ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec, dz. nr 116/2 -II.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.1 KiB)
 • SIWZ -pierwsza strona (PDF, 273.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 311.3 KiB)
 • Przedmiar do PFU (DOCX, 25.6 KiB)
 • PFU (PDF, 978.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 331 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec, dz. nr 116/2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (DOCX, 33.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 29.1 MiB)
 • PFU (PDF, 1013.1 KiB)
 • Przedmiar do PFU (DOCX, 21.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.4 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 321.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.2 KiB)
 • SIWZ - pierwsza strona (PDF, 308.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 273.4 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 81.4 KiB)
 • Kanalizacja -sieć (RAR, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja Tech. (PDF, 584.5 KiB)
 • Technologia (PDF, 202 KiB)
 • Technologia (PDF, 10.7 MiB)
 • Technologia (PDF, 749.6 KiB)
 • Technologia (PDF, 42.8 MiB)
 • Technologia (PDF, 438.7 KiB)
 • Technologia (PDF, 614.2 KiB)
 • Technologia (PDF, 1021.4 KiB)
 • Technologia (PDF, 711.5 KiB)
 • Technologia (PDF, 1.3 MiB)
 • Technologia (PDF, 559.9 KiB)
 • Technologia (PDF, 558.6 KiB)
 • Technologia (PDF, 1.4 MiB)
 • Technologia (PDF, 427.2 KiB)
 • Projekt (RAR, 19.4 MiB)
 • OSiK-branża elektr. (RAR, 50.8 MiB)
 • Zgospodarowanie terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • STWOiR (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 163.9 KiB)
 • Budynek tech. (RAR, 4.1 MiB)
 • Budynek techniczny (RAR, 19.8 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 256.6 KiB)
 • Przedłużenie terminu (PDF, 224.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.7 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 317.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 188.2 KiB)
 • Szacunkowe zestawienie kosztów (DOCX, 19 KiB)
 • PFU (PDF, 16.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 21.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 272.3 KiB)
 • Ocena ofert (DOCX, 32.9 KiB)
 • Wybór oferty -poprawiony (PDF, 281.4 KiB)
 • Odrzucenie oferty (PDF, 284.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 342.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 188.5 KiB)
 • Szacunkowe zestawienie kosztów (XLS, 37 KiB)
 • PFU (PDF, 13 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (HTM, 98.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 113.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr (DOCX, 34.1 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 2 (DOCX, 35.3 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 3 (DOCX, 34.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 4 (DOCX, 34.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 5 (DOCX, 34.1 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 6 (DOC, 179 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 (DOCX, 17 KiB)
 • Przedmiary oczyszczalnia (RAR, 163.9 KiB)
 • STWiOR-OŚ (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiary (RAR, 163.9 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (RAR, 44.3 MiB)
 • OŚ i K -branża elektryczna (RAR, 50.8 MiB)
 • Projekt (RAR, 19.4 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 10.7 MiB)
 • Technologia- rys 1 (PDF, 749.6 KiB)
 • Technologia rys.2 (PDF, 42.8 MiB)
 • Technologia -rys. 3 (PDF, 438.7 KiB)
 • Technologia rys.4 (PDF, 614.2 KiB)
 • Technologia rys.5 (PDF, 1021.4 KiB)
 • Technologia rys.6 (PDF, 711.5 KiB)
 • Technologia rys.7 (PDF, 1.3 MiB)
 • Technologia rys.8 (PDF, 559.9 KiB)
 • Technologia rys. 9 (PDF, 558.6 KiB)
 • Technologia rys.10 (PDF, 1.4 MiB)
 • Technologia rys.11 (PDF, 427.2 KiB)
 • Przedmiar- oczyszczalnia (PDF, 202 KiB)
 • STWiOR - sieć kanalizacyjna (PDF, 584.5 KiB)
 • Opis Techniczny-sieć kan. (PDF, 298.7 KiB)
 • Rysunki - sieć kanalizacyjna (RAR, 1.9 MiB)
 • Przedmiar - sieć kanalizacyjna (PDF, 81.4 KiB)
 • Projekt bud.tech.nr 1 (RAR, 4.1 MiB)
 • Projekt - bud.tech. nr 2 (RAR, 19.8 MiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 288.9 KiB)
 • Odpowiedź do SIWZ (DOCX, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 253.8 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 304.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1211 na odcinku Myszęcin -Szczaniec ,Gmina Szczaniec -II.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 118.2 KiB)
 • SIWZ i wzór umowy (DOCX, 122.9 KiB)
 • Załącznik do SIWZ- nr 2 (DOCX, 137.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 3 (DOCX, 136.9 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 4 (DOCX, 134.3 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 5 (DOCX, 136.8 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 7 (DOC, 234 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 8 (DOCX, 152.6 KiB)
 • Przedmiar -wycinka drzew (PDF, 233.2 KiB)
 • Przedmiar -roboty drogowe (PDF, 267.7 KiB)
 • Opis Techniczny (PDF, 174.8 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 1.3 MiB)
 • SST-ścieżka (PDF, 1.3 MiB)
 • Plasn orientacyjny (PDF, 318.8 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.2 MiB)
 • Przekroje (PDF, 370.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytania nr 1 (PDF, 386.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 431.1 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 315.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1211F na odcinku Myszęcin –Szczaniec, Gmina Szczaniec.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 106.7 KiB)
 • SIWZ i wzór umowy (DOCX, 120.3 KiB)
 • SIWZ - strona tytułowa (PDF, 186.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 885.6 KiB)
 • Opis Techniczny (PDF, 173.7 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 1.3 MiB)
 • SST-ścieżka (PDF, 1 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 290.4 KiB)
 • Rys.1 Plan orientacyjny (PDF, 318.9 KiB)
 • Rys.2 Plan sytuacyjny (PDF, 1.2 MiB)
 • Rys. 3 Przekroje normalne (PDF, 366.5 KiB)
 • Opowiedzi na pytania do SIWZ nr 2 (PDF, 256.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 1 (PDF, 305.9 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ nr 1 (PDF, 274.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 po modyfikacji (DOCX, 134.2 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 5 po modyfikacji (DOCX, 137.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 po modyfikacji (DOCX, 141 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ nr 2 (PDF, 244.7 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (HTM, 20.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytania nr 3 (PDF, 234.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 299 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 312.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 376 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 46 KiB)
 • PFU (DOCX, 1.5 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 100.2 KiB)
 • Szacunkowe zestawienie kosztów (DOCX, 21.3 KiB)
 • Wytyczne dla opraw oświetleniowych (XLSX, 61.2 KiB)
 • Lokalizacja nowych punktów (DOCX, 18 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 47.3 KiB)
 • SIWZ-pierwsza strona (PDF, 239.2 KiB)
 • Odwołanie (PDF, 19.5 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 195.8 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (DOCX, 14.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 3 (DOCX, 14.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 252.4 KiB)
 • Przystąpienie do odwołania (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 319.6 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 306.4 KiB)