gminy Szczaniec 1986
Rok 2012 4017
Rok 2013 3269
Rok 2014 4271
Rok 2015 3631
Rok 2016 5940
Rok 2017 1592
Rok 2018 1849
Rok 2019 181
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Szczaniec na lata 2015 - 2022. 4537
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 7007
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 3578
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczaniec 3366
Aktualności 424
Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec 2552
Strategia Rozwoju Kultury Gminy Szczaniec do 2020 roku 2091
Gminna Ewidencja Zabytków 1786
ORGANIZACJA URZĘDU 5752
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec 6512
Zarządzenia Wójta 11225
Rok 2012 37637
Rok 2013 22692
Rok 2014 1365
Rok 2015 66583
Rok 2016 48488
rok 2017 13768
Rok 2018 1531
Obwieszczenia 73035
Rada Gminy 811
Interpretacje przepisów prawa 18374
Referendum Ogólnokrajowe 1585
Wybory 11158
Wybory Ławników 2979
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 669
Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego 21. 10. 2018 r. 1268
harmonogram dyżurów 258
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2424
Przetargi 74126
Sprawy petentów 2486
Ogłoszenia o pracy 23728
Aktualne 8446
W toku 10028
Wyniki 28910
Rejestr informacji o środowisku 85058
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 25881
Uchwały 538
Analiza stanu gospodarki odpadami 744
Rok 2015 460
Rok 2016 1187
Rok 2017 189
Sprawozdania 498
Rok 2015 394
Rok 2016 1035
rok 2017 566
rok 2018 416
Zamówienia publiczne poniżej 30.000 Euro 106102
Zamówienia publiczne 77830
Aktualne 83089
W toku 34727
Wyniki 39323
Archiwalne 39531
Wyniki innych postępowań 27700
Protokoły 2
Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec 98607
Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec 21429
kadencja 2018-2023 50
protokół z sesji 86
Protokół z komisji 35
Ochrona Środowiska 5289
Projekt Programu Usuwania azbetu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Szczaniec na lata 2014 -2032 996
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzglęnieniem lat 2016-2019 - projekt 3150
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 3344
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Szczaniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 - projekt 4275
PETYCJE 598
Rok 2017 659
Pracownicy młodociani 174
Rok 2018 86
Udostępnienie danych osobowych 1
Udostępnianie danych osobowych 5075
Do pobrania 23846
Mienie Gminy 5659
Informacja o stanie mienia 2016 r. 977
Kontrole 1541
Rok 2015 1880
Rok 2014 1482
Rok 2016 2254
POŻYTEK PUBLICZNY 0
Pożytek publiczny 2013 8617
Pożytek publiczny 2014 1844
Pożytek Publiczny 2015 5509
Pożytek publiczny 2016 23911
Pożytek Publiczny 2017 17139
Pożytek Publiczny 2018 12183
Informacje 6228
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3652
Rok 2015 991
2017 3771
2016 654
Co i jak załatwić 2811
Referaty 1472
Sprawy 1274
Wniosek 500 plus 9600
Archiwum BIP 0
Pomoc publiczna 2
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej 11824
Pomoc Publiczna w roku 2017 302
Ogłoszenia 52910
Spólki Wodne 358
Stypendia 5357
Radca Prawny 3545
Konsultacje 1705
Rejestry Publiczne 5370
Schemat kontroli Podatkowej Przedsiębiorców 570
Sprawozdania 256
2016 84
I kwartał 398
II kwartał 204
III kwartał 169
IV kwartał 228
2017 74
I kwartał 197
II kwartał 254
III kwartał 199
IV kwartał 265
2018 528
2015 269

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 499630
Redakcja biuletynu 2525
Mapa serwisu 2798
Statystyki 2832
Kanały RSS 2021
Kontakt 32494

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec